Oerlis:Oat

Nij mêd
Der is noch gjin oerlis op dizze side.

Is 'kafkes' wol Frysk? 'Kaf' is ommers 'tsjêf'. Drewes (oerlis) 23 mrt 2019, 17.06 (CET)

Jo ha gelyk, mar tsjelktsjêfkes is wol in echte tongbrekker.. Frou Watzema (oerlis) 23 mrt 2019, 17.37 (CET)
@Frou Watzema: Ik ha krekt it Frysk Hânwurdboek efkes rieplachte (en yn myn pc laden, dat kin fia Taalweb) en wat docht bliken? Wy hoege de tonge net te brekken. Sjoch mar betsjutting 3:

Tsjêf haadwurd, it [tsjɛ:f] tsjefke [tsjɛfkə]
betsjutting 1. <kollektivum> hulen fan terske nôtieren 2. <mei ferlytsing> húltsje fan terske nôtier 3. <mei ferlytsing> skobbich bledsje dat om 'e blommen fan gerssoarten sit
Drewes (oerlis) 23 mrt 2019, 19.31 (CET)

Werom nei de side "Oat".