Haadside
Dizze balk stiet net op de haadside
Meidoggersside
Nei de meidoggersside fan Kening Aldgilles
Bydragen fan Kening Aldgilles
Dizze balk stiet net op de bydrageside
Oerlisside
Nei de oerlisside fan Kening Aldgilles
Argyf
âlde oerlisside
Kening Aldgilles
Meidoggersside op de Sealterfryske Wikipedy
The Penguin CabalMeidogger:Kening Aldgilles
The Penguin Cabal


Berjocht:Wikimedia CAT

Request for translation. Yanka Kupala and Yakub Kolas

bewurkje seksje

Warm greeting from Belarusian Wikipedia! This year we celebrate 130. birthday of Belarusian great poets en:Yanka Kupala and en:Yakub Kolas Could you help us to translate articles into your unique and honourable language? Thank you in advance!--Rymchonak 16 jan 2012, 12.56 (CET)Beäntwurdzje

JU-tiidline

bewurkje seksje

Jûn Aldgilles,omdat it altyd better kin: Jo hawwe hjoed it stikje "Ferdrach fan Parys" oanmakke. Yn dirt kleurrike stikte stiet ek de JU-tiidline. Dêr sitte wat staveringsflaterkes yn dy't ein oanpast wurde moatte mar dêr't ik net by kin. Faaks kinne jo soks sels yn oarder meitsje?

-Jeropeeske Ekonoamyske Mienskip (JEG) soe "Ekonomyske" wurde moatte
-Euratom (Jeropeeske Atoomenerzje Mienskip) soe Atoomenerzjy wurde moatte
-Justytsje & Ynlânske Saken feroarje yn "Justysje"
-Polisjele & Justysjele Gearwurking yn Strafsaken (PJGS) is "Polysjele". ("By de wei"; Jo oerlisside > 32 Kb is eins te fol..) Groetnis, Swarte Kees 20 jan 2008, 18.19 (CET)Beäntwurdzje

Gregoriaanske kalinder

bewurkje seksje

Hallo, Ik sjoch jo hawwe de Gregoriaanske kalinder feroare yn in Gregoariaanske kalinder. Betsjut dat dat jo wier de klam lizze op "goa", en net op "aansk"? Oars soe ik sizze dat dit as in frjemd wurd stavere wurde moast, dat dan soe "go" sûnder klam net werstavere wurde. Mysha

Skiendisportaal

bewurkje seksje

Hoi Aldgillis,

Soe sto noch ris sjen wolle nei de skiednisportaalside. Wy hawwe it er ommers noch oer hawn om it ynteraktive part, dat no rjochts stiet, mear nei it midden te krijen, sadat er wat mear romte ûntstiet. It stiet no hielendal styf oan de rjochterside. Groet--Geoffrey 9 mrt 2008, 22.37 (CET)Beäntwurdzje

Fryske eilannen

bewurkje seksje

Dei Aldgilles. Ik sjoch dat jo drok dwaande binne wat struktuer oan te bringen yn de siden dy't oer de Waadeilannen gean. Ik ha de lêste dagen ek noch wolris wat skreaun oer de eilannen en it wie my ek al wat opfallen dat der gjin struktuer yn sit. It iene eilân stiet by die kategory en it oare eilân stiet wer ûnder in oare kategory. Goed om te sjen dat der no wat struktuer yn komt. J'88

Fraach

bewurkje seksje

Achte Kening Aldgilles, ik seach dat jo hjir behearder binne. Ik haw in fraach: is it mooglik dat jo de earste bewurkings op sawol myn brûkers- as myn oerlisside wiskje, wat der yn de praktyk op delkomme sil dat de hele siden fuorthelle wurde? Ik haw mei myn stomme kop by fersin dêr ûnder myn âlde account ferwizings delsetten nei myn siden op nl:wiki. No is der in dúdlik ferbân tusken myn echte namme en de namme dy't ik û.o. op nl:wiki brûk - en dat wie no krekt net de bedoeling. Tige tank yn it foar en groetenis, Wutsje 5 mai 2008, 17.24 (CEST)Beäntwurdzje

Tank! Wutsje 8 mai 2008, 15.26 (CEST)Beäntwurdzje

Wat saken dy't noch op myn oerlisside stienen

bewurkje seksje
 • Nee, ik kin net wiis wurde út wat der yn Skiednis fan Jeropa#Kongres fan Wenen stiet. Kinne jo it hjir oars foar my yn oare wurden útskriuwe? At wy der útkomme kinne, dan kin it ek tafoegd wurde oan Kongres fan Wenen.
 • Krekt as by oare streamingen is Reggee op himsels in namme, dêrom skriuwe guon minsken ek "Jezz", "Rok en Roal" ensfh. Mar it is net immen syn namme, dat as wy op jazz gjin grutte letter brûke, dan soe it op reggee ek net hoege.
 • Ik haw de stavering op Südschleswigsche Wählerverband wat oanpast.

Mysha

Tank foar de ferbetterings op Skiednis_fan_Jeropa#Kongres_fan_Wenen. It part oer it doel is no wol dúdliker. Mar wêr't it YN resultearre hat, dat begryp ik hierltiid noch net: In tasizzing om eat te dwaan dat yn 1795 - 1810 al bart is? Is der eat wat ik net sjoch of soks? Mysha

1795 wie dochs foar it kongres; wat is dan it ferbân mei de ôfspraken? Mysha

A little help: Ecser

bewurkje seksje

Hi! I'm a Hungarian Wikipedia editor, my name is Norbert Kiss. I'm very proud of my village and I would like to read about it in a lot of langauges. I translated already it into 10 languages, but I can't speak Frysk. Could you help me? My village's English page is this: Ecser. Could you translate the page of Ecser into Frysk? Then just link the side into the English version and I will see it, or you could write me, when it is ready. My Hungarian Wikipedia side is: My profile.

Thank you! Norbert

Eilannen

bewurkje seksje

http://fy.wikipedia.org/w/index.php?title=Fryske_eilannen&diff=130354&oldid=130343

Wêrom? Aliter 29 sep 2008, 21.14 (CEST)Beäntwurdzje

 • Net alle waadeilannen lizze op de râne fan it waad, en al wie dat sa, dan wienen it hieltiid noch eilannen fan deselde eilannesoarte (deselde twa eilannesoarten). "De waadeilannen" te sizzen betsjut gewoan dat de oare waadgebieten mei sokke eilannen fier fuort binne.
 • At al dizze waadeilannen Frysk binne is ek noch it ien en oar oer te sizzen. Mar hoe ek is dat gjin grûn om de bûtenlânske namme te brûken. In bûtenlânske namme ûnstiet no ien kear om't it in oantsjutting út in oar gesichtspunt is. De Fryske kranten steane ek net fol mei "Yn it Fryske Harns" ensfh., wylst der dochs gauris oer "it Dútske Leer" praat wurdt.
 • Al dy lju tsjutte dizze taal ek oan as "West Frysk". Moatte dat dan ek feroarje?

Ik sis net dat it net mûglik is de namme fan dy eilannen te feroarjen. En at dat dan sa fier is, dan kinne ús siden dat fansels ek aanjaan. Mar giet dit net wat fier rjochting it oanpasssen fan de wrâld, yn stee fan it beskriuwen derfan? Aliter 30 sep 2008, 00.48 (CEST)Beäntwurdzje

Ik haw de bewurkkriich útskreaun op Wikipedy:Oerlisside#Eilannen, dan kin der in beslút oer naam wurde. Kinne jo jo arguminten der dêr byskriuwe? Aliter 13 jun 2009, 19.20 (CEST)Beäntwurdzje

Keninklik

bewurkje seksje

Dei 'kening'. Jo hiene justerjûn jo ljocht skine litten op it sykjen nei in mooglike foarm fan gearwurking mei ynstânsjes as Tresoar. Ynstek hjirby is in saaklike foarm fan gearwurking dy’t in win-win situaasje opleverje moat foar de Wikipedy én Tresoar (en dêrmei it Frysk). Jo opmerking oer de jildpot komt by my oer as persoanlike argewaasje (wyls ik dochs besocht haw it neutraal te lêzen). Betink ek dat de Oerlisside en Wikipedy oer it generaal foar eltsenien mei te lêzen is, en dat in oar it ek sa lêze kin. Sa'n opmerking brekt yn ien sin mear betrouwen ôf as dat der opboud wurde kin. (Betrouwen komt te foet en giet mei’t hynder). De ynstek fan myn oprjocht bedoelde sykjen nei gearwurking komt sa yn in ferkeard ljocht te stean. Dêr is nimmen mei holpen, de wikipedy noch it minste. --Swarte Kees 24 apr 2009, 09.10 (CEST)Beäntwurdzje

Unk Keninginnedei 2009‎

bewurkje seksje

Jo hawwe in kreas artikel skreaun. Ik ha wol wat oanfold, it artikel wie neffens my hastich skreaun want der ûntbrieken wurden. Ik hoopje dat it sa nei jo smaak is. Freonlike groetnis --Blautosk 30 apr 2009, 22.16 (CEST)Beäntwurdzje

Stânbyld

bewurkje seksje

Kinne jo op Stânbyld nochris sjen nei: "In stânbyld kin net lyk slein wurde mei in búste. Bylden fan hynsteriders wurde ornaris net as stânbyld sjoen."

 1. Binne dy hynsteriders hjir sportlju yn de hynstesport, as eltsenien dy't op in hynder ôfbylde is?
 2. It is moai dat der stiet wat de relaasje fan stânbylden mei boarstbylden en bylden mei hynsteriders net is, mar it wie noch moaier at der stie wat dy relaasjes al wienen.

Aliter 1 jun 2009, 01.05 (CEST)Beäntwurdzje

Tank, ik haw ek op wikt:stânbyld boarstbyld en ruterstânbyld opnaam as besibbe begripen dy't net ûnder stänbyld falle. Aliter 5 jun 2009, 22.53 (CEST)Beäntwurdzje


Your card on the expansion of the Vikings ... (green) is false.

bewurkje seksje

Look at Normandy, there is even a date: 911. Map, submitted by Toony on 21 November 2007, replaced by a drawing card, for Fraalambert January 13 2008. Which are copies of cards and Territories voyage of the Vikings, the director Bogdan Giuşcă / Wikipedia in 2005. This map incorrect (protected by copyright [sic], only a wasteland into wishes! What about the ethics of seeking always Wikipedia references), it is a recovery in crude map page 56 of the album, "The Vikings" by Michael Gibson (Editions Nathan 1977), which is a bad rehash of the sise p. 129, in "The Vikings" (editions Hatier 1966), which is a truncated map of the original English edition of "The Vikings" (Watts & Co ed. 1966), including a study of Etienne de Beaurepaire & Jean Adigard des Gautries (which you can see an excellent 34 page copy of "Heimdal" No. 1), also well reproduced in "Die Wikinger Saga," p. 30, Rudolf Pörtner, ed. Econ Verlag GmbH 1971 & 1974 Arthème Fayard, and P. 11 "Heimdal" No. 16, p. 9 No. 29, & p. 20 "Viking Normandie, ed. Copernic 1979, Jean Mabire / Georges Bernage / Paul Fichet p.90 and "The Vikings" by Maurice Gravier ed. Lidis 1984. If you are keen on history, you know that the future (High) Normandy was "sold" to the head Rollon Vikings in 911, by the French King Charles the Simple, where the Vikings had indeed conquered skillfully on the French. But what do we see? The green color, which locates, is put on the (Lower) Normandy ... So why not take the good cards in such a choice of editions? This lack of serious history, would it be a lack of knowledge on the part of editors and / or editors of Wikipedia. For it is only 924, that Raoul of Burgundy (king of France in 923/936), the successor of Robert I (922/923), himself a replacement for Charles the Simple (922 imprisoned for having "sold" Normandy Eastern stupidly called Haute-Normandie nowadays), is forced to turn to cede Normandy Western (stupidly called Lower Normandy today, disregarding that dialect Norman Bass mean "servant") to Rollon. QED! So: Remove this pseudo card, which is historically false, misleading and geographically. The (High) Normandy fortunately does not form part of the "Large" Paris. Thank you! This request is justified and will not be debated. Shortly chaut me that this card is from a truncated administrator; tors when it fades in and withdraw the pseudo card.Gwyonbach 17 jun 2009, 22.41 (CEST)Beäntwurdzje

Do not be needlessly stupid, false and change the map, such as sites English, German, French and Israel have done at my request. Thank you!

bewurkje seksje

My name is Óðinn-Hermoðr de Warenghien, aka Gwyonbach from Rouen in Normandy. Writer, author of “La Clef des Runes. Catalogue raisonné des Runes and beth-luis-nion ogom” (The key runic. Reasoned catalog to Runes and beth-luis-nion ogom.). I know what I mean. Normandy is my country and I know his history and geography.Gwyonbach 17 jun 2009, 22.41 (CEST)Beäntwurdzje

Translation Request

bewurkje seksje

Hi! Could you translate and add this article into your wonderful wikipedia? You can reach me here. Thanks. With Kind Regards --Warayupay 19 jun 2009, 14.17 (CEST)Beäntwurdzje

Tacloban

 

Tacloban is a port city in the Philippines. It is approximately 360 miles southeast of Manila. It is the capital of the province of Leyte. It is also the regional center of Eastern Visayas.

 
Commons
Op Wikimedia Commons kinne jo mear ôfbyldings en oare media fine dy te krijen hawwe mei:

Category:Tacloban City


en:Tacloban

Warsjau

bewurkje seksje

Jûn Aldgilles, ik hie in nije side oanmakke Warschau. Mar it dy bliken datsto al in side Warsjau oanmakke hiest. Dat hie ik earst net yn 'e gaten. Ik ha it oplost troch de twa artikels yninoar te skowen. It artikel fan my wie wat wiidweidiger dat ik haw oan it earste artikel tafoege wat noch net beskreaun wie útsein it stik oer de skiednis. Dat stik oer de skiednis haw ik derút helle en meitsje dêrfan in stobbe oan skiednis fan Poalen. Hooplik kinst dy hjir yn fine. Groetnis --Geoffrey 6 sep 2009, 20.56 (CEST)Beäntwurdzje

Side fan de wike

bewurkje seksje

Hoi Kening Aldgillis,

Mooi datst it wurdeare kinst. Ik fûn dat ús Wikipedy der oan ta wie en it ik kin fansels altyd better. Wat dat oangiet hat de Afrikaanse wikipedy wol in mooi systeem. Soks soenen wy einliks ek hawwe moatte, dan is it ek wat oanlokkiger om mei nije artikels te kommen. Hasto dêr in idee fan? --Geoffrey 26 okt 2009, 17.32 (CET)Beäntwurdzje

In 'side fan de dei' liket my noch in brêge te fier. Dan moatte wy safolle tiid deryn stekke en dy tiid haw ik yn alle gefallen net. Op it stuit is neffens my in 'side fan de wike' it bêst troch ús te dwaan. Dêr't wy mei oan de slach moatte is om it fierder oan te folle en dan liket my it systeem fan de Afrikaanske wikipedy wol wat. Mar dat wol ik sels ek wol besykje, ik kom tinkt my in hiel ein. Ja, as wy genôch siden hawwe, dan soe in side fan de dei wol wer kinne. Fynst net? --Geoffrey 26 okt 2009, 19.03 (CET)Beäntwurdzje
Ik fyn ús eigen wikipedy ek better eagjen. Mar it systeem dat sy brûke foar de sidde fan de wike is wol aardich. Sa ast sjen kinst haw ik al in part oernomd. --Geoffrey 26 okt 2009, 21.39 (CET)Beäntwurdzje

Aksje

bewurkje seksje

Moarn Aldgillis, jo binne op't heden dwaande mei in stikje oer Fryske Aksjegroepen. No draaie jo al wat langer mei en binne grif op de hichte fan de gefoelichheid fan byldrjochten. Soks hat lêstendeis noch punt fan Oerlis west, foto's fan foar de oarloch binne meastentiids net frij fan rjochten, seker net automatysk. Yn jo stikjes oer Fryske Aksje/FOKA steane krantefoto's út de LC fan nei 1974 en nei 1988. Boppedat wurdt der gjin boarne neamd by it oanbieden fan de foto sels (soks is grif gjin Fryske Aksje op himsels). No wurdt mei 'de oarloch' de Twadde Wrâldoarloch bedoeld. Der bestiet kâns dat de foto wiske wurdt troch in moderator (of heger) of bot, mar folle slimmer: it wikipedyprojekt rint gefaar as wy ús net oan de byldrjochten hâlde. Kinne jo oanjaan by de foto wa't de rjochten frij jûn hat om de foto te brûken? Groetnis, --Swarte Kees 20 mrt 2010, 07.31 (CET)Beäntwurdzje

Hoe't it krekt sit mei krante-argiven as dy fan de LC is my net hielendal dúdlik. As it is sa't jo tinke, kin soks better efkes neigien wurde by de LC Haadredaksje. Tastimming foar it brûken fan foto's en teksten mei hyperlinks of ferwizing jout in soad mooglikheden foar de Wikipedy. Soenen jo dêr sels ris nei fernimme kinne by de krante? Of soe in oar witte hoe't soks sit? Groetnis, --Swarte Kees 20 mrt 2010, 10.25 (CET)Beäntwurdzje

Ierde

bewurkje seksje

Hallo Kening Aldgilles, op de Siede Ierde is heden merdere keer vandalisme pleegt, kunt U het teruchdraien? Gröitnis, ----Bernd 22 mrt 2010, 22.03 (CET)Beäntwurdzje

Vandalisme

bewurkje seksje

Moin Kening Aldgilles, door anonym Meidogger 195.73.104.26 is heden bij herhaaling weer vandalisme geplegt, op de Sieden

 • Bertus Aafjes door tekstwijziging: FRENKIE IS MARTIJN V BUSSEL EN KOTST NA 2 pilsjes, www.hyves.nl/martijnvbussel ALFONS KRISTEL, en op
 • Trije Pôlen door totaale verwijdering en de nieuwe inhooud: Vliegen in een kaasje met een vis en frank moet kotsen na 2 pilsjes

Kan deze IP-adress van deze lapzak niet worden geblokeerd?

Groetjes,--Bernd 29 mrt 2010, 14.08 (CEST)Beäntwurdzje

Dei Kening Aldgilles en Bernd. Kinne jo it IP-adres fan Meidogger:195.73.104.26 tsjin hâlde? Streuper 29 mrt 2010, 14.15 (CEST)Beäntwurdzje
Hallo Kening Aldgilles, kunt u dat doen, ik ben voor de procedure niet deskundig?--Bernd 29 mrt 2010, 14.25 (CEST)Beäntwurdzje
Ik ha it I.P. adres fan dizze fandalist 3 moannen útsletten. It kin goed wêze dat it hjir om in iepenbiere kompjûter giet (skoalle, bibleteek). Tige tank foar jim aktive meitinken. Groetnis --Kening Aldgilles 31 mrt 2010, 19.19 (CEST)Beäntwurdzje
At it in iepenbiere kompjûter is, dan blokkeare wy no eltsenien dy't dêr brûk fan meitsje wol. Is trije moanne dan net wat lang foar in earste kear? Aliter 8 apr 2010, 00.15 (CEST)Beäntwurdzje

Nedige siden

bewurkje seksje

Ik sil ris sjen at ik der wat tiid foar haw. Jo soenen ek ris sjen kinne nei Kategory:Stobbe. Op it stuit hat allinnich de kategory sels al 480 stobben. Aliter 8 apr 2010, 00.15 (CEST)Beäntwurdzje

Skynber hat op 22 okt 2009, 10.01 immen de wiky in nije Wiki:Nedige siden oanmeitsje litten, dat der is noch foarrie oan nedige siden. Aliter 14 maaie 2010, 21.04 (CEST)

Japan

bewurkje seksje

Hoi Aldgilles, kommende tiid wol ik mei de skiednis fan Japan oan de gong. No haw ik sjoen datsto op de side oer Japan ek al in hiel stik skiednis skreaun hast. Dat stik wol ik fuort helje en yntegrearje yn de nije side. Dat skilt my wer in stik wurk. Wat fynst dêrfan? Groetnis. --Geoffrey 13 jun 2010, 16.58 (CEST)Beäntwurdzje

Jûn Aldgillis, ik wol it stik yndied fuorthelje by Japan en oersette nei de Skiednis fan Japan of wat ynkoarte by Japan. Dat is myn doel, mar ast leaver hast dat it stean bliuwt dan lit ik it stean --Geoffrey 15 jun 2010, 22.22 (CEST)Beäntwurdzje

Hallo, good morning!

bewurkje seksje

Sorry to bother you, I apologize sincerely I don't speak your language so I hope you'll forgive me for using English. My name is Claudi Balaguer (User Capsot from the Catalan and Occitan Wikipedias) and I'm currently working on a campaign to help our association "Amical de la Viquipèdia" in order to be accepted as a Chapter (an intermediate superstructure between the Wikimedia Foundation and the Wikipedias), demand which hasn't been accepted until now because Catalan is not a state language. I think you understand very well what it is to speak a minorized language , to strive to protect and preserve it and I hope you will think our cause is just since it might open the door to all the minorized or stateless languages which can't currently apply for a Chapter even though they might be organized and working hard! In order to support us, you can paste the following template Wikimedia CAT in your userpage and/or sign the link of the template. Thanks again for your attention, I wish you a pleasant, sunny and warm summertime, take care, Capsot 27 jun 2010, 12.07 (CEST)Beäntwurdzje

Hoi, thanks for your support, if you need something from me, just let me know I'll be glad to help. I'm sorry it's so hard for me to understand Frysk or Dutch but when I have more time I'll try it hard and manage to translate more things about your country and language in the Catalan Wikipedia. Take care: I wish all the best for you, your language and your country! Capsot 2 jul 2010, 22.18 (CEST)Beäntwurdzje

Fan alles wat

bewurkje seksje

Nim my net kwea ôf, Kening Aldgilles, mar dit wurdt in nuvere potpoerry.

1. Koart lyn wenne ik de helte fan it jier yn de Generalidad de Valencia mei in eigen taal (el Valencià) dy't slim op it Katalaansk (el Català) liket. It binne net 'state languages' lykas el Castellano, mar in Generalidad (bestjoerslaach tusken steat en provinsje yn) is gâns autonoom, ek wat harren taal en taalbelied oanbelanget. Alle papieren dy't ik krij (fan of oer belêsting, gas, elektra, tillefoan, apk-keuring, bank, fansels ek de supermerk), alles yn twa talen. In eigen omrop fansels en foar alle bern in paer oeren in 'e wike ûnderwiis yn 'e eigen regiotaal. Dêrmei ferlike moatte de Fryske pommeranten, mei harren ivige benaudens om twataligens wier troch te setten, har djip skamje. Yn Opsterlân meitsje sy der neffens my hielendal in potsje fan.

Dus: a. Fan wat der bart yn guon Spaanske Generalidades is in hiele soad te learen, en b. Ik begryp net goed hoe't meidogger Capsot (sjoch hjirboppe) net fan har probleem ôfrekket.

2. Jo help by de opbou fan Skiednis fan De Tynje en omkriten (liket de titel sa wat?) kin ik wol brûke.

3. De side Hindrik Gosses de Jong woe ik al hâlde, want dêr giet it net oer my as Fyntyn mar oer in âld-Tynjester mei in skiednis (lykas Kerst Húsman en Tsjeard Bottema). Ferjou my de ferliking mei de lêste. Ik ha it stee Tjeerd Bottema oanfolle - sjoch ek de oerlisside dêre, a.j.w. - en Tjerk Bottema ek in bytsje.

4. By tafal belâne ik op it stee Wiskunde mei de skiednis derfan. Dêr trof ik ien en al folk mei in bot-status. Dat belooft wat, tinkst dan. No haw ik de hegere en de moderne wiskunde aardich machtich west. Dat is te lang lyn en hâld dêr no noch wize praatsje oer. Mar wat der op dy side stiet, is om jin as Fryske wiskundekenner alderheislikst BOT foar te skamjen. Wol in havo-diploma helle mar mei in fiif foar wiskunde. Dat nivo sawat. Ferlykje it mar mei de wiskunde-side op de Hollânske Wikipedia. Ik soe size: dit boartersguod der gau ôf en in Fryskpratende en -skriuwende wiskundige opdjipje, bgl ien fan de RUG. Fyntyn 19 jul 2010, 14.39 (CEST)Beäntwurdzje

Fryske partisipaasje oan de krústochten‎;

bewurkje seksje

Moarn Aldgilles, Ik sjoch datsto in side oanmakke hast oer de Fryske partisipaasje oan de krústochten‎. Neffens my kin in part fan it artikel oer de krústochten hjir wol nei oerset wurde om't dy side foar it grutste part hannelt oer de Fryske dielnimming. Lês ek de oerlisside fan dat artikel. Gr. --Geoffrey 22 aug 2010, 11.24 (CEST)Beäntwurdzje

Auteursrjocht

bewurkje seksje

Wat is it auteursrjocht op Ofbyld:Piter Sipma yn Noard-Fryslan.JPG? Kist dat der op de side bysette; Frr: wol it graach oernimme. Aliter 19 sep 2010, 21.00 (CEST)Beäntwurdzje

Spaanske gryp

bewurkje seksje

Goeiejûn Kening. Ik haw de side oer de Spaanske gryp oanmakke. No haw ik de side mens-en-gezondheid.infonu.nl as boarne brûkt, mear it spamfilter wol dy webside net lije. Soene jo derris nei sjen wolle? Ik tink dat de side op de list fan spamsiden stiet. Tige tank. J'88 4 nov 2010, 22.46 (CET)Beäntwurdzje

Nije ynfoboks! *

bewurkje seksje

Hoi Aldgillis, do hast yndied wat moais makke en past prima by siden dêr't in protte ynformaasje oer bestiet, jout in goed oersjocht. Soesto noch in berjocht derby meitsje kinne dy't wat ienfâldiger is? Sa'n ien soe dan ek brûkt wurde kinne foar dy slaggen dêr't mar in lyts bytsje oer te skriuwen falt. Want foar ús slach by Waterloo fyn ik him einliks noch wat te grut of it artikel moat fierder oanfolle wurde. --Geoffrey 8 des 2010, 21.57 (CET)Beäntwurdzje

Wy hawwe fansels al ferskate ynfoboksen, mei dy stavering. En in berjocht foar de breedte fan ynfoboksen is der ek al, al soe ik net witte hokfoar doel it hawwe moat. Mar de oare w: brûke dit berjocht ornaris foar it bouwen fan spesifyke ynfoboksberjochten; net streekrjocht. Fansels wie it dan better at dy berjochten dan dêr allinnich mei foarmjûn wienen, net dat der hieltiid twa/trije berjochten nedich binne foar ien berjocht, mar dat is in oar perbleem. Hoe ek, sa't al bliken docht mei der al wat mear útlis by. Aliter 11 des 2010, 20.26 (CET)Beäntwurdzje

Ynfoboks sporter

bewurkje seksje

Goeiemiddei Kening Aldgillis, de twadde ynfoboks foar in sportklup sjocht der kreas út! Soenen jo ek sa'n moaie ynfoboks meitsje wolle foar in sporter? Dan kin ik dy wer brûke, ik wie nammetlik fan plan om binnenkoart wat mear te skriuwen oer sporters en dan benammen follyballers. MeinRei 12 des 2010, 12.10 (CET)Beäntwurdzje

haadside

bewurkje seksje

Hoi Aldgillis, goeie kriichsdei by the way, graach eefkes wat oerlis. Meidogger J88 hat him drok dwaande hâlden mei it oanslepe fan alderlei nije artikels foar de side fan de wike 2011. De update fan de haadside is dyn wurk west, hasto dêr ek al rekkening mei hâlden at wy oer in wike in 2011 binne of moat soks noch ynsteld wurde. As dat lêste it gefal is soargesto dêr dan foar? Noflike feestdagen fierder.--Geoffrey 25 des 2010, 13.00 (CET)Beäntwurdzje

Âldjiersnacht goed bekommen? Noch de bêste winsken foar 2011. Wat de haadside oan giet. Ik ha it berjocht oanpasse, mar it wurket noch net. Dêrom haw ik de wiziging werom set. Wike 1 giet neffens my moandei pas ien, dat wy moatte noch eefkes wachtsje. Gr. --Geoffrey 1 jan 2011, 10.53 (CET)Beäntwurdzje

en:Pre-Indo-European languages

bewurkje seksje

Hello Kening Aldgilles,
may I ask you to help translate this article into Frisian? I've noticed you're interested in European prehistory, so this article may be of some interest to you. Happy New Year, and greetings from Russia! --Dmitri Lytov 31 des 2010, 19.49 (CET)Beäntwurdzje

Thanks! --Dmitri Lytov 7 jan 2011, 18.44 (CET)Beäntwurdzje

Topside

bewurkje seksje

Goeijûn. Yn 2011 sille wy it plan wer oppakke foar de stjerartikels, topside neamd op ús wikipedy. Earder is de side wikipedy:topside al oanmakke, wêr't alle topside bymekoar te stean komme. Hjoed haw ik de side wikipedy:kandidaatsiden makke, hjir kin troch de meidoggers stimd wurde oer of't in side al as net de namme 'topside' fertsjinnet. Graach soe ik fan jo hearre wat jo tinke fan it plan en of't der noch op- en oanmerkings binne. Jo kinne jo kommentaar hjir spuie. J'88 3 jan 2011, 20.56 (CET)Beäntwurdzje

Oer it stjerke: Fan soksoarte saken haw ik gjin ferstean. Op berjocht:stjerke sjoch ik neat stean, as ik op 'wizigje' druk stiet der al tekst, mar op de side sels neat. Is sa'n probleem gau te fuort te heljen mei stipe fan Commons? J'88 3 jan 2011, 23.13 (CET)Beäntwurdzje
It sjocht der allegear fantastysk út. Tink dat wy sa it goeie paad ynslein binne. Neffens my is alles dúdlik sa foar de meidoggers! Groetnis, J'88 3 jan 2011, 23.15 (CET)Beäntwurdzje
Wy moatte der ek om tinke dat minsken op de ien of oare manear op de side fan Topside bedarje kinne. Wêr't no krekt in keppeling komme moat wit ik net. Op de Afrikaanske wikipedy kinne hja op it stjerke op de haadside drukke. J'88 4 jan 2011, 11.22 (CET)Beäntwurdzje
Goejûn Kening! Ik haw op de oerlisside fan de haadside in nij stik oanmakke wêryn ik ek de keppeling nei de Topsiden besprek. Ik soe graach jo miening witte wolle dêr oer. Jo binne úteinlik dejinge dy't de haadside, min ofte mear, yn it behear hawwe. Freonlike groetnis, J'88 7 jan 2011, 18.46 (CET).Beäntwurdzje
Dei Kening. Kees hat nei it symboal sjoen om der wat oars fan te meitsjen. Spitigernôch is hy der net folslein yn slagge. Syn idee wie om it earst mar mei it ôfbyld te dwaan dy't al oanbean is. Ik tink dat dat wol kin. It probleem mei it berjocht is sa noch net oploske, in symboal is der al! Groetnis, J'88 9 jan 2011, 19.42 (CET)Beäntwurdzje

Alle stêden fan de wrâld

bewurkje seksje

Tige tank foar dizze ynfoboks. Drewes 4 jan 2011, 19.43 (CET)Beäntwurdzje

Dizze ynfoboks hie ik noch net earder yn oare Wikipedy's sjoen, fandatoangeande is it - foar safier't ik it wit - in primeur. Groetnis --Kening Aldgilles 7 jan 2011, 19.34 (CET)Beäntwurdzje

Greetings from Italy

bewurkje seksje

Hello. We are looking for someone who could translate and upload on fy.wikipedia this page. Can you help us please ? Thanks a lot :)) --Aeron10 23 jan 2011, 19.38 (CET)Beäntwurdzje

Fokko Ukena

bewurkje seksje

Hoi Aldgillis, ik ha sjoen datsto wat fragen stelt hast op de oerlispagina. No haw ik hjoed it artikel oer Fokko Ukena nochal wat wizige en útwreide. Dêr wie ik klear mei noch foar ik dyn fragen sjoen hie. Wat dyn fragen oangean dêr kin ik gjin antwurd op jaan om't ik sels mar ien boarne fine koe, te witten de tekst dy't online stjit. Wat dêr te finen wie haw ik brûkt. Mar soesto ik artikel noch ris goed neirinne wolle om't ik der in side fan de wike fan makke ha. It artikel is no wat te posityf kleurd haw ik it idee. Gr. --Geoffrey 26 jan 2011, 23.52 (CET)Beäntwurdzje

Temasiden

bewurkje seksje

Goedejûn Aldgillis. De temasiden dy'tsto makke hast oer sport en follybal sjogge der geweldich út! Myn kompleminten! MeinRei 24 feb 2011, 20.16 (CET)Beäntwurdzje

Hiding title of mainpage

bewurkje seksje

Hi, on my german talk page you requested help for deleting the main page title [1]. You can not really delete it, but dewiki and frrwiki are hiding the title using Cascading Style Sheets which has the same effect for a visitor.

You must add this instruction to Mediawiki:Common.css, so that it effects most skins:

body.page-Haadside h1.firstHeading,
body.page-Haadside #contentSub {
	display: none;
}

h1.firstHeading is the heading, #contentSub the space between the heading and the content which must be removed to have not so much space on top if the heading is missing. On modern skin this will have no effect, because there is an additional div-tag. But i think the title should not be hidden on modern skin because the title has a different place and is not part of the content frame. Otherwiese you have to add an asterix.

The content part of monobook skin has only some space at the site and bottom, so you have to readd some space around using Mediawiki:Monobook.css

body.page-Haadside div#content {
	padding: 1em;
}

For the central style sheets a special cache on wikimedia servers named heavy cache is used. That's why it could take some mintutes until the change is shown. Thats why you should use the secure server if you would like to check the layout after your change because secure server has no heavy cache. And don't forget to clear your browser cache. Merlissimo 6 apr 2011, 15.57 (CEST)Beäntwurdzje

Thanks for your help. I still do have some space between the heading and the content. Where do I need to put the asterix? --Kening Aldgilles 11 apr 2011, 21.16 (CEST)Beäntwurdzje
This change should remove your additional line break on top.
btw: your fywiki main page is only semi-protected. And it includes templates that are full protected. Perhaps you should also fully protect your main page. Merlissimo 12 apr 2011, 01.42 (CEST)Beäntwurdzje
Thanks, I will fully protect the main page. Thanks a lot for your help! Freonlike groetnis --Kening Aldgilles 13 apr 2011, 20.57 (CEST)Beäntwurdzje

interwiki bot: MerlIwBot

bewurkje seksje

At the moment i am asking for permision on serveral wikis to run my interwiki bot MerlIwBot. (My bot found 1546 interwikis to dead pages on 211 pages for this wiki.) I tried to read Wikipedy:Bot, but reading West-Frisian is quite difficult for me. Which page is the best for asking for bot flag on this wiki? Or should i write my request directly on a talk page at one of your bureaucrats? Merlissimo 6 apr 2011, 16.09 (CEST)Beäntwurdzje

Berjocht:Haadside-midden

bewurkje seksje

Goedejûn Kening Aldgilles. Jo hawwe hjoed in stikje Ynfo makke op it Berjocht:Haadside-midden, earst myn kompleminten! De folsleine haadside sjocht der goed út. No stiet der in ferwizing foar sjoernalisten nei parse, moat dat net Wikipedy:Parseberjocht wêze? Groetnis fan MeinRei 6 apr 2011, 18.23 (CEST)Beäntwurdzje

skedel

bewurkje seksje

Hoi Aldgillis, is skedel wol in Frysk wurd?--Geoffrey 31 maaie 2011, 23.02 (CEST)

Jûn,
Skedel is neffens my wol in Frysk wurd, al meitsje de minsken faker gebrûk fan plasse. At de ien de oar freget oft er gek wurden is, seit er: Is it dy yn de plasse slein? Ik seach dat it wurd skedel yn ferskate siden ferwurke wie, mar de ynterne keppeling bleau read. No kinne minsken op dy siden op 'skedel' klikke, en komme dan by de side oer de Plasse. Gr. --Kening Aldgilles 31 maaie 2011, 23.15 (CEST)
"Harsensplasse', 'holleplasse', 'hollekrún', soe kinne, mar skedel jout it wurdboek fan Zantema en Visser net. Better let as net. As net? Drewes (talk) 18 jun 2012, 21.00 (CEST)Beäntwurdzje
It Frysk Hânwurdboek, wat eins in bytsje de standert is, hat 'skedel' wol opnommen mar ferwiist nei 'plasse' omdat skedel in ynslûpsel wêze soe. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 18 jun 2012, 21.23 (CEST)Beäntwurdzje

Nederlân en Nedersaksyske literatuer

bewurkje seksje
Moi Aldgilles, ik kin it der wol mei lykfine. De Stellingwarfske skriuwer Johan Veenstra is fansels - as skriuwer in it Leechsaksysk mar ok Fryske skriuwer - een lyts bytsje wichticher op'e Fryske Wikipedy. Him in grutte fergelike mei oare skriuwers wol ik net. :-) Ni'jluuseger 1 jul 2011, 20.49 (CEST)Beäntwurdzje

Bargedútsk

bewurkje seksje

Goeie Aldgilles. Ik bin fêstroan by it oersetten fan it Dútske artikel oer Tanne Kankena. Myn Dútsk is net al te bêst. Soene jo it dienmeitsje wolle? Gr. Drewes 15 sep 2011, 17.35 (CEST)Beäntwurdzje

Tanke

bewurkje seksje

Tanke foar de tips en it dien meitsjen. gr. Drewes 16 sep 2011, 15.59 (CEST)Beäntwurdzje

Tema:Skiednis fan Fryslân

bewurkje seksje

Dei Aldgilles, in komplimint foar dyn Tema:Skiednis side. It sjocht der poerbêst út. Mar soesto soks ek meitsje kinne fan de Tema:Skiednis fan Fryslân, dat sjocht der no wat simpel út en kin om my ek wol wat profesjoneler? --Geoffrey 25 sep 2011, 16.44 (CEST)Beäntwurdzje

In side fan de moanne derby? --Geoffrey 28 sep 2011, 22.46 (CEST)Beäntwurdzje
Haadstikje oer religy yn Fryslân?, kerstening fan de Friezen hast al neamd, Menno Simmons mei ek net ûntbrekke. --Geoffrey 28 sep 2011, 23.01 (CEST)Beäntwurdzje
List fan Fryske steedhâlders kin der ek wol by--Geoffrey 28 sep 2011, 23.08 (CEST)Beäntwurdzje
stiet der al sjoch ik no--Geoffrey 28 sep 2011, 23.11 (CEST)Beäntwurdzje

Dieling fan Fryslân

bewurkje seksje

Hoi Aldgillis, soesto sjen wolle by de Fryske fjildslaggen oft de slach by Laaksum heart yn it rigje ûnder de Dieling fan Fryslân? --Geoffrey 3 okt 2011, 20.47 (CEST)Beäntwurdzje

'stinzen yn East-Fryslân

bewurkje seksje

Hoi Aldgillis, witsto ek hoe't de stinzen yn East-Fryslân earst neamd waarden, op syn Frysk stins, of krekt as yn Grinslân boarch? Wat ik oant no ta tsjin kaam wie "burg". Gr. --Geoffrey 21 okt 2011, 15.45 (CEST)Beäntwurdzje

Sille wy dan Sibetsburch werneame yn Sibitsboarch en meitsje der in redirect fan? --Geoffrey 21 okt 2011, 20.08 (CEST)Beäntwurdzje

Tema:Geografy

bewurkje seksje

Jûn Aldgillis, neffens my kin op dizze temaside it part "Siden dêr't ferlet fan is" better feroare wurde yn in part "Nije siden" of de soest noch in stikje derby meitsje moatte mei "Nije siden" en dat ynteraktyf is. --Geoffrey 26 okt 2011, 23.09 (CEST)Beäntwurdzje

It blok is makke foar 'siden op oanfraach', dus siden dêr't ferlet fan is. Der soe noch wol in apart kopke by komme kinne, mar dan moat der ek ien wêze dy't dat byhâlde wol. Groetnis --Kening Aldgilles 28 okt 2011, 14.38 (CEST)Beäntwurdzje

Tema:Skiednis fan Fryslân

bewurkje seksje

Hoi Aldgillis, Ik ha noch in puntsje. Ik ha sjoen fia Wikipedia article traffic statistics dat de temaside skiednis fan Fryslân min besocht wurdt, teminsten ast it fergelikest mei de temaside Skiednis. Soesto de ferwizing hjirnei wat mear op de foargrûn krije kinne. Op de haadside derby bygelyks. Gr. --Geoffrey 26 okt 2011, 23.12 (CEST)Beäntwurdzje

Do hast gelyk. Ik sil earst efkes neitinke oer de mooglikheden. Ek oare tema's soenen wol wat better besocht wurde kinne, mar dan soe ik dy temasiden wol graach earst wat ferbetterje wolle. Groetnis --Kening Aldgilles 28 okt 2011, 14.38 (CEST)Beäntwurdzje
Dat de traficsifers per artikel besjoen wurde kinne, ha'k nea witten. Wêr stiet soks krekt?--Swarte Kees 1 nov 2011, 19.18 (CET)Beäntwurdzje
Neffens my kinst hjir it bêste sjen. Groetnis --Kening Aldgilles 6 nov 2011, 14.30 (CET)Beäntwurdzje
Tige dank. In nijsgjirrige side. Dy soe mei de tiid ek moai op "Wikipedy-mienskip" passe, krektas [2]. --Swarte Kees 6 nov 2011, 15.35 (CET)Beäntwurdzje

Temaside Fryslân

bewurkje seksje

Hoi Aldgillis, ik ha de side Fryslân frij jûn foar meidoggers. Do hiest op dizze side in skoatte dien. Gr. --Geoffrey 2 des 2011, 18.53 (CET)Beäntwurdzje

Swarte Kees hie der om frege, hy hat wat er wizige woe al feroare. De side soe wol wer skoatelle wurde kinne. --Geoffrey 4 des 2011, 22.38 (CET)Beäntwurdzje

Topsiden

bewurkje seksje

It sjocht der skitterend út Aldgilles. Moai sa litte. Komme wy der noch wolris út mei it stjerke? No stiet dy ûnderoan, it wie fansels better west at dizze lykas de koördinaten boppe oan de side kaam te stean. Freonlike groetnis, J'88 16 des 2011, 09.47 (CET)Beäntwurdzje

side fan de wike

bewurkje seksje

Hoi Aldgillis, do hast it al sjoen tinkt my dat er foar folgjend jier in side fan de wike 2012 is. Feroaresto de ynstelling op de haadside of sil ik it dwaan? Do hast it goed ferstoppe, mar ik haw it al fûn. Dan haw ik noch wat. It liket my ta dat wy yn 2013 wol oer kinne nei alle dagen in nije side. Yn de rin fan folgjend jier wol it dêr mei oan de slach. Wy ha no fan 3e jierren siden fan de wike, in goed 150 siden dy't opnij brûkt wurde kinne. Dêr soene dan noch in 200 by moatte. Dat hoege net allegear lange siden te wêzen. Mar wat de technyske kant oangiet, hasto in idee hoe't wy dat oanpakke moatte. Ik liket my dat wy dan berjochten oanmeitsje moatte foar in moanne. Wat fynsto hjirfan? Soene wy oer in jier dernei oerstappe kinne? Gr en alfêst noflike feestdagen tawinske --Geoffrey 22 des 2011, 17.28 (CET)Beäntwurdzje

Opmaak fan de oerbleaune Temasiden

bewurkje seksje

Dei Aldgillis, Jo hienen al in tal Temasiden oanmakke yn in opmaakstyl lykas de nije Haadside en de troch jo nij opmakke Temasiden. No ha'k de oerbleaune Temasiden ek opnij opmakke:

Temaside Minske en Mienskip/Test1, Temaside Fryske literatuer/test1, Temaside Europeeske Uny/Test1, Temaside Twadde Wrâldkriich/Test1, Temaside Keatsen/test1, Temaside Aldheid/Test1, Temaside Prehistoarje/Test1‎, Temaside Prehistoarje/Test1, Temaside Fryske literatuer/test1 .

De plaatsjes fan Keats- en Follybalfjilden soe eins noch wat mei dien wurde moatte, sjoch se allegear mar efkes nei, dan kinne se dêrnei op it plak fan de besteande Temasiden. De ferwizings nei de Oerlisside ha'k mar weilitten, der sit ommers al in tabblêd Oerlis op. Se hoege om my net skoattele te wurden, dat makket it bewurkjen fan Nedige Siden makliker en troch Weromsetten kinne de feroarings ommers altiten ûngedien makke wurde. Groetnis, --Swarte Kees 29 des 2011, 15.23 (CET).Beäntwurdzje

Fyntyn

bewurkje seksje

It giet hjir yndie om Fyntyn, syn widdo hat it befêstige.--Swarte Kees 10 jan 2012, 16.32 (CET) Drewes 10 jan 2012, 16.36 (CET)Beäntwurdzje

Nordfriisk hoodsidj

bewurkje seksje

Gud dai, man könang!
Ik haa Dan föörslach nü iarst ans för Öömrang amsaat: frr:Hoodsidj an wal ans a reaktsjuunen ufteew. Föl soonk so widj! --Murma174 23 jan 2012, 21.02 (CET)Beäntwurdzje

tema:Sealterlân

bewurkje seksje

Dei Kening, ik haw n pear nije siden fan It Sealterlân makke en op de tema-side der by sette. Is it rjocht sa? Groetnis, --Bernd 26 jan 2012, 22.37 (CET)Beäntwurdzje

bots

bewurkje seksje

Hoi Aldgillis, bisto by steat om bots oant it wurk te setten? Gr. --Geoffrey 29 jan 2012, 00.03 (CET)Beäntwurdzje

Ik ha mei myn eigen akkount in bot dy't ik brûke kin. Ik bin noch net sa betûft yn it brûken fan myn bot. Der binne bots dy't staveringsflaters út de Wikipedy helje kinne en der binne bots dy't de ynterwiky's hieltyd bywurkje fan de siden. Mei myn bot soe ik in side oanmeitsje kinne mar ik haw my der spitigernôch noch net sa bot yn ferdjipppe. Wat is eins dyn fraach? Groetnis --Kening Aldgilles 29 jan 2012, 10.30 (CET)Beäntwurdzje
Ik wie mei in meidogger oan it oerlizzen, sjoch Oerlis:List fan Fryske doarpen en mei him kaam it brûken fan bots oan de oarder. Dat kin betiids maklik wêze, mar ik ha gjin ûnderfining dêrmei. Miskien datsto wat dwaan kinst. Gr. --Geoffrey 29 jan 2012, 13.42 (CET)Beäntwurdzje

Berjocht:Skiednis fan Fryslân

bewurkje seksje

Jûn Kening, ik haww by jo Berjocht:Skiednis fan Fryslân de Flaggen fan West-Fryslân, Sealterlân en it distrikt Noardfryslân der by sette. Is dat rjocht sa? Groetnis, --Bernd 29 jan 2012, 19.58 (CET)Beäntwurdzje

Palestina

bewurkje seksje

Bêste A.. It stikje Palestina wurde geregeldwei polityk-aktivistyske-plaatsjes oan taheakke. Guonts soene relevant wurde kinne at it artikel útwreide wurdt. Dy haw' ik yn in 'gallery' ûnderbrocht. Foarearst soe it stik nei myn betinken skoattele wurde moatte, om't wy oars oan it 'weromsetten' bliuwe. Sjoch ek Oerlis:Palestina. Groetnis, Drewes (talk) 1 mrt 2012, 18.34 (CET)Beäntwurdzje

Temasiden 2

bewurkje seksje

Dei Aldgillis, kinne jo de nij opmakke siden Hjir neamd noch in lêste kear neirinne en se dan op de skoattele Temasiden sette? --Swarte Kees (talk) 6 apr 2012, 14.12 (CEST)Beäntwurdzje

Bêste Kees,
Ik fyn de nije temasiden net allegear in ferbettering. By it tema Europeeske Uny sjoch ik in Europeeske flagge dy't fierstente grut is en boppedat ek noch net iensen kreas yn syn boks past want hy hinget tsjin de bopperâne. Dan by it tema literatuer rint in plaatsje sa ynienen oer yn in oare boks, it past dus gewoan net. By it tema 'Minske en Mienskip' stean lyntsjes ûnder de titel fan elke boks, en dat wykt ôf fan de measte besteande temasiden (dy lyntsjes kinne foar siden brûkt wurde). Dan noch it tema Feriene Steaten, de âlde fûn ik aardich better. By it tema prehistoarje sjoch ik in boks yn in boks en it iennichste berjocht op de side hat in oare breedte as de beide oare boksen op de rjochterkant....
Sorry Kees, do meist it der om my op sette, mar ik fyn it abslút gjin ferbettering. Ik fyn it skande fan de tiid en al it wurk datsto derfan hân hast, mar it giet úteinlik om de Wikipedy. Ik hoopje datsto sels wol ynsjochst dat brike berjochten, plaatsjes dy't net yn in boks passe, en tefolle detail gewoan gjin ferriking binne. It liket wol as wolsto mei alle geweld de nije opset foar de temasiden brûke. Dat dogge se op oare Wikipedia's ek net, der binne ferskillende opsetten foar in temaside. De âlde opset fan bygelyks de Feriene Steaten fûn ik aardich wat better as dyn foarstel.
Ik wol dy net misledigje, mar ik woe wol earlik nei dy ta wêze. Asto wolst kin ik wol mei dy meisjen. It spyt my fan myn skelle lûd. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 6 apr 2012, 15.25 (CEST)Beäntwurdzje

No begryp ik it net mear Aldgillis: Myn opset wie de Temasiden lyk te meitsjen kwa opset. Yn dit gefal in brede linker kolom en in smellere grize kolom rjochts, net allinnich op de Haadside mar ek:hjir, hjir, hjir, hjir, hjir, hjir, hjir, hjir, hjir, hjir en hjir sa't dy meast troch josels opsetten en opmakke binne. It unifoarm meitsjen is in hûdfol wurk, en dus miende ik jo helpe te kinnen troch in soad foarwurk te dwaan. Dat foarwurk bestiet út it lyk meitsjen kwa opmaak fan alle Temasiden dy't der oant no ta binne. Jo skriuwe as reaksje trije moanne lyn dit. Doe miende ik dat wy dy grutte put tegearre ta in goed ein bringe soenen en die hjoed noch wat oanpassings. Boppedat frege ik jo hjoed oft jo de saak nochris neisjen wolle. Dêrmei bedoelde ik benamen te technyske kant, kwa ynhâld binne de Temasiden ommers lyk oan de besteande. Mar no lês ik ik mei opsetsin in nije opset foar de siden trochdriuwe wol.. Wat is der feroare sûnt jo lêste tasizzing fan ein desimber?--Swarte Kees (talk) 6 apr 2012, 16.55 (CEST)Beäntwurdzje

Wy kinne alles wol lyk meitsje, mar ik wol de temasiden noch net oernimme salang't de siden noch net 100 persint wurkje. Boppedat moat it al in ferbettering wêze. Ik sil der nei sjen, mar ik doch dat ien foar ien. Tige tank foar al dyn foarwurk. Wie net tûk fan my om sa te skriuwen nei dy ta. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 6 apr 2012, 17.47 (CEST)Beäntwurdzje
Dan wachtsje ik dat earst mar efkes ôf,--Swarte Kees (talk) 10 maaie 2012, 18.25 (CEST)

Moarn. Skitterend Aldgilles, dy stjerkes no. Ek de nijsgjirrige siden binne goed. In goeie manear om de bêste siden fan ús Wikipedy sjen te litten, mar dochs ûnderskied te meitsjen tusken 'top' en 'goed'. J'88 (talk) 31 maaie 2012, 08.47 (CEST)

Graach dien ;-) --Kening Aldgilles (talk) 31 maaie 2012, 16.58 (CEST)

Koördinaten

bewurkje seksje

Ik sjoch dat jo hawwe de koördinaten goed te plak krigen rjochtsboppe fan de siden. Dat stiet in stik kreazer sa.

 
Blomke foar it wurk oan it berjocht fan Berjocht:Koördinaten

Wikiice (talk) 31 maaie 2012, 21.03 (CEST)

No, tanke wol! Ik ha mar fjouwer tekens oan it berjocht tafoege, dat ik hie der fierders gjin drokte fan. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 1 jun 2012, 13.10 (CEST)Beäntwurdzje

Rename

bewurkje seksje

Hi there! I would appreciate it if you could rename me to Mh7kJ. I am renaming globally. Please see here for confirmation. Thank you! -Orashmatash (talk) 15 jun 2012, 18.25 (CEST)Beäntwurdzje

Hi, I'd really appreciate it if you could complete this request if it's not too much trouble; I'd really like to get my SUL for my new name as soon as possible. Many thanks. -Orashmatash (talk) 18 jun 2012, 20.29 (CEST)Beäntwurdzje
I've seen the request. You don't have a user page on the Frisian Wikipedia, so how should I change your user name? Freonlike groetnis --Kening Aldgilles (talk) 18 jun 2012, 20.36 (CEST)Beäntwurdzje
There is a special page called Special:RenameUser which moves the contributions to a new name. If you could rename me to Mh7kJ using that special page that would be great. Thank you! :) -Orashmatash (talk) 19 jun 2012, 21.44 (CEST)Beäntwurdzje
Thank you for learning something new. Your account is renamed now. Is it possible to delete user accounts without removing the users contributions to Wikipedia? We had one user who unfortunately passed away last year, and his account is still active. Freonlike groetnis --Kening Aldgilles (talk) 22 jun 2012, 10.52 (CEST)Beäntwurdzje

Sineesk

bewurkje seksje

Goeie Adgilles, soene jo al dy dynastynammen yn Sineesk Keizerryk ris neirinne- en neffens jo ynsicht ferfryskje wolle? Groetnis, Drewes (talk) 5 jul 2012, 17.45 (CEST)Beäntwurdzje

Goeie, ik soe it sa earst stean litte wolle. De nammen dy't der no stean binne eins de ynternasjonale nammen. Pas as der artikels skreaun wurde soe ik mei help fan redirects de Fryske skriuwwizen oanhâlde wolle. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 8 jul 2012, 10.44 (CEST)Beäntwurdzje

Drewes behearder meitsje

bewurkje seksje

Jûn Aldgilles, ik ha Drewes freegje oft er behearder wurde wol, want der moat ien by komme. Wy twaen binne op it heden de ienigen dy't geregeld del komme en nee ik bin net fan plan om te stopjen. Do hast de rjochten neffens my om guons behearder te meitsjen. Om my is it sa goed (ik bin destiids ek sa behearder wurde) of wolst it noch formeel melde op Oerlis-side? --Geoffrey (talk) 16 jul 2012, 18.27 (CEST)Beäntwurdzje

Berjocht:Ynfoboks keatser

bewurkje seksje

Ik ha in poging dien in ynfoboks keatser te meitsjen, alinne dit is net slagge. Soene jo der ris efkes nei sjen kinne wat der mis giet. Wikiice (talk) 3 aug 2012, 10.03 (CEST)Beäntwurdzje

Berjocht:Tema:Sport/Siden dêr't ferlet fan is

bewurkje seksje

Bêste Kening âldgille, Yn it berjocht Berjocht:Tema:Sport/Siden dêr't ferlet fan is sit in flaterke. As hja by Tema:Sport by de Siden dêr't ferlet fan is op bewurkje klikke dan komme jo op de side Berjocht:Tema:Geografy/Siden dêr't ferlet fan is út, yn pleats fan op ‎Berjocht:Tema:Sport/Siden dêr't ferlet fan is.

Gr, Wikiice (talk) 8 aug 2012, 22.04 (CEST)Beäntwurdzje

Renaming request

bewurkje seksje

Hello. I request renaming my two following accounts:

 • محمد الجداوي → Avocato
 • GedawyBot → AvocatoBot

Confirmation link: [3]. Reason: Privacy reasons. Please note: You may found the destination accounts (Avocato & AvocatoBot) already exist, I created these new accounts here automatically by mistake (self-created), and I own them (see here and here). Thanks in advance.--M.Gedawy 9 aug 2012, 22.49 (CEST)Beäntwurdzje

Hello,
I've got two warnings indeed. Do you want me to detach your new account from the global account? Mei freonlike groetnis --Kening Aldgilles (talk) 12 aug 2012, 20.59 (CEST)Beäntwurdzje
Yes, I'll attach them after renaming.--M.Gedawy 14 aug 2012, 07.30 (CEST)Beäntwurdzje

Ien freegje

bewurkje seksje

Bêste Kening, dizze wiziging is dat dochs? Mei freonlike groetnis --Hardcore-Mike (talk) 14 aug 2012, 13.50 (CEST)Beäntwurdzje

Bêste Mike,
Ik begryp dyn fraach net... Soesto wat konkreter wêze wolle? Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 22 aug 2012, 16.59 (CEST)Beäntwurdzje
Ik tink dat er bedoelt oft syn oanfolling wol geef Frysk is. Leau net dat wy it sa sizze soenen--Geoffrey (talk) 22 aug 2012, 21.34 (CEST)Beäntwurdzje
Tanke wol. Ik seach dat Drewes it artikel no bewurke hat. It sjocht der goed út. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 26 aug 2012, 08.00 (CEST)Beäntwurdzje

Kompjûtergedonder

bewurkje seksje

Dei Aldgilles. De lêste dagen reagearret myn kompjûter op Wikipedy sa stadich dat wurkjen hast net mear mooglik is. Lykwols benammen at ik oanmeld bin! Net oanmeld giet it wat better. Witte jo as 'techneut' hoe't dat kin en wat der oan te dwaan is? My is ien kear frege oft ik in beskaat script útskeakelje wol omdat de pc oars sleau wurdt. Ik klikte ja oan, mar der feroare neat. Groetnis Drewes (talk) 1 sep 2012, 14.43 (CEST)Beäntwurdzje

Goeie. Ik haw jo rie opfolge, mar it wurdt der net oars fan. Der is 'efter de skermen' út himsels wat feroare. Okkerdeis hat der in update fan de firusscanner west, mar oft dat der mei te krijen hat? Suggestjes binne wolkom. Groetn. Drewes (talk) 2 sep 2012, 16.22 (CEST)Beäntwurdzje
Goeie. Ik haw oars net in hiele bulte ferstân fan kompjûterproblemen op ôfstân. Do hast in hiel soad mooglikheden ta dyn foldwaan, mar dêrfoar moatst wol de goede 'diagnoaze' meitsje. Dat kin ik sa op ôfstân net. Miskien datsto ien fine kinst dy't der wat mear aan fan hat? Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 2 sep 2012, 16.57 (CEST)Beäntwurdzje
Goeie A. Drewes is back no't er in oare blêder ynstallearre hat. it liket derop dat Internet Explorer syn script net goed mear ferstien wurdt troch de wiki-server, as soksawat. Groetnis Drewes (talk) 3 sep 2012, 14.38 (CEST)Beäntwurdzje
Moai datst der wer bist! Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 4 sep 2012, 16.02 (CEST)Beäntwurdzje

Sâlterij

bewurkje seksje

Bêste A. Ik wie fan doel en skriuw in stikje oer it winnen fan sâlt út fean. Witte jo as taalman wat goed Frysk is foar it Nederlânske moernering, selnering of darinkdelven? Ik wit dat moer yn it Frysk 'moer' as 'moar' is, mar hoe fierder? Groetnis Drewes (talk) 11 sep 2012, 18.58 (CEST)Beäntwurdzje

'Forjit my net'

bewurkje seksje

Johanniterkommende Boukeläsk. Groetnis, Drewes (talk) 25 jan 2013, 21.56 (CET)Beäntwurdzje

Runen

bewurkje seksje

Goejûn A, De rune-ynskripsje op de munt sjocht der by my sa út: ᛋ ᛣ ᚨ ᚾ ᛟ ᛗ ᛟ ᛞ ᚢ (fjouwerkantsjes). Drewes (talk) 30 jan 2013, 20.30 (CET)Beäntwurdzje

Ynterwikys

bewurkje seksje

Goeie A. Soene jo ris sjen wolle nei Noardwestgermaanske talen‎ no't de ynterwikys oanpast binne? Doocht it sa wol? gr. Drewes (talk) 8 mrt 2013, 13.54 (CET)Beäntwurdzje

Berjocht:Bibel

bewurkje seksje

Tankewol foar jo help mei it Berjocht:Bibel. Ik hie sels ek al opmurken dat de breedte net 100% wie (op mear as ien menier), mar ik wist net hoe't ik dat goed krije koe. Ieneach fan 'e Esk (talk) 7 apr 2013, 16.07 (CEST)Beäntwurdzje

Graach dien. By de Wikipedy yn it Westerlauwersk Frysk hâld ik my in soad dwaande mei de technyske aspekten. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 7 apr 2013, 21.23 (CEST)Beäntwurdzje

Bot flag for SamoaBot

bewurkje seksje

(I hope you understand English :-)

Please review this requests; Thanks in advance.

P.S. I'm asking you since the three other 'crats don't seem to be active... Regards, Ricordisamoa 18 apr 2013, 00.15 (CEST)Beäntwurdzje

bots en ynterwiki's

bewurkje seksje

Hoi Aldgillis, hast wol troch dat der op it heden bots binne dy't de ynterwiki's oan it feroarje binne. Ik ha hjir fierders gjin sjoege fan, mar litte wy soks mar ta? Gr. --Geoffrey (talk) 25 apr 2013, 17.11 (CEST)Beäntwurdzje

Hi, sorry for writing in English. I'm writing to ask you, as a bureaucrat of this wiki, to translate and review the notification that will be sent to all users, also on this wiki, who will be forced to change their user name on May 27 and will probably need your help with renames. You may also want to help with the pages m:Rename practices and m:Global rename policy. Thank you, Nemo 3 maaie 2013, 15.26 (CEST)

Staveringswiziging

bewurkje seksje

Yn reäksje op jo stikje op 'e mienskipsside: noch ôfsjoen fan 'e sin of it nut fan it trochfieren fan 'e staveringswiziging (dêr kin ik wol wat oer sizze, mar dat is no net handich, tinkt my; lit ik it derby litte dat ik der gjin foarstanner fan bin), soe ik jo oanriede om hiel foarsichtich te wêzen mei feroarings oan 'e wikipedy troch te fieren mei bots. Ik moast tinke oan in stikje fan Trinus Riemersma dat ik ris earne efteryn ien fan 'e Fryske Klassiken lêzen haw. Dat boek, út 'e 20-er of 30-er jierren, wie by de Afûk of in ferlykbere klub mei de Zoekfunctie yn Word, of sokssawat, oanpast oan 'e nije stavering en dêrby wiene mei-iens wurden ferfongen dy't as te âldfrinzich beskôge waarden. Riemersma moast letter as korrektor it boek troch en kaam doe it wurd "nochtik" tsjin. Dêr hied er noch nea fan heard. Hy alle wurdboeken troch en alles ôfsykje, mar nearne koe er it fine. Docht bliken dat men it wurd "jit" feroare hie yn "noch", mar doe wie "jittik" per ûngelok meiferoare yn "nochtik". Gij zijde gewaarschuwd! Ieneach fan 'e Esk (talk) 4 maaie 2013, 19.02 (CEST)

Bristol

bewurkje seksje

Ik miende dat it stik wei wie, mar nee. Tige tank. Drewes (talk) 8 jul 2013, 17.59 (CEST)Beäntwurdzje

Graach dien. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 8 jul 2013, 18.02 (CEST)Beäntwurdzje

Gràcies/Thank you

bewurkje seksje
 
Viquimarató 35 hores a la Fundació Miró (abril 2013)
35-hour edit-a-thon at Miró Foundation (April 2013)

Hola, gràcies a la teva firma donant suport a la nostra associació. El passat dia 5 de juny Amical Wikimedia (Associació Amical Viquipèdia) va ser reconeguda pel Consell d'Administració de la Fundació Wikimedia com a Organització Temàtica. Pots veure el comunicat de l'associació en català aquí o el comunicat de la WMF en anglès aquí. Per a la nostra associació és una fita molt important, portàvem 5 anys demanant ésser un organisme oficial. Nosaltres continuarem la nostra tasca de promoció al carrer i a les institucions de la Viquipèdia i els seus projectes germans arreu dels territoris de parla catalana.

Hello, thanks for your signature giving support to our association. Last 5th of June Amical Wikimedia (Associació Amical Viquipèdia) was recognised by the Wikimedia Foundation Board of Trustees as a Thematic Organization. You can read the news bulletin of our association in Catalan here or the WMF's bulletin in English here. For our association, this is a very important achievement: we have been pursuing the official recognition for the last 5 years. We are going to continue the task of promoting Wikipedia and its sister projects all around the Catalan-speaking regions.

Moltes gràcies, Thank you --Davidpar (talk) 14 jul 2013, 18.04 (CEST)Beäntwurdzje

Darkicebot

bewurkje seksje

Could you please remove the bot flag from my bot, User:Darkicebot? It will not be active. Thanks, Razorflame (talk) 25 jul 2013, 03.06 (CEST)Beäntwurdzje

Flater yn tekst

bewurkje seksje

Bêste Aldgilles. Kinne jo hjir wat mei?

Goeie, Drewes. Ik soe even wat tsjin in "ûnbekende meidogger" sizze, en op dy syn/har oerlisside stie dizze tekst:

Dit is de oerlisside fan in ûnbekinde meidogger; in meidogger dy't him/har net oanmeld hat. Om't der gjin namme bekend is, wurdt it ynternet-adres brûkt om oan te jaan wa. Mar faak is it sa dat sa'n adres net altyd troch deselde persoan brûkt wurdt. As jo it idee hawwe dat jo as ûnbekinde meidogger opmerkings foar in oar krije, dan kinne jo jo oanmelde. Fan in oanmelde meidogger is it ynternet-adres net sichtber, en as oanmelde meidogger krije jo allinnich opmerkings dy't foar josels bedoeld binne.

Hjir stiet twa kear fan "ûnbekinde", wat fansels "ûnbekende" wêze moat. Kinne jo (as behearder) dat ferbetterje? En miskien kinne jo fan "wa" dan meitsje "om wa't it giet", dat rint better. Ieneach fan 'e Esk (talk) 28 jul 2013, 15.26 (CEST)Beäntwurdzje

Tsja, dat wit ikke net. It stiet ûnderoan op dizze side: Meidogger oerlis:80.61.230.65‎, en ik nim oan dat it in standertberjocht is foar sokke oerlissiden. It moat fansels earne yn it systeem sitte, oars ferskynde it dêr net. Mar ik bin gjin behearder, dat ik kin net achter de skermen sjen, om it samar te neamen. (En al koe ik dat al, ik haw gjin ferstân fan kompjûterprogrammatuer.) Is der oars gjin behearder mear om it oan troch te spyljen dy't by it opsetten fan 'e Fryske wikipedy belutsen west hat? Ieneach fan 'e Esk (talk) 28 jul 2013, 17.33 (CEST)Beäntwurdzje

Drewes (talk) 28 jul 2013, 17.58 (CEST)Beäntwurdzje

Dat is in saak foar ien fan de autokraten fan ús Wikpedy. Meidogger:Aliter is dat foar ús Wikipedy. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 29 jul 2013, 17.18 (CEST)Beäntwurdzje

Furder as fierder

bewurkje seksje

Binne jo in rjochtenútfurder as in rjochtenútfierder? Ik freegje mar neffens ik ferstân haw. Drewes (talk) 12 aug 2013, 19.29 (CEST)Beäntwurdzje

Asto behearder bedoelst sil it rjochtenútfierder wêze. Hoesa? En lit ús hjir op Wikipedia elkoar mar dookje. ;-) Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 19 aug 2013, 17.17 (CEST)Beäntwurdzje

ynterfaasje

bewurkje seksje

Ik haw de beskriuwing fan ynterfaasje wat skerper makke. Ik hoopje, dat er no ek foar jo oan dúdlikens wûn hat.Yn 'e Wâlden (talk) 22 aug 2013, 12.24 (CEST)Beäntwurdzje

UNPO

bewurkje seksje

Ik sjoch dat jo de infobox-tabel op 'e side oer de UNPO wat bewurke hawwe. Dêr is it net minder fan wurden. Miskien kinne jo dat op 'e side oer de NATO ek eefkes dwaan; dat is nammentlik wêr't ik dy tabel wei hie. Ieneach fan 'e Esk (talk) 23 aug 2013, 18.22 (CEST)Beäntwurdzje

Graach dien. Dy fan de NATO haw ik no krekt ek eefkes bywurke. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 23 aug 2013, 23.00 (CEST)Beäntwurdzje

Ferkearde Haadside

bewurkje seksje

It is my opfallen dat as ik de lêste tiid op 'e Fryske wikipedy binnenkom (en dan dus noch net ynlogd bin) ik der in âlde haadside foar krij, mei as datum snein 11 augustus, side fan de wike: de Stellingwerven, en fierders mei by de rubryk "Wisten jo dat..." it krús fan 'e Oarder fan 'e Timpeliers. As ik dan ynloch en dêrnei weromgean nei de haadside, krij ik wol de goede haadside derfoar (yn dit gefal fan snein 1 septimber). No gean ik der fanút dat as it my oerkomt, it grif mear lju oerkomme sil. En as de minsken gjin meidoggers binne (en dus net ynlogge kinne) sille se fêst nea de nije haadside ûnder eagen krije. Binne de behearders harren fan dit probleem bewust? (Ik haw dit ek oan Geoffrey trochjûn.) Ieneach fan 'e Esk (talk) 1 sep 2013, 16.38 (CEST)Beäntwurdzje

Kin it hjir ek oan lizze? Sjoch: Wikipedy:Oerlisside#HTTPS for users with an account. Ieneach fan 'e Esk (talk) 1 sep 2013, 18.42 (CEST)Beäntwurdzje

Kinne jo hjir wat mei Kening? Drewes (talk) 5 sep 2013, 17.36 (CEST)Beäntwurdzje

Ik tink net dat it in ferkearde haadside is, meitsje de cache fan jim kompjûter efkes skjin (mei CCleaner of sa) en de nijste haadside sil sichtber wurde. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 6 sep 2013, 00.29 (CEST)Beäntwurdzje

SouthparkfanBot

bewurkje seksje

Zou u mijn bot bot-status willen geven? Zie ook Wikipedy:Oerlisside. Vriendelijke groet, Southparkfan (talk) 21 sep 2013, 15.08 (CEST)Beäntwurdzje

VisualEditor

bewurkje seksje

Dear, Kening Aldgilles, I would be grateful if you could have a look at this note on interface changes I left on monday. It is a significant software change and I think it would be better to be able to do him in the right language. The traditional Fryst translators haven't been active for years. Thank you and best regards, --JEissfeldt (WMF) (talk) 20 des 2013, 13.25 (CET)Beäntwurdzje

Goeie, Majesteit. Ik hie inselde oersettingsfersyk fan dizze Jan Eisfeldt krigen, en haw doe in freonlike ôfwizing fan syn fersyk op syn oerlisside pleatst. No haw ik in reäksje krigen dy't jo ek oangiet. Hy seit wol dat it net spesifyk foar behearders bedoeld is, mar dêr bin ik it net alhiel mei iens. Hawar, ik sil hjir earst myn reäksje oan him en dan syn reäksje oan my werjaan, sadat jo it petear folgje kinne. Ieneach fan 'e Esk (talk) 29 des 2013, 16.52 (CET)Beäntwurdzje
Dear JEissfeldt, You posted a message on my talk page requesting me to translate this (this note on interface changes) block of text into Frisian. I'm afraid I'm going to have to respectfully decline. First of all, I'm not sure why you asked me, but I'm just a user, not an administrator, and I've no intention of becoming one. Second, the Frisian Wikipedia is a very small Wikipedia community and frankly it isn't worth the amount of time and energy it takes to translate these things, when most users are fluent enough in English to understand the English language version. (Perhaps in the future you could add a link to a Dutch translation; that might by useful to some Frisian users.) Also, and this is purely a personal thing concerning this VisualEditor, I cannot understand why people keep fiddling with things when they work just fine the way they are. Anyway, I thought the decent thing to do was give you an explanation for my non-compliance with your request, so here you are. I hope there are no hard feelings. I wish you Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr (or as we say in Frisian: noflike krystdagen en in lokkich nijjier). Ieneach fan 'e Esk (talk) 17:02, 20 December 2013 (UTC)
Thank you, Ieneach fan 'e Esk. Deciding this issue is not an administrative question (so you don't have to be an admin) but surely one you, Drewes, and Kening Aldgilles are better placed to decide than anyone else. Thus, if you all agree that it would be better to deploy the Dutch interface than to translate it into Frysk, there are two options: a) I recommend a Dutch deployment to WMF Tech or b)you make this point to them yourself in one of their upcoming IRC office hours. The related documents are - as can be seen on the pages I linked on the village pump- already available in their Dutch translations alongside their English master files. What I am quite keen on is that the question is - if possibly - locally decided by this community and not globally. Best regards and happy holidays --Jan (WMF) (talk) 28 des 2013, 23.52 (CET)Beäntwurdzje
Hello, we've discussed this issue on the Frisian Wikipedia several times before and each time the majority voted for English as our 'fallback language'. I've tried to translate about 200 lines from English to Frisian, still roughly 16.000 (or something) to go. I'm willing to do something for this Wikipedia, but 16.000 lines is like translating a whole book. Kind regards --Kening Aldgilles (talk) 29 des 2013, 21.46 (CET)Beäntwurdzje

I am o.k. with making the case for a deployment of the English VE interface on your behalf, too. You can then in due course examine both the software, its uses, and potential translations as you judge best. As I said, what was important to me personally was having you being heard on the question: which language? I will prepare an email to WMF Tech concerning the English version and keep you updated in the new year :) Thank you and best regards, --Jan (WMF) (talk) 30 des 2013, 19.54 (CET)Beäntwurdzje

Thank you, Jan. Off course we will keep translating in the meantime. There are a lot of lines to be translated. Is there a possibility to select the 'most used buttons' on the translate.wiki site so we can start translate those first? Thanks again for your effort, I really appreciate it. Kind regards and a great new year. --Kening Aldgilles (talk) 31 des 2013, 13.02 (CET)Beäntwurdzje
bewurkje seksje

Hoi Aldgilles, wat is der oan de hân. Use haadside is twatallich wurden?

Lit mar ik ha dyn petear mei Jan lêzen. --Geoffrey (talk) 31 des 2013, 14.33 (CET)Beäntwurdzje
Ik sjoch allinnich mar edit source yn it Ingelsk stean. Sjochsto noch mear? Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 1 jan 2014, 11.28 (CET)Beäntwurdzje
De balk oan'e linkerside en de boppeste balk is by my Nederlânsktalich wurden. Hoe krije wy dat wer yn it Frysk? --Geoffrey (talk) 1 jan 2014, 11.49 (CET)Beäntwurdzje
En fansels in gelokkich en sûn 2014 tawinske--Geoffrey (talk) 1 jan 2014, 11.53 (CET)Beäntwurdzje

Request for username change : Hosiryuhosi -> Rxy

bewurkje seksje

Hello. Could you please change my username?

Berjocht:Balkekreas

bewurkje seksje

Uu man könang!
Meest Dü Di ans uunluke, wat mä di Berjocht:Balkekreas ei stemet?
Det skraft as ei muar uun det skraftfial. Ferlicht as diar en parser-funktjuun feranert wurden?
Luke diar: Haadside
Hartelk gröötnis faan frrwiki --Murma174 (talk) 3 apr 2014, 23.01 (CEST)Beäntwurdzje

P.S. Luke uk diar --Murma174 (talk) 4 apr 2014, 17.42 (CEST)Beäntwurdzje
P.P.S. Nü haa'k at fünjen: Uunsteed faan <h2 style...> skal't het <div style...>. <h2 ...> werket ei muar. Luke diar: frr:Vorlage:Balkekreas --Murma174 (talk) 5 apr 2014, 22.49 (CEST)Beäntwurdzje
Sorry Murma, mar ik hie dyn berjocht noch net lêzen. It funksjonearret no wer. Hü maning artiikle heewe jam nü eentlik? 4.302 unti 6.119 artiikle? Aw e hoodsidj sii ik 4302 än ap jü list foon Wikipedias jeeft et 6119. Wat as rucht? Ma wanliike gröötnis --Kening Aldgilles (talk) 6 apr 2014, 09.46 (CEST)Beäntwurdzje
Ja, Balkekreas werket nü weder rocht. An det artiikeltaal 6.119 stemet ei, det as en "bug". Wan wi artiikler mä t.b. 30 werjuunen importiare, do wurd 30 artiikler tääld. Sodenang haa wi bluas amanbi ~ 4.302 artiikler. Hartelk gröötnis --Murma174 (talk) 6 apr 2014, 11.41 (CEST)Beäntwurdzje

tekstwizings

bewurkje seksje

Hoi Aldgillis, werom ha wy wizige en boarne bewurkje boppeoan stean? At ik in tekst wizige wol, brûk ik boarne bewurkje en net wizigje, mar dat kloppet dochs net? Dat wie foarhinne net en werom is dat no wol sa, wisto hoe dat komt. Gr. --Geoffrey (talk) 17 apr 2014, 21.37 (CEST)Beäntwurdzje

Helder--Geoffrey (talk) 18 apr 2014, 20.07 (CEST)Beäntwurdzje

Meidogger Bernd

bewurkje seksje

Hoi Aldgillis. Witte jo wêrom't us Sealterske freon Bernd neat mear fan him hearre lit? Soe er wei wêze? Drewes (talk) 28 maaie 2014, 20.18 (CEST)

Goeiedei. Ik kin Bernd persoanlik net, mar op de Sealterske Wiky ha ik ek al tiden niks mear fan him fernommen. Wol frjemd. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 29 maaie 2014, 18.31 (CEST)

Ieneach fan 'e Esk

bewurkje seksje

Goeie Aldgilles. Hawwe jo beswier tsjin it behearderskip fan Ieneach fan 'e Esk. Myn betinken is dat er it dûbel en dwers fertsjinne hat mei syn kwaliteitsbydragen. Groetnis, Drewes (talk) 7 jun 2014, 21.35 (CEST)Beäntwurdzje

It wachtsjen is op Aldgilles. --Geoffrey (talk) 10 jun 2014, 05.29 (CEST)Beäntwurdzje
Ik bin der ek foar. Wat fynt Ieneach fan 'e Esk der sels fan? Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 13 jun 2014, 11.15 (CEST)Beäntwurdzje
Ieneach fan 'e Esk is der mei akkoart, op betingst dat de oare behearders der gjin problemen mei hawwe as er troch betelle wurk of oare beslommeringen út en troch ris in langere perioade neat fan him hearre lit. Ik fyn dit hartstikkene moai om te dwaan, mar sa't ik ek al tsjin Drewes sein haw, ik fertsjinje der neat mei, en je moatte dochs itende bliuwe. Dat soms geane oare dingen gewoan foar. Ieneach fan 'e Esk (talk) 15 jun 2014, 00.09 (CEST)Beäntwurdzje
Der binne no fjouwer minsken foar. Dêrom sis ik mar lokwinske! Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 15 jun 2014, 11.06 (CEST)Beäntwurdzje
No, tankjewol, Kening Aldgilles en alle oaren dy't my de rjochten tahawwe woene. Ieneach fan 'e Esk (talk) 15 jun 2014, 17.47 (CEST)Beäntwurdzje
Hast it fertsjinne! Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 16 jun 2014, 18.30 (CEST)Beäntwurdzje

"Deien"

bewurkje seksje

Goeie, Kening Aldgilles. Doe't jimme my promovearren ta behearder, seine jo dat jo de technyske kant fan 'e Wikipedy wat berêde woene. No, it is my opfallen dat by de Notifications, boppe-oan 'e side njonken de meidoggersnamme, stiet: "Dy-en-dy thanked you for your edit on dat-en-dat", en dan stiet der nei ferrin fan tiid ûnder "1 dei lyn", mar as dat meardere dagen wurde, stiet der bgl. "8 deien lyn". Ik moat sizze dat ik dat tige steurend fyn. Falt dêr neat oan te dwaan sadat dat geef Frysk "dagen" wurdt ynstee fan "deien"? Ieneach fan 'e Esk (talk) 18 aug 2014, 21.17 (CEST)Beäntwurdzje

An important message about renaming users

bewurkje seksje

Dear Kening Aldgilles, My aplogies for writing in English. Please translate or have this translated for you if it will help. I am cross-posting this message to many places to make sure everyone who is a Wikimedia Foundation project bureaucrat receives a copy. If you are a bureaucrat on more than one wiki, you will receive this message on each wiki where you are a bureaucrat.

As you may have seen, work to perform the Wikimedia cluster-wide single-user login finalisation (SUL finalisation) is taking place. This may potentially effect your work as a local bureaucrat, so please read this message carefully.

Why is this happening? As currently stated at the global rename policy, a global account is a name linked to a single user across all Wikimedia wikis, with local accounts unified into a global collection. Previously, the only way to rename a unified user was to individually rename every local account. This was an extremely difficult and time-consuming task, both for stewards and for the users who had to initiate discussions with local bureaucrats (who perform local renames to date) on every wiki with available bureaucrats. The process took a very long time, since it's difficult to coordinate crosswiki renames among the projects and bureaucrats involved in individual projects.

The SUL finalisation will be taking place in stages, and one of the first stages will be to turn off Special:RenameUser locally. This needs to be done as soon as possible, on advice and input from Stewards and engineers for the project, so that no more accounts that are unified globally are broken by a local rename to usurp the global account name. Once this is done, the process of global name unification can begin. The date that has been chosen to turn off local renaming and shift over to entirely global renaming is 15 September 2014, or three weeks time from now. In place of local renames is a new tool, hosted on Meta, that allows for global renames on all wikis where the name is not registered will be deployed.

Your help is greatly needed during this process and going forward in the future if, as a bureaucrat, renaming users is something that you do or have an interest in participating in. The Wikimedia Stewards have set up, and are in charge of, a new community usergroup on Meta in order to share knowledge and work together on renaming accounts globally, called Global renamers. Stewards are in the process of creating documentation to help global renamers to get used to and learn more about global accounts and tools and Meta in general as well as the application format. As transparency is a valuable thing in our movement, the Stewards would like to have at least a brief public application period. If you are an experienced renamer as a local bureaucrat, the process of becoming a part of this group could take as little as 24 hours to complete. You, as a bureaucrat, should be able to apply for the global renamer right on Meta by the requests for global permissions page on 1 September, a week from now.

In the meantime please update your local page where users request renames to reflect this move to global renaming, and if there is a rename request and the user has edited more than one wiki with the name, please send them to the request page for a global rename.

Stewards greatly appreciate the trust local communities have in you and want to make this transition as easy as possible so that the two groups can start working together to ensure everyone has a unique login identity across Wikimedia projects. Completing this project will allow for long-desired universal tools like a global watchlist, global notifications and many, many more features to make work easier.

If you have any questions, comments or concerns about the SUL finalisation, read over the Help:Unified login page on Meta and leave a note on the talk page there, or on the talk page for global renamers. You can also contact me on my talk page on meta if you would like. I'm working as a bridge between Wikimedia Foundation Engineering and Product Development, Wikimedia Stewards, and you to assure that SUL finalisation goes as smoothly as possible; this is a community-driven process and I encourage you to work with the Stewards for our communities.

Thank you for your time. -- Keegan (WMF) talk 25 aug 2014, 20.24 (CEST)Beäntwurdzje

--This message was sent using MassMessage. Was there an error? Report it!

