List fan grytmannen fan Raerderhim

Wikimedia-list

Dit is in list fan grytmannen fan de eardere Fryske gritenij Raerderhim oant de ynfiering fan de gemeentewet yn 1851.

Amtsperioade Namme grytman Bysûnderheden
(1502,1510) Low Doeying of fan Donia (-1533) 1505 ek grytman fan Wymbritseradiel
1515- Jacla Eebs Geldersk grytman
1517- Broer Eeckinge
(1524) Henno Hobbes
1525-(1543) Luwe Hettesoan fan Albada (-1543)
(1543-1578?) Hette fan Albada (-1587) Soan fan foargeande
(1578 - 1583 Otto fan Herema (- 1583)
1582- 1602 Syrck fan Boatsma (-1602)
1602 - 1635 Pieter fan Eysinga (-1645)
1635 - 1639 Tsjalling fan Eysinga Soan fan foargeande
1640 - 1658 Tsjalling fan Eysinga
1658 - 1665 Frans fan Eysinga
1665 - 1670 Watze fan Roarda (-1670)
1670 - 1696 Bartle fan Nysten
1696 - 1701 Idzert fan Burmania (1655-1708)
1701 - 1701 Ulbo van Aylva
1701 - 1710 Zeino Joachim Welvelde fan Burmania (-1710)
1710 - 1714 Tjalling fan Sixma (-1714)
1714 - 1729 Frans Julius Johan Heringa fan Eysinga (-1730) Zwager van voorgaande
1729 - 1768 Tsjalling Aedo Johan Heringa fan Eysinga (-1768) Soan fanb foargeande
1768 - 1795 Frans Julius Idzard Johan Heringa fan Eysinga (-1806
1795 - 1816 Gjin grytman wegens de Frânske tiid
1816 - 1830 Tjalling Aedo Johan van Eysinga (1790-)
1830 - 1837 Onno Reint van Andringa de Kempenaer (1801-) Foar 1830 grytman fan Lemsterlân
1837 - 1851 Frans Julius Johan van Heemstra (1811-1878)

Nei de ynfiering fan de gemeentewet yn 1851 hie Raarderhim net langer grytmannen, mar boargemasters; sjoch hjirfoar de list fan boargemasters fan Raarderhim.

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes: