Haulerwykster Feart

De Haulerwykster Feart (Stellingwerfsk en offisjeel: Haulerwykster Voart) is in feart fan 7,4 kilometer yn de gemeente Eaststellingwerf. De feart rint bylâns de N917 fan Waskemar nei Haulerwyk.

De Haulerwykster Feart yn Haulerwyk (2009)

De namme Haulerwiekster Vaort jildt sûnt 15 maart 2007 as de offisjele namme, as ferfanging foar de eardere offisjele namme Haulerwijkstervaart.