Broersleat

De Broersleat is in sleat yn de gemeente Súdwest-Fryslân. De sleat foarme earder de grins tusken de gemeenten Snits en Wymbritseradiel.

De Westpolderbrêge oer de Broersleat, iepene yn 2020

Benoarden de sleat leit Snits en oan de súdkant Toppenhuzen. Oan de noardeastkant komt de Broersleat út yn It Ges oan de súdwestkant yn de Wite Brekken.

Neffens in âld ferhaal wennen yn dizze omkriten earder trije bjusterbaarlik grutte reuzen, de bruorren: Broer, Douwe en Jarich. Mei in heale pream as skeppen groeven se alle trije in feart. Sa soenen de Broersleat, mar ek de Douwesleat en de Jarichsleat ûntstien wêze.

De namme Broersleat jildt sûnt 15 maart 2007 as de offisjele namme, as ferfanging foar de eardere offisjele namme Broeresloot.