Für Elise

Für Elise ("Foar Elise") is de wenstige namme foar de Bagatelle nr. 25 yn a mineur (WoO 59), in solomuzykstik dat yn 1808 skreaun waard troch Ludwig van Beethoven (1770-1827). It liet waard earst 40 jier nei de dea fan Beethoven ûntdutsen troch de muzykwittenskipper Ludwig Nohl. Wa't "Elise" wie is ûnbekend; ûndersikers hawwe suggerearre dat hja Therese Malfatti, Elisabeth Röckel of Elise Barensfeld west hawwe kind.

De earste maten fan Für Elise

LiteratuerBewurkje