Strjitten yn Sint-Anne

Wikimedia-list

De Strjitten yn Sint-Anne:

Register: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y

Aldebildtdyk 201
Aldebildtdyk 331
Aldebildtdyk 433
Van Harenstrjitte 8
Van Harenstrjitte 14
Van Harenstrjitte 18
Van Harenstrjitte 24
Van Harenstraat 26
Van Harenstrjitte 124
Middelwei-East 157
Schuringaweg 63
Schuringawei 63
Schuringawei 63
Steedhâlderswei 75
Steedhâlderswei 80

'tBewurkje

 • 't Hof -
 • 't kort-Morn -
 • 't Putstik -
 • 't Sandpad -

ABewurkje

BBewurkje

 • Beuckelaerstrjitte -
 • Bosch -
 • Boargemaster Albardastrjitte -
 • Boarg. Hesselinkstrjitte -
 • Boargemaster Kuperusstrjitte -
 • Boarg. Vlaskampstrjitte -
 • Boargemaster Klokstrjitte - nei Jacob Klok

DBewurkje

 • Davelaer -
 • de Aren -
 • De Draai -
 • De Hoven -
 • De Keech -
 • De Kempenaerstrjitte -
 • De Lange Falom -
 • De Nije Kamers -
 • De Skelp -
 • De Swaan -
 • De Wiksel -
 • Dirk Janszstrjitte -
 • Ds Veenstrjitte -
 • Dordtse Strjitte -

EBewurkje

 • Elandslaagte -
 • Evert C Slimstrjitte -

FBewurkje

 • Fogelsang -

GBewurkje

HBewurkje

JBewurkje

KBewurkje

LBewurkje

 • Langhústerwei -
 • Lemoenappel -
 • Lijberingstrjitte -

MBewurkje

 • M Smitstrjitte -
 • Maria Louisestrjitte -
 • Middelwei-East -
 • Middelwei-West -

NBewurkje

 • Nassaustrjitte -
 • Negenmorgenspaad -
 • Netarisappel -
 • Nijebiltdyk -
 • Nij Toerenburch -
 • Noordeand -
 • Aldebildtdyk -

OBewurkje

 • Oer de Barte -
 • Oer ‘t Set -

RBewurkje

SBewurkje

 • S Brandsmaleane -
 • Saskiastrjitte - Nei Saakje fan Uylenburg
 • Sassenheimstrjitte -
 • Schuringawei -
 • Siktaris Brouwerstrjitte -
 • Steedhâlderswei -
 • Statenwei -
 • Stjerappel -
 • Steven Huygenstrjitte -
 • Súdhoekstermiddelwei -

TBewurkje

 • t Ganghout -
 • Tulpappel -

UBewurkje

VBewurkje

 • Van Burmaniastrjitte -
 • Van Harenstrjitte -
 • Van Loonstrjitte -

WBewurkje

 • W Boumastrjitte -
 • Warmoesstrjitte -
 • Wassenaarstrjitte -
 • Wassenberghstrjitte -
 • Westfrisestrjitte -
 • Wieringerstrjitte -
 • Willem Loadewykstrjitte -