Fryske popmuzyk

Fryske popmuzyk is popmuzyk dy't makke wurdt troch Fryske bands en artysten. Fryske popmuzyk is in wiid begryp, sawol Frysktalige as net-Frysktalige muzyk kin der ta rekkene wurde. It ûntstien leit yn de sechstiger jierren en makke in grutte flecht yn de santiger en tachtiger jierren.

By Fryske popmuzyk kinne jo tinke oan de folgjende bands:

Sjoch ekBewurkje

Op WWW.FRYSKEMP3.NL is aardich wat muzyk yn MP3 formaat del te heljen.