De Triboken (Latyn: Triboci) wienen in Germaanske stam dy't neffens Tacitus' Germania oan de lofterigge fan de Ryn wennen, yn rûