De Nije Wjittering wie de wjittering dy't it wetter fan de Boarn nei de Snitser Mar brocht. De Nije Wjittering waard foar it grutste part op itselde plak groeven as de Alde Wjittering, sa't fan de Alde Wjittering allinich it stik fan de Sâlte Grêft oant de Snitser Mar oer wie.

Hjoed-de-dei is de Nije Wjittering it part fan it Prinses Margrietkanaal fan Aldskou nei de Terhernster Mar.