Bestannen oanbiede, Wizard uploade?

bewurkje seksje
 

Hello! Sorry for writing in English. As you're an administrator here, please check the message I left on MediaWiki talk:Licenses and the village pump. Thanks, Nemo 18 sep 2014, 21.22 (CEST)Beäntwurdzje

Ik haw dit boadskip ek krige. Wat moatte wy hjir mei? Gr. Drewes (talk) 18 sep 2014, 21.56 (CEST)Beäntwurdzje
Goeie, Kening Aldgilles. Ik wit net oft jo al oer boppesteand berjocht gear west hawwe, mar ik hie it ek krigen, en doe't ik de link folge, bliek it te gean om in foarstel (yngeande op 30 sept. o.s.), wêrby't de mooglikheid om ôfbylden te uploaden op 'e Fryske Wikipedy beheind wurde soe ta behearders. Mei't my dat net goed taliek, haw dien wat der stie dat ik dwaan moast as ik it der net mei iens wie, nammentlik de Fryske Wikipedy wiskje út 'e list mei wikí's sa't dy dêr jûn waard. Ik woe jo hjir even fan op 'e hichte stelle. As jo it net iens binne mei myn ienmansaksje, moatte jo mar in gjalp jaan. Ieneach fan 'e Esk (talk) 22 sep 2014, 14.45 (CEST)Beäntwurdzje
Dear Nemo, we took our Wiki off the list. We really want to keep this feature. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 23 sep 2014, 21.09 (CEST)Beäntwurdzje
Bêste Drewes, Ieneach hat al aksje ûndernommen. Krekt neisjoen en wy binne troch Ieneach gelokkich út de list helle. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 23 sep 2014, 21.09 (CEST)Beäntwurdzje
Bêste Ieneach fan 'e Esk, goeie aksje! Tige by tige. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 23 sep 2014, 21.09 (CEST)Beäntwurdzje

Siden fan 'e wike fan takom jier

bewurkje seksje

Goeie, Kening Aldgilles. Geoffrey en ik hawwe it deroer hoe't we it hawwe sille mei de siden fan 'e wike fan takom jier. (Sjoch op Meidogger oerlis:Geoffrey, hielendal ûnderoan, ûnder it kopke "Triemmen oanbieden, Upload Wizard?", dat earst hiel erges oars oer gie.) Hawwe jo dêr noch ideeën oer? Ieneach fan 'e Esk (talk) 25 sep 2014, 18.43 (CEST)Beäntwurdzje

Eastfrysk - East-Frysk

bewurkje seksje

Goeie, Kening Aldgilles. Sa't jo faaks wol sjoen hawwe, bin ik de lêste tiid oan 'e gong mei regaad te meitsjen op it mêd fan 'e biografykategoryen. No bin ik aansten oan Dútslân ta, en dan krij ik ek te meitsjen mei de Eastfriezen. Dan sit ik mei de stavering fan it wurd "Eastfrysk". Eins soe dat oaninoar moatte, want grammatikaal sjoen kin "East-Frysk" hielendal net, mar doe't ik dat earder ris fan doel wie rjocht te breidzjen, makke Drewes dêr beswier tsjin op grûn fan geografyske arguminten, en hoewol't ik my dêr net alhiel yn fine koe, haw ik it doe mar sa litten.

No kom ik straks it hiele spul bylâns, dat as der wat feroare wurde moat, dan moat it no wêze. Ik haw Drewes der oer oanskreaun, en hy seit: "It ferskil komt fuort út it ferskil tusken East-Fryslân en Eastfryslân dat yndertiid makke is. Ik haw dêr noait yngeand mei dwaande west. Grammatika is fansels wat oars, jo hawwe der mear ferstân fan as ik. De koartste klap is en skreau Kening Algilles efkes oan oer dizze saak." Dat sadwaande kom ik no by jo oan 'e doar. Wat kinne jo my hjiroer fertelle, en fine jo dat dit sa bliuwe moat sa't it is? Ik haw ek al tsjin Drewes sein, de grammatika hinget oaninoar fan útsûnderings, dat oars kin ik my ek wol oer myn beswier hinne sette en dit gefal as in útsûndering beskôgje, mar it liket my yn elts gefal goed om it even te "heroverwegen". (Sûnder driuwe te wollen, hoopje ik wol op in flotte reäksje fan jo kant, want ik wol earlik sein sa gau mooglik dien wurk meitsje.) Groetnis, Ieneach fan 'e Esk (talk) 20 jan 2015, 13.13 (CET)Beäntwurdzje

Mja, ik haw my de lêste dagen wat yn dizze matearje ferdjippe, en ik moat sizze dat ik it ferskil tusken Eastfryslân en East-Fryslân eins wat keunstmjittich fyn. Okee, yn it Dútsk wurdt dit ûnderskie makke, mar ik leau net dat dat yn it algemien yn it Frysk ek sa is. Boppedat, in selde soarte ferskil bestiet tusken it âlde greefskip Flaanderen en it moderne gewest Flaanderen, en dêr dogge wy ek net moeilik oer. Mar dat even terzijde, sa't de Hollanners sizze.
Neffens de regels fan de Fryske stavering of grammatika (neam it sa't jo it neame wolle) is it gewoan sa dat sawol Eastfryslân as East-Fryslân as eigenskipswurd "Eastfrysk" krije, krekt sa't Noard-Fryslân "Noardfrysk" krijt. "East-Frysk" is neffens de regels gewoan fout skreaun, dat dêr moatte wy eins gewoan fan ôf. No wol ik leauwe dat ik in manier betocht haw om sawol jo tefreden te hâlden as oan 'e staveringsregels te foldwaan, en dat woe ik sa dwaan: troch persoanskategoryen foar Eastfryslân oan te meitsjen mei de oantsjutting "Eastfrysk", en dêrnjonken aparte kategoryen foar de oare dielen fan East-Fryslân. Dy woe ik dan ûnderbringe yn in oerkoepeljende kategory "Persoan út East-Fryslân", en sa kinne we dan moai de oantsjutting "East-Frysk" omsile. Ik moat sizze dat ik pas op dizze oplossing kommen bin troch it kaartsje dat jo by jo reäksje pleatst hiene, dat dat hat wol fertuten dien. Tank dêrfoar. Ieneach fan 'e Esk (talk) 22 jan 2015, 18.45 (CET)Beäntwurdzje
Goeie. Prima. Komt foar de bakker. Ieneach fan 'e Esk (talk) 24 jan 2015, 20.52 (CET)Beäntwurdzje
Jûn, Kening Aldgilles. No, ik haw de lju út East-Fryslân dertrochhinne jûtst. (Sjoch: Kategory:Persoan út East-Fryslân.) Foar "Rjustringsk persoan" haw ik by neier ynsjen de modernere namme "Bûtjadingsk persoan" mar brûkt. De kategory oangeande de Landkreis Friesland haw ik al even op omstind, mar doe't ik seach dat de side oer dat gebiet "Fryslân (Nedersaksen)" hiet, haw ik der mar "Fryslânsk persoan" fan makke. "Fryslânsk" docht earst wat nuver oan, mar grammatikaal is der neat op oan te merken, en dy foarm waard noch nearne foar brûkt, dat sadwaande. Ik haw ek de Kategory:Greve fan East-Fryslân omneamd ta Greve fan Eastfryslân. Om dat ferskil wie dit hiele sirkus ommers begûn. Ieneach fan 'e Esk (talk) 25 jan 2015, 23.09 (CET)Beäntwurdzje

Earen waskje en mûle útspiele.

bewurkje seksje
 • Us wikypedy moat frij fan ‘’Hollânske tastannen’’ bliuwe. Skelle hoecht net, fatsoenlik bliuwe. It soe samar kinne dat ik tenei de skelwurden dy’t ik tsjinkom wiskje.
 • De nije Fryske stavering is de noarm. Wy sille ús hâlde moatte oan de offisjele stavering fan de Fryske Akademy, ek at ús dat net noasket .
 • It is fansels dat der in redirect makke wurde moat fan in sykwurd as kategory yn de âlde stavering nei it nij stavere wurd as kategory. Ik leau net dat in ferwizing nei de List fan omstavere wurden/toponimen allinne foldwaan sil.
 • Eltsenien is frij om in nije kategory oan te meisjen, ek at der mar ien lemma ûnder falt.
 • Der binne gjin oanwizigings dat wy hjir behearders hawwe dy’t graach skoattelje as wiskje foar de kik. Wy hawwe allinnich serieuze meidoggers.
 • Der binne gjin redenen om te tinken dat wy hjir fêste meidoggers hawwe dy’t fandalisme bedriuwe. Drewes (talk) 28 feb 2015, 23.12 (CET)Beäntwurdzje
Hoi Drewes, ik sjoch no al in pear wiken nei dyn berjocht. Mei it measte bin ik it ek wol iens, mar ik freegje my ôf watsto der mei sizze wolst. Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 19 mrt 2015, 10.41 (CET)Beäntwurdzje
Sorry Drewes, ik ha it konflikt dêr't it om giet fûn. Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 19 mrt 2015, 10.45 (CET)Beäntwurdzje
Miskien kinne jo dit ek noch efkes meinimme:https://fy.wikipedia.org/wiki/Wikipedy_oerlis:Mienskip Yn 'e Wâlden (oerlis) 19 mrt 2015, 10.55 (CET)Beäntwurdzje

It skeel mei Yn 'e Wâlden

bewurkje seksje

Goeie, Kening Aldgilles. Ik haw jo fermoedsoenjende berjocht oan meidogger Yn 'e Wâlden lêzen, en ik wurdearje tige by tige wat jo besykje te dwaan. Ik moat lykwols sizze dat ik persoanlik hielendal klear bin mei dy man. Ik haw him oait ris ferteld dat ik in lichte foarm fan it syndroom fan Asperger haw, wat in oandwaning is dy't ta it autistyske spektrum heart. Ik tocht dat it miskien in bân skeppe soe as ik wat persoanliks mei him dielde, dat soks ta wjerssidich respekt liede soe en dat we sa makliker mei-inoar troch de tiid komme kinne soene. Dat wie dúdlik in slimme ynskattingsflater fan my. Wêr't ik wier nidich om bin, is dat dizze persoanlike omstannichheid, dy't hielendal neat út te stean hat mei myn funksjonearjen op 'e Wikipedy, no troch Yn 'e Wâlden hieltyd tsjin my brûkt wurdt.

Nettsjinsteande dat haw ik juster (hjirre) noch in lêste hânrikking oan de man dien, dy't lykwols daliks wer ferhune waard. Sa't jo ek út syn reäksje op jo fermoedsoening ôflêze kinne, is Yn 'e Wâlden net fan doel om mei wat oars as syn eigen gelyk genoegen te nimmen. Ik bin it folslein mei jo iens dat de Fryske Wikipedy alle meidoggers brûke kin, mar ik leau, dit komt net mear goed. No ja, sa't ik juster ek tsjin him sein haw, dan moat er it sels ek mar witte. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 mrt 2015, 14.36 (CET)Beäntwurdzje

Deensk Fryslân

bewurkje seksje

Deensk Fryslân

bewurkje seksje

By my stiet: "Wêr stiet dat it gebiet tusken de Dútske grins en de Deenske stêd Tønder hjoed-de-dei as Deensk Fryslân "formalisearre" is? Groetnis, Drewes (talk) 11 jul 2014, 23.54 (CEST)"Beäntwurdzje

Mei wat sykjen haw ik fûn dat dat yn Deensk Fryslân stiet, en dat ik it dêr del setten haw as oanpassing fan de absolúte ferzje fan Kening. Oan de iene kant begryp ik wêrom: It is net sa dat der fierders hielendal gjin Friezen op de fêstewal fan Denemark wenne hawwe, al wurdt der bûten oer dat iene gebiet net in soad oer skreaun. Oan de oare kant wit ik net wêrom ik krekt dat wurd brûkt haw: Faaks haw ik dat út de Dútske ferzje oernaam, mar dy is der net mear, dat dat is sa net nei te sjen. De kearn liket te wêzen dat der in ingere oantsjutting is, njonken skiednis oer in wider gebiet. At der foar de krekte formulearing gjin boarne te finen is dan is it ek goed at it oars ûnder wurden brocht wurdt. Mysha (oerlis)

Foarstel 'oe'/'û'-kwestje

bewurkje seksje

Goeie, Kening Aldgilles. Ik haw op 'e Oerlisside in foarstel dien om foar iens en foar altyd de strideraasje oer de 'oe'/'û'-stavering yn lannenammen út 'e wei te romjen. Ik soe graach wolle dat jo hjirre ris nei seagen en in stim útbrochten sadat de mearderheid fan 'e Wikipedy-mienskip oer dizze saak beslisse kin. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 jun 2016, 21.45 (CEST)Beäntwurdzje

Uw administrator status op het nds-nl.wikipedia

bewurkje seksje

Hallo. Een beleid betreffende de verwijdering van 'extra rechten' (administrator, bureaucraat, etc.) is in 2013 ingevoerd door gemeenschappelijke overeenstemming. Naar aanleiding van dit beleid onderzoeken beheerders de activiteit op wiki's zonder inactiviteitsbeleid.

U wordt beschouwd als inactief (niet wijzigen of inloggen voor 2 jaar) op de wiki hierboven. Aangezien die wiki geen eigen proces heeft voor de beoordeling van rechten, wordt the algemene toegepast.

Als u uw rechten wilt behouden, zult u de community moeten informeren over het feit dat de beheerders u informatie hebben gestuurd over uw inactiviteit. Als de community er over gediscussieerd heeft en ze willen dat u uw rechten behoudt, neem dan contact op met de beheerders. Stuur een link mee met daarin de discussie, waarin wordt uitgesproken dat de rechten behouden zouden moeten worden.

Als u uw rechten wilt terugtrekken, kunt u dat doen door hier te reageren, of bij Meta een verzoek tot verwijdering van de rechten indienen.

Als er na een maand nog geen antwoord is, zullen beheerders verdergaan met het verwijderen van de administrator en of bureacratenrechten. In ambigue zaken zullen de beheerders de reacties evalueren en de beslissing naar de community terugkoppelen voor commentaar en review. Als u vragen heeft, neem dan contact op met de beheerders. --Rschen7754 14 jul 2016, 08.59 (CEST)Beäntwurdzje

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey

bewurkje seksje
 1. This survey is primarily meant to get feedback on the Wikimedia Foundation's current work, not long-term strategy.
 2. Legal stuff: No purchase necessary. Must be the age of majority to participate. Sponsored by the Wikimedia Foundation located at 149 New Montgomery, San Francisco, CA, USA, 94105. Ends January 31, 2017. Void where prohibited. Click here for contest rules.

Yn 'e Wâlden en It Nijs

bewurkje seksje

Goeie Aldgilles. Jo binne oan'e lette kant mei jo reäksje. Ik hie graach sjoen dat de oare behearders mear meidien hiene oan de diskusje. Dy staveringskwestje wie al lang oplost, mar it skeel tusken Ieneach en de Wâldman net.

It stik yn It Nijs lit moai sjen wêrom't ik, lang om let, besletten ha de man definityf út te sluten. It oanhâldend referearjen oan it 'autisme' fan Ieneach en de gefolgen dy't dat hawwe soe foar syn funksjonearjen as behearder, plus negative opmerkings oer syn grutte produksje yn it selde ferbân, moast dien wêze. It gie noait oer ynhâld, mar altyd oer de persoan. Yn'e Wâlden is ien kear in jier en letter nochris in heal jier útsletten west, mar gie troch mei kwetsende opmerkingen oan it adres fan Ieneach. Jo kinne it op de oerlissiden neilêze. Ok, guon reäksjes fan Ieneach hie ik sels net jûn, mar emoasjes spilen mei fansels. Ik haw my opsteld as konfliktbehearsker; neffens Yn'e W. wie ik lykwols 'konfliktmijend', in 'sloppeling' en in 'ja-knikker'. Dat hat oars neat te meitsjen mei myn beslút. Groetnis Drewes (oerlis) 19 feb 2017, 16.49 (CET)Beäntwurdzje

Jo geane krekt wat te fier oer it rântsje fan it fatsoen? Algeduerich giet er te fier oer de râne fan it fatsoen. Ik haw him definityf útsletten. Drewes (oerlis) 19 feb 2017, 18.10 (CET)Beäntwurdzje
Goed wer in jier, mar ien ferkeard wurd fan syn kant... Drewes (oerlis) 19 feb 2017, 18.54 (CET)Beäntwurdzje

Goeie, Aldgilles. Ik bin bliid dat jo ek jo miening oer dizze saak útsprekke. Ik moat lykwols sizze dat ik net sa wiis bin mei wat jo no wolle. Elk moat in twadde, trêde en sels fjirde kâns hawwe, safier binne we it wol iens, mar dêrby geane jo deroan foarby dat Yn 'e Wâlden dy kânsen allegear al opbrûkt hat. Foar de bûtenwrâld liket it miskien wol as hie dit konflikt wat te krijen mei de stavering, mar eins wie dat allegear mar bysaak. De staveringsferoaring fan 2015 wie wol de oanlieding ta it konflikt, doe't Yn 'e Wâlden sûnder ienich foarôfgeand oerlis kategorynammen begûn oan te passen en dêrby moedwillich in troch my soarchfâldich opboude kategory-yndieling ferrinnewearre om't er dêrfan it nut net ynseach. Doe't ik dêr wat fan sei, krige ik daliks in grutte bek, en doe't ik oppenearre dat it hielendal net direkt foar de hân lei dat de Wikipedy oergean soe op 'e nije stavering (dy't trouwens noch altyd net brûkt wurdt troch de Ljouwerter Krante), waard dat fuorthúnd. Neitiid haw ik oanhâldend besocht om 'e man ta rede te bringen, mar dêrfoar wied er net fetber. Hy wegeret te oerlizzen en wegeret kompromissen te sluten. Hy allinnich wit hoe't it moat en alle oaren moatte har dêr by dellizze. Tsja, sa'n opstelling, dêr gean ik gewoan net mei akkoart.

Om't ik winlik de iennichste wie dy't him tsjin syn gedrach oankante, begûn er nei ferrin fan tiid al syn pylken op my te rjochtsjen. Ik hie, yn 'e tiid dat ik noch tocht dat we de swierrichheden útprate koene, sa dom west om him te fertellen dat ik in lichte foarm fan it syndroom fan Asperger haw. Ik tocht dat it miskien in bân skeppe soe dêr't we op fuortbouwe koene as ik him wat persoanliks fertelde. Ik hie nea tinke kinnen dat dat neitiid op sa'n manear tsjin my brûkt wurde soe. Mar goed, úteinlik wûn er him sa op oer it feit dat er gjin meistanners fine koe foar syn ideeën, dat er út eigen beweging lulk opstapte. Klear, tocht ik. Mar nee. In healjier letter wied er wer werom en begûn it hiele sirkus wer. Ik haw him doe besocht te negearjen, en bin sels in moanne as fjouwer fuortbleaun fan 'e Wikipedy om him te ûntrinnen. Mar hy hold oan as kâld wetter en doe't ik, nei't ik weromkommen wie, seach dat er no in eigen staveringsherfoarming oan it trochfieren wie (Joegoslaavje --> Jûgoslaavje, Oekraïne --> Ukraïne, ensfh.), koe ik net oars as wer op 'e rem stean gean.

It is wier dat ik 'Joegoslaavje' in moaiere foarm fyn as 'Jûgoslaavje', mar ik hie mei 'Jûgoslaavje' ek wol frede hawwe kinnen as der earst ris oerlis oer pleegd wie. Mar nee, it moast sa't hy it woe en dêr koe gjin oerlis oer mooglik wêze. Doe haw ik it inisjatyf nommen om 'e saak op 'e oerlisside oan 'e Wikipedymienskip foar te lizzen, mei as gefolch dat Yn 'e Wâlden weromfluite waard. As er it spul no ris wat taktfoller oanpakt hie, en sels earst om in stimming oer dit ûnderwerp frege hie, dan tink dat er wierskynlik syn sin ek noch krigen hie. Mar oerlis, sa't ik al sei, dêr docht er net oan. Om't er no syn sin net mear krije koe, begûn er ôf te jaan op de Wikipedy as gehiel, wylst ek Drewes in feech út 'e panne krige. Syn wichtichste en maklikste doelwyt wie iksels lykwols, en oanhâldende diskriminearjende, misledigjende en kwetsende uterings oer autisme en myn "sykte" laten derta dat er earst 1 dei, doe 1 wike en úteinlik in healjier útsletten is. Ik moat tajaan dat ik doe al hielendal klear mei dizze man wie, en derfoar pleite haw om him definityf út te sluten, eat dat Drewes tsjinkeard hat.

Doe't Yn 'e Wâlden in pear wike lyn wer weromkaam, seach ik it swurk al driuwen. Dêrom liek it my in goed ding ta om him de regels dêr't er him oan hâlde moast no hierskerp foar te staverjen, sadat der gjin 'grize gebieten' mear wiene dêr't er him efter ferskûlje koe. Feitliks wiene dy regels neat oars as de regels dêr't alle meidoggers har altyd al oan hearre te hâlden, mei ien útsûndering. Ik woe net dat er op eigen manneboet wer siden begûn om te neamen om't dêr twa kear earder it hiele gedoch mei begûn wie. Ik joech dêrby oan wat er dwaan koe as er fûn dat in side omneamd wurde moast (ik sei meld it oan Drewes of my op út oerlissiden, dan dogge wy it foar jo), mar dat wie mooglik in te grutte stap foar him. Moandeitemiddei joech er lykwols op 'e oerlisside fan Vasili Tûrgenjev oan dat er fûn dat dat Vasili Toergenjev wurde moast. No, dêr hie ik gjin beswier tsjin, dat dy side haw ik doe foar him omneamd. Doe't ik moandeitejûn útlogde, hie ik sadwaande it idee dat we in wif mar mooglik wurkber ekwilibrium fûn hiene en wie ik foar it earst in bytsje optimistysk oer dizze saak.

Wat sketst myn ferbazing doe't ik tongersdei, nei twa dagen dat ik oare dingen hie, wer ynlogde en seach dat Yn 'e Wâlden binnen in dei wer yn syn âlde patroan fan wangedrach ferfallen wie? Ik hie wol ferwachte dat it wer mis gean soe, mar sà fluch, dêr haw ik my wol oer fernuvere. No ja, ik haw him in (neffens my) mylde straf fan in moanne oplein. Doe makke Drewes my juster opmerksum op syn tirades op It Nijs en de Nederlânske Wikipedy, dêr't er noch fierder yn gie as dat er ea earder gien is. No, Aldgilles, ik bin bliid dat jo mei my iens binne dat dit te fier giet, mar de konklúzje dy't jo dêroan ferbine dat Yn 'e Wâlden altyd noch in nije kâns krije kin, dy kin ik net ûnderskriuwe. Dizze man hat gjin greintsje fatsoen. As jo no yn syn teksten de ferwizings nei autisme en lju dy't dêrmei oanhelle binne, ferfange troch negers of Joaden, soene jo him dan ek noch nije kâns jaan wolle? Ik tink fan net. No, ik bin net fan doel om my noch langer troch dizze man sa behannelje te litten. No net, mar oer in jier ek net. Hy hat no al syn skippen efter him ferbaarnd, en komt der wat my oangiet op 'e Wikipedy net mear yn. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 feb 2017, 19.18 (CET)Beäntwurdzje

Graach ynkoarten in reäksje. Drewes (oerlis) 20 feb 2017, 00.22 (CET)Beäntwurdzje
Aldgilles, tank foar it útsprekken fan jo wurdearring. Mar wêr't it my yn dizze saak no even om giet, is dat Yn 'e Wâlden him sa misdroegen hat, dat it yn myn eagen in definitive útsluting mear as rjochtfeardiget. Noch ôfsjoen fan 'e ynhâld fan syn tirades -- ik haw hjirboppe al sein wat ik dêrfan fyn, en dat hoecht net noch in kear oereide te wurden -- is it der ek fier by troch dat dizze man noch nea ek mar ien kear blyk jûn hat fan skuldbesef. By myn witten hat er him noch nea earne foar ferûntskuldige, sels in 'sorry' kin der by him net ôf. No bin ik hjir sûnt ein 2012 aktyf, en ik tink dat ik my sa stadichoan al in stik as tsien kear ferûntskuldige haw foar fersinnen en dat je in oar by ûngelok yn 'e tsjillen ride. Sa bin ik grutbrocht: as je wat fout dogge, dan sizze je sorry. Mar by Yn 'e Wâlden neat fan dat alles.
Sterker noch, yn syn ferhaaltsje op It Nijs seit er sels mei safolle wurden dat er mei opsetsin de regels op 'e nij oertreden hat: "ik wist dat ik wer útsletten wurde soe, mar ik haw my dêr net troch tsjinhâlde litten" of sokssawat skriuwt er dêr. Ien dy't mei sin it spul yn 'e bulten jaget, kinne we hjir fansels hielendal wol misse. En fierders is der noch it feit dat er nei syn fertsjinne útsluting de Fryske Wikipedy op 'dubieuze media', sa't Pier it neamt, aktyf yn diskredyt besiket te bringen. Allinnich dat lêste punt al liket my al reden foar in definitive útsluting.
Mar goed, as jo him beslist net foargoed útslute wolle, dan wol ik jo wol yn 'e mjitte komme. Ien jier útsluting fyn ik lykwols ûnbesprekber; in jier is ommers yn in flok en in sucht om. Mar ik haw al tocht, as we de útsluting no op fiif jier sette. Dat is net foar altyd, mar it is dochs in moai skoft. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 feb 2017, 19.57 (CET)Beäntwurdzje
Prima, dan binne we it iens. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 feb 2017, 22.05 (CET)Beäntwurdzje

Yn 'e groep smite, nee. De groep hat ommers nea de fingers baarne wollen oan dizze saak. IK fyn it goed. Drewes (oerlis) 27 feb 2017, 22.13 (CET)Beäntwurdzje

Dan is der nochal even in technysk probleemke: 5 jier stiet net yn it útslutingsmenu. Kinne jo, Aldgilles, dat der by ynsette? Oars kinne wy ek in jier útsluting dwaan en fjouwer kear ferlinge. It soe wol moai wêze as it dan op in maklik te ûnthâlden datum yngiet. 1 maart liket gaadlik. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 feb 2017, 22.18 (CET)Beäntwurdzje
It is no fiif jier. Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 28 feb 2017, 17.36 (CET)Beäntwurdzje
Ik haw it sjoen. Tankjowol. En ik haw ek sjoen hoe't jo dat dien hawwe. Wer wat leard. Ik hie net troch dat dat sa koe. Ik haw syn IP-adres -- hy is ek geregeldwei as anonime meidogger aktyf -- foar deselde perioade útsletten. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 28 feb 2017, 18.30 (CET)Beäntwurdzje

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey

bewurkje seksje

(Sorry to write in English)

Goeie, Aldgilles. Ik wit net hoefolle oft jo meikrigen hawwe fan wat hjir de lêste wike of sa op 'e Wikipedy spilet, mar no't we Yn 'e Wâlden derút set hawwe foar syn wangedrach, hat er in apparaat oanskaft wêrmei't er fia falske IP-adressen (open proxies) dochs noch oanpassings yn 'e Wikipedy meitsje kin. Dat is in metoade dy't inkeld foar malafide doelen brûkt wurdt (lykas it fersprieden fan spam, phishing en hacking). We hawwe besletten dat we alle feroarings yn 'e Wikipedy dy't nei Yn 'e Wâlden werom te trasearjen binne, weromsette sille, oft it no ferbetterings binne of net. It is spitich dat staveringsflaters en oare fouten stean bliuwe, mar noch folle spitiger soe it wêze as misbrûk leanje soe. Fierders slute we mei help fan 'e Nederlânske Wikipedy hiele searjes IP-adressen út wêrfan't bekend is dat se as open proxies brûkt wurde (sjoch fierder de oerlisside fan Drewes).

Hjoed hat Yn 'e Wâlden besocht om mei jo yn kontakt te kommen troch in berjocht op jo oerlisside te pleatsen. Dat haw ik fuorthelle. Ek eventuële takomstige berjochten fan him oan jo of oan hokker oare meidogger ek sille ferwidere wurde. Yn 'e Wâlden hat nammers net inkeld it rjocht ferspile om oan it Wikipedy-projekt mei te dwaan, mar ek om fia de Wikipedy mei meidoggers te kommunisearjen. As we syn berjochten stean lieten, soene we dêrmei ymplisyt de malafide praktiken goedkarre dy't er brûkt om tsjin syn folsleine útsluting yn dochs wizigings oan te bringen en berjochten efter te litten. Dêrom freegje ik jo mei klam om syn berjochten te negearjen en der op gjin inkele wize op te reägearjen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 maa 2017, 12.30 (CEST)

Rjochten

bewurkje seksje

Goeie Keninklike Heechheid! Mei ik jo wat freegje? Tige tank. Ik soe graach de rjochten hawwe wolle om alle iepen proxies dy't op nl. blokkearre binne hjir ek previntyf te blokkearjen mei in bot. At de mearderheid foar is. Drewes en Ieneach fan 'e Esk fine it bêst.
Stikje tekst op Oerlis:Ieneach: "(...) Neffens my kinne we it belied fan nl. earst wol oernimme. Se hawwe dêr it stânpunt dat der gjin goede reden is foar it brûken fan iepen proxies, mar blokkearje net fuortdaliks. Oranje ljocht sis mar. It reade ljocht folget út bykommende nuvere omstannichheden (1+1=2). It útsluten fan iepen proxies dy't al misbrûkt binne op nl. of oare wiky's hoege we net benaud foar te wêzen. Dy binne goed kontrolearre. Foar ip-adressen dy't (noch) net bekend stean as iepen proxies leit de latte fansels heger om ta blokkearjen oer te gean. It ip-adres kin letter nochris kontrolearre wurde (mei it risiko fan wiskjen), of de 'sokpop' falt letter op in oare wize op. Sa hawwe we by myn witten gjin Fryske taalfirtuoazen yn it bûtenlân sitten (fia GeoIP te sjen) mei ûnoanpast hâlden & dragen (1+1+1=3). It kin fansels wêze dat mear meidoggers wat te sizzen hawwe wolle oer dit ûnderwerp.
Ik haw yn elts gefal no 21.261 ip-adressen en ip-ranges dy't as iepen proxy blokkearre binne op nl. yn in SQLite-database set, mei de datum fan ynfier op nl. as referinsje (om de reden fan blokkearjen neisjen te kinnen). (...) --PiefPafPier (oerlis) 3 maa 2017, 18.05 (CEST)"
Mei freonlike groetnis, --PiefPafPier (oerlis) 3 maa 2017, 19.48 (CEST)

Bêste PiefPafPier, wêrom soenen wy dit wolle? Wolle wy dit allinnich omreden fan Cor/Wâlden dwaan? Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 3 maa 2017, 20.31 (CEST)
It giet tink om de argewaasje en it wurk wat de 2 behearders hawwe. Fierders kin it in strategyske beslissing wêze: it brûken fan dit soarte techniken wurdt hieltyd makliker. --PiefPafPier (oerlis) 3 maa 2017, 21.15 (CEST)
Wêr komme Cor syn soargen oer 'Friezen om utens' wei? Kinne dy troch dizze maatregel net mear bewurkje of ynlogge of beide? Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 5 maa 2017, 19.49 (CEST)
Troch it mar heal lêzen wolle, en trolle. It giet om it werkennen fan 'sokpop'-bewurkingen, en dat wie oant no ta net swier. Jo hawwe wol in punt at jo it op grutte skaal tafoegjen fan blokkearringen mei in kanon op in mich sjitte fine (en mar heal reitsje). --PiefPafPier (oerlis) 5 maa 2017, 21.13 (CEST)
Ik haw nochris sjoen nei de blokkearringen op nl. In belangryk punt is ek it ûnderhâld fan de list. Der wurde eltse dei grutte oantallen ip-adressen tafoege, en de deblokkearringen binne net samar te sjen. In skript moat dat automatysk byhâlde kinne. It wurk waacht noch net tsjin it oerlêst op dy't we no hawwe, dat ik wol it plantsje eins noch mar parkearje. Mar goed, mei de beheardersrjochten wol ik dan graach Drewes en Ieneach wat helpe mei it blokkearjen en weromsetten fan de rommel. --PiefPafPier (oerlis) 6 maa 2017, 09.51 (CEST)
Goeie, Aldgilles. It antwurd op jo fraach is: nee. Dat hat hjir neat mei te krijen. Friezen om utens kinne gewoan meidwaan en ynlogge salang't se gjin gebrûk meitsje fan 'e útsletten open proxies (en dy brûke jo net as je gjin kwea yn 't sin hawwe of as jins kompjûter net ynfektearre is mei in firus troch ien dy't kwea yn 't sin hat). Yn 'e W. syn praat oer Friezen om utens is poer in reäksje op wat Pier hjirboppe skreaun hat: "Sa hawwe we by myn witten gjin Fryske taalfirtuoazen yn it bûtenlân sitten (fia GeoIP te sjen) mei ûnoanpast hâlden & dragen (1+1+1=3)." Pier tinkt dat we gjin meidoggers út it bûtenlân hawwe, en hy tinkt sadwaande dat as in IP-adres út it bûtenlân komt, der in grutte(re) kâns is dat it dêrby om misbrûk giet. Iksels wit dat noch net sa krekt. We hawwe hjir in skoft in meidogger hân, Kneppelfreed, dy't altyd nachts oan 'e gong wie. No kin it fansels wêze dat dat in nachtraver wie, mar ik haw my wolris ôffrege oft er ek yn in oare tiidsône wenne, ek al fanwegen syn ûnderwerpen, dy't allegear mei de Amerikaanske steat Washington te krijen hiene. Mar goed, dat even sydlings. Dat hat allegear neat te krijen mei wat Pier mei dizze list IP-adressen fan open proxies wol dy't er fan 'e Nederlânske Wikipedy oernommen hat. Dy binne dêr goed neirûn ear't se foargoed útsletten waarden, en as de Nederlânske Wikipedy sokken der net by ha wol, dan kinne wy der ek wol sûnder, tinkt my. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 5 maa 2017, 20.42 (CEST)
Tanke wol foar de wiidweidige útlis! Dúdlik. Ik bin it der mei iens. Op Google koe ik ek neat ûngerêststellends fine, dat wat my oangiet kin it heve. Dizze diskusje mei/oer Yn 'e W. hat nei myn betinken ek al tefolle manoeren koste. Jim krije it technysk foar elkoar? Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 5 maa 2017, 21.01 (CEST)
No, dat is dus even it probleem. It is de lêste pear wike dúdlik wurden dat it Drewes en mysels oan technyske know-how ûntbrekt. Lokkigernôch koene wy ús foar in grut part op Pier ferlitte. Hy stjoerde my okkerdeis dit berjocht: "[...] Ik haw yn elts gefal no 21.261 ip-adressen en ip-ranges dy't as iepen proxy blokkearre binne op nl. yn in SQLite-database set, mei de datum fan ynfier op nl. as referinsje (om de reden fan blokkearjen neisjen te kinnen). Kloppet it dat ik foar ekstra rjochten foar it ynfieren by Kening Aldgilles wêze moat?" Doe haw ik him yndie hjirhinne trochferwiisd. Ik wit net wat in SQLite-database is, mar as ik him goed begrepen haw, dan wol er syn list mei open proxies no yn ien kear hjir yn it systeem ynfiere. Dêr sil er perfoarst rjochten foar hawwe moatte dy't er no net hat. Miskien dat sokke rjochten tydlik oan him jûn wurde kinne? Ik wit it net. Dit liket my wat dat jo, Aldgilles, even yn direkte kommunikaasje mei Pier regelje moatte. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 5 maa 2017, 21.12 (CEST)

Goeie, Kening. Ik soe graach ferlinging fan de rjochten hawwe wolle. It is bêst befallen en pear kear nuttich west. Ik sit ek noch midden yn 'Operaasje MediaWiki', in protte oersettings dy't besjoen wurde moatte om't de software yn guon gefallen al 10 jier fierder is. En ik wol Daam syn stikje CSS foar in ynfoboks yn MediaWiki:Common.css sette. Foarfêst tige tank! --PiefPafPier (oerlis) 15 jun 2017, 18.56 (CEST)Beäntwurdzje

@PiefPafPier en Drewes: Soene jo net in fêste behearder wurde wolle, Pier? Jo hawwe earder ris sein dat dat om jo net hoegde, mar jo sizze no sels dat de tydlike rjochten jo goed befallen binne. Ik wit net oft ik ek foar Drewes sprek, mar ik moat sizze dat it my de ôfrûne moanne ek goed befallen is dat der in behearder mear is. En mear wurk as wat jo de ôfrûne tiid dochs al dien hawwe, sit der net oan fêst. Ik wol jo net ûnder druk sette, mar ik wol àl nochris in myn wurdearring útsprekke en sizze dat jo wat my oangiet fan herten wolkom binne om fêste behearder te wurden. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 15 jun 2017, 19.05 (CEST)Beäntwurdzje
Ja, no, doch dat mar dan. :-) --PiefPafPier (oerlis) 15 jun 2017, 19.20 (CEST)Beäntwurdzje
Om Drewes mei it ek wol. Drewes (oerlis) 15 jun 2017, 19.26 (CEST)Beäntwurdzje
Mei iens. Rjochten takend en op de oerlisside in 'stille proseduere' delset foar't it gefal der minsken binne dy't dêr dochs earst oer stimme wolle. Mei freonlike groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 18 jun 2017, 00.35 (CEST)Beäntwurdzje

Friezen om utens

bewurkje seksje

Bêste autokraat,

De proksjes fleane jo om 'e earen. Us Pier, of moat ik Thijs sizze, hat besletten dat alle Friezen yn it bûtenlân net mear meidwaan meie. En dan te betinken dat er sels ek 100 kilometer fan Ljouwert syn thús hat. Cor Jousma

Bêste Cor, neffens my wol er sabeare IP-adressen bestride. Wat hat dit mei Friezen om utens te krijen? Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 3 maa 2017, 20.43 (CEST)

Fersyk

bewurkje seksje

Goeie, Kening Aldgilles. Soene jo wol even nei de diskusjes op 'e oerlisside fan Drewes sjen wolle en jo miening jaan. It giet om Meidogger_oerlis:Drewes#Sokpop en Meidogger_oerlis:Drewes#Gjin Sokpop mar freon. De diskusjes rinne wat trochinoar, dat jo moatte mar even nei de data sjen om in gronologysk oersjoch te krijen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 aug 2017, 23.20 (CEST)Beäntwurdzje

Ik haw it lêzen. Brûker DeVries hoecht om my net fertocht makke te wurden. En al soe it Yn 'e Wâlden wêze, dan moatte wy dat earst wol bewize kinne. Ik haw DeVries noch net betraapje kind op nuvere dingen, mar miskien haw ik wat mist? Tanke wol foar it op 'e hichte hâlden. Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 14 aug 2017, 21.58 (CEST)Beäntwurdzje
Ik begryp út de reäksjes fan Pier en Drewes op Drewes syn oerlisside dat we de saak no foarearst oansjen sille. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 aug 2017, 14.26 (CEST)Beäntwurdzje

Seelterske Wikipedia - Jiersieden

bewurkje seksje

Iek hääbe juust in ju Seelterske Wikipedia een Jiersiede tou dät Jier 44 foar Kristus moaked. Dät waas n bitje stuur, uumdät ju gewöönelke Foarloage foar Jiersieden bloot ap Jiere ätter Kristus uutgjucht is. Iek hääbe deer nu wät basteld, man optimoal is dät juust nit, uumdät in mien Foarloagen noch fuul Informatsjoonen fon Hounde iendrain wäide mouten. Een automatiske Uumereekenge fon do Kalännere un aal sowät, as wie dät in ju Jiersieden-Foarloage foar ätterkristelke Jiere hääbe, hääbe iek nit touwai kriegen. Iek toachte, wildääge koast du dät beeter iengjuchte, uumdät du al ju gewöönelke Jiersieden-Foarloage moaked hääst. Gröitnis, --Heinz (oerlis) 22 jan 2018, 16.36 (CET)Beäntwurdzje

Untnadering rjochten

bewurkje seksje

Hawwe jo ditte sjoen, Aldgilles? Liket my gjin ferkeard belied ta. Mei iens? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 apr 2018, 23.21 (CEST)Beäntwurdzje

Probleem mei haadside

bewurkje seksje

Goeie, Kening Aldgilles. Ik murk fan 'e jûn in probleem mei de haadside op: Ynfo, Plaatsje fan de Wike en Projekten binne út 'e rjochterkolom 'fallen', en hingje no ûnder de beide kolommen. Ik wit ek net hoe't it kin, want net ien dy't deroan sitten hat. Ik haw der even mei omprutst, mar ik haw de kennis net om dit te reparearjen. Ik hoopje dat it moarn wer goed is, mar ik bin bang fan net. Yn myn ûnderfining losse problemen harsels mar selden op. Dat, as jo der even nei sjen wolle... Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 24 apr 2018, 00.20 (CEST)Beäntwurdzje

Aliter hat it reparearre. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 25 apr 2018, 12.37 (CEST)Beäntwurdzje
Sorry, wie in skoftke net oanwêzich. Skielk mear tiid foar Wikipedia. Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 3 maa 2018, 21.47 (CEST)

Berjochten nei de Filistinen

bewurkje seksje

Goeie, Kening Aldgilles. Troch fan boppen troch Wikimedia opleine feroarings yn 'e tabelopbou ûnderstipet it systeem fan 5 july ôf it Berjocht:Kalinders net mear. Sjoch: Wikipedy:Oerlisside#Tidy to RemexHtml. Ik wit net oft jo dêr ferstân fan hawwe, mar my is it fiersten te yngewikkeld. Der hat ien fan Wikimedia nei sjoen (m:User:Whatamidoing_(WMF), en dy snapt it ek net. Hy kin wol sjen litte wat der aansten barre sil: sjoch hjirre. Kinne jo hjir ek by helpe?

En itselde jildt ek foar it Berjocht:Haadside-midden fan 'e Haadside. Ek dêr moat it spul oars, en ek dêr haw ik te min ferstân fan om it goed te krijen. It probleem is yn beide gefallen tabellen dy't yninoar nestele binne (dus in tabel yn in tabel). Dat kin net mear. Miskien binne der noch wol mear berjochten dêr't wat mei is, mar fierder bin ik noch net kommen. Ik haw PiefPafPier ek oanskreaun, dy't it berjocht:Kalinders makke hat, mar dy hawwe wy hjir al in jier hast net mear sjoen. Ik sil ek Aliter oanskriuwe, en dan haw ik alles dien wat ik dwaan kin. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 jul 2018, 20.59 (CEST)Beäntwurdzje

Mei help fan Whatamidoing_(WMF) en SSastry_(WMF) fan Wikimedia binne de problemen mei it Berjocht:Kalinders en it Berjocht:Haadside-midden no oplost. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 jul 2018, 17.22 (CEST)Beäntwurdzje
Hoi Ieneach, kom krekt werom fan twa moaie fakânsjes. Tusken de beide fakânsjes troch haw ik wol sjoen nei it probleem, mar koe sa gau gjin oplossing fine. Bin bliid dat it no wer klear is. Tanke wol foar it oplossen. Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 31 jul 2018, 07.51 (CEST)Beäntwurdzje
Wolkom thús, Algilles. It oplossen wie mear it wurk fan 'e ekspêrs fan Wikimedia. Tankewol foar jo warskôging oangeande de ynfoboksen fan Mathys. Ik haw in berjocht foar him efterlitten op syn oerlisside. Litte we him oant sneon jaan om him te melden. As it langer duorret, gean ik derfan út dat er op fakânsje is, en dan set ik de artikels fan lannen earst mar werom nei de ferzje fan foar't Mathys syn nije ynfoboks tafoege. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 aug 2018, 14.40 (CEST)Beäntwurdzje
Tanke wol Ieneach. Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 2 aug 2018, 15.53 (CEST)Beäntwurdzje
It probleem is oplost, wol 'k leauwe. It bliek úteinlik sa simpel te wêzen dat ik it sels dwaan koe. Sjoch foar mear hoe en wat: Meidogger_oerlis:Mathys1995#Ynfoboksen_nei_de_Filistinen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 aug 2018, 22.02 (CEST)Beäntwurdzje
Ah, dat sjocht der aardich better út. Tige by tige! :-) Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 10 aug 2018, 14.38 (CEST)Beäntwurdzje

Diskusje oerlisside

bewurkje seksje

Goeie, Kening Aldgilles. Soene jo ris eefkes nei dizze diskusje op 'e oerlisside sjen wolle? Miskien dat jo by it probleem mei de haadside helpe kinne. It giet om Wikipedy:Oerlisside#Haadside. By foarbaat tank. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 24 aug 2020, 12.16 (CEST)Beäntwurdzje

We sent you an e-mail

bewurkje seksje

Hello Kening Aldgilles,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.

MediaWiki message delivery (oerlis) 25 sep 2020, 20.50 (CEST)Beäntwurdzje

Funksjonearjen Wikipedy

bewurkje seksje

Goeie. Der is diskusje ûntstien oer it funksjonearjen fan 'e Wikipedy (sjoch: Wikipedy:Oerlisside#Funksjonearjen fan de Wikipedy). We binne it der yn prinsipe oer iens dat de Wikipedy net tichttimmere wurde moat mei regels en dat "fiel jo frij" it útgongspunt bliuwe moat. Dat sein hawwende, hat der him in diskusje foardien wêrby't it net ferkeard liket as der dochs inkele grûnregels opsteld wurde soene. Of teminsten moat dêr ris serieus nei sjoen en oer diskusjearre wurde. Dêrfoar is oerlis/ôfstimming nedich en dat ferget de beskikberens en dielname fan 'e oare behearders.

Wat dat oangiet, sit der by Drewes en mysels wat âldsear oer hoe't oerlis mei de oare behearders yn 'e ôfrûne jierren ferrûn is. Der hat him ferskate kearen in lytse krisis foardien, wêrby't Drewes en ik Kening Aldgilles en Aliter oanskreaun hawwe, as de nestor en in meidogger fan 'e earste oere fan 'e Wikipedy, dy't boppedat ek de funksje fan rjochte-útfurder hawwe. Yn 'e regel kamen reäksjes lykwols as de krisis al foarby wie of soms hielendal net. Los dêrfan hat de oanhâldende ôfwêzigens fan 'e oare behearders ek foar frijwat argewaasje soarge.

De fraach fan Drewes en my, en ek fan fêste meidoggers Kneppelfreed, RomkeHoekstra en Tulp8, is no oft de oare seis behearders noch fierder wolle mei dit projekt. No moat it ek wer net sa wêze dat de Wikipedy in sekte wurdt dêr't je net mear fan loskomme kinne, en feroarjende omstannichheden yn it libben fan meidoggers kinne fansels ta oare ynteresses of prioriteiten liede. Mar as jo behearder binne, of behearder anneks rjochte-útfurder, dan bringt dat ek ferplichtings mei. It giet ús dêrom net inkeld om dielname oan dizze spesifike diskusje, mar om bliuwende belutsenens. Dy moat wat ús oangiet de foarm krije fan sichtbere oanwêzigens (troch it dwaan fan edits dy't ferskine yn "Koartlyn feroare"), teminsten ien kear yn 'e wike. Dit sadat Drewes en iksels tenei wat ûntlêstge wurde sille.

As de oare behearders net mear oan it projekt meidwaan wolle, fersykje wy harren hjirby om harren beheardersrjochten yn te leverjen en har nammen fan 'e list mei behearders te skrassen. Dan is yn elts gefal foar eltsenien dúdlik hoe't it lân derhinne leit. Want sa't it no giet, is it net goed. Jimme binne yn namme wol behearder, mar litte jim hjir frijwol net sjen. Dat kin sa net trochgean. Wy wolle graach jimme reäksje hjirop hearre. Om it spul net wer withoelang slepe te litten, soene we binnen in termyn fan twa wiken (dus uterlik 1 july) fan jimme weromhearre wolle. As jimme nei it lêzen fan dit berjocht it spul even beprakkesearje moatte, soene we graach in lêsbefêstiging fan dit berjocht hawwe wolle troch gewoan hjirûnder even te sizzen dat it sjoen is, sadat we in idee fan 'e fuortgong hawwe.

Groetnis, Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 17 jun 2021, 23.04 (CEST)Beäntwurdzje

How we will see unregistered users

bewurkje seksje

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

4 jan 2022, 19.15 (CET)

Afûk - WikyFroulju

bewurkje seksje

Rju achte Kening Aldgilles,

Resintlik is der in nij Europeesk projekt fan start gien mei de namme WikiWomen: in gearwurking tusken Afûk, Mercator Europeesk Kennissintrum (Fryske Akademy) en Learning Hub Fryslân oan de Fryske kant, dêrneist mei Wikimediaorganisaasjes en middelbere skoallen yn Ierlân yn Baskelân. De ynhâld fan it projekt is yn it koart dat der lesmateriaal ûntwikkele wurdt foar middelbere skoallen dêr’t skoalbern better troch skriuwen leare yn de doeltaal troch Wikipediasiden te skriuwen yn de doeltaal, spesifyk oer bekende froulju. It projekt hat in soad ferskate doelstellings: mear kennis fan de minderheidstaal ûnder de sprekkers; mear Wikipediasiden yn de minderheidstaal; mear Wikipediasiden oer froulju; kennis ûnder de skoalbern oer wêr’t ynformaasje op it ynternet weikomt, hoe’t Wikipedia wurket en hoe’t je kritysk sjogge nei de boarne fan ynformaasje op it ynternet.

In tiid lyn hat myn kollega Mirjam Vellinga in berjochtsje pleatst op de Fryske Wikipedia om te oriïntearjen en om in breder byld te krijen fan de Fryske kant fan Wikipedia. Doe hat sy koart telefoanysk kontakt hân mei ien fan jimme. Underwilens is it projekt offisjeel fan start gien. By dizze de fraach oan jo oft wy mei jo (en de rest fan de behearders, oan wa’t itselde berjocht stjoerd wurdt) yn kontakt komme kinne om it oer it projekt te hawwen en it reitsflak mei de Fryske kant fan Wikipedia. Faaks hawwe we wat oan inoar!

Foar mear ynformaasje oer it projekt kinne jo sjen op: https://afuk.frl/nl/tige-slagge-earste-partnerbyienkomst-wikiwomen-yn-ljouwert/ , https://www.fryske-akademy.nl/en/news-and-events/news-item/news/detail/mear-frysk-en-mear-froulju-op-wikipedia-troch-europeesk-projekt/

Graach hear ik fan jo,

Mei freonlike groetnis,

Welmoed Sjoerdstra Stazjêre Afûk Projekt WikiWomen

Goeiedei Welmoed,
It stiet dy en dyn kollega's by de Afûk frij om hjir in akkount oan te meitsjen en te skriuwen. Der is ek in mooglikheid om in projektside op te setten en oaren te freegje om mei te wurkjen. Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 3 apr 2022, 09.33 (CEST)Beäntwurdzje