Moderne dûns is in foarm fan ballet dy't net útgiet fan in fêst repertoire fan bewegings.

Moderne dûns

Moderne dûns is begin 20e iuw ûntstien, doe't socht waard om oare bewegingsfoarmen as dy fan it klassyk ballet. Der waard eksperimentearre mei bewegings as uteringsfoarm foar gefoelens. Dit ûndersyk late ta de analyze fan bewegings wat ûnder oaren de romte, en it enerzjygebrûk oangie.

Kaaifiguer bewurkje seksje