Ingelum

Ingelum is in doarp yn de gemeente De Waadhoeke, east fan Menaam. It doarp hat likernôch 410 ynwenners (2004).

de himrik fan Ingelum

De tsjerkeBewurkje

 
Sicht op Ingelum, skildere yn 2006
fan in pleatslike skilderesse dy't anonym bliuwe wol

Op 3 maaie 1975 baarnde de tsjerke ôf. Sels de brânwacht fan it Ljouwerter fleanfjild (dy't earst spesjale tastimming ha moast om in brân bûten it fleanfjild te bestriden) koe net in soad mear úthelje. Dêrnei wurdt de tsjerke - mei grutte ynset fan it doarp - restaurearre al komme de banken en de âlde kachel der net wer yn. It tsjerkje is yn 1980 wer yn gebrûk naam en wurdt no njonken tsjerketsjinsten fan de PKN-gemeente ek brûkt foar lytse konserten.

Tsjerkeklokken en in bysûndere gewoanteBewurkje

Yn de jierren tachtich fan de tweintichste iuw waard in bysûndere tradysje weromhelle. De tsjerkeklokken wurde let by berte en ferstjerren. By it earste is it it doel dat de âldelju sels kundskip dogge fan sa'n heuchlik feit, by it lêste wurde de klokken altyd let.

It bysûndere is dat oan de klokken heard wurde kin oft it om in jonge of famke, man of frou giet. By in berte wurde de klokken fan 7.30 - 7.40 let. By in jonge beide klokken, by in famke de earste fiif minuten de lytse klok en de lêste fiif minuten beide klokken.

By ferstjerren liede de klokken fan 18.45 oant 18.55 oere. Ek hjir by de man beide klokken en by de frou earst allinnich de lytse klok en de lêste fiif minuten beide klokken.

MienskipBewurkje

It doarp hat likegoed in bloeiend ferieningslibben. Foar skoallen is it oanwiisd op Bitgummole. Ek binne gâns Ingelumers lid fan ferienings yn Bitgum/Bitgummole. Dan giet it om bygelyks fuotbaljen, muzyk (fanfare, brassband en drumband) en reedriden. De trije doarpen Ingelum, Bitgummole en Bitgum wurde dan ek gauris as trije-ienheid beskôge. Mei dy doarpen en Marsum foarmet it in tsjerklike mienskip. Ingelum hat sûnt 1973 in eigen doarpshûs: 'Skerne Wibe', neamd nei de fetkeaper Skerne Wibe (Wijbe Sjoerds van Grovestins). It kafee 'De nieuwe ridder van Sint Joris' waard begjin santiger jierren sluten.

FerieningsBewurkje

  • Keatsferiening Sla Raak
  • Mingd koar Jubilate
  • Frouljusferiening Lyts mar warber
  • Frouljuspeteargroep Rond de bijbel
  • Gimmestyk mei oanslutend 55+-soas
  • Iepen jongereinwurk
  • Jongereinsoas
  • Toanielferiening Nieuw Leven
  • Karnavalsferiening De Pompers
  • Begraffenisferiening

BefolkingBewurkje

Berne yn IngelumBewurkje

Museum 'It LeanbedriuwBewurkje

Museum It Leanbedriuw hat in kolleksje fan sa'n tritich âlde trekkers, de âldste is fan 1928. Ek is der in ferskaat oan oar âld lânbou-ark en in pear Volvo-frachtweinen út de sechstiger en santiger jierren.

Ingelum is ek startpunt foar de alvestêdetocht foar âlde trekkers. Dy tocht wurdt yn twa dagen riden.

StrjittenBewurkje

Buorren, Da Gronemanstrjitte, Feartswâl, Folkert Klazingastrjitte, Harnedyk, Marten Koopalstrjitte, Mieddyk, Nijlânsdyk, Sirtemawei, Tilledyk, Tsjerkeleane.

Sjoch ekBewurkje

Boarnen, noaten en referinsjesBewurkje

Boarnen, noaten en/as referinsjes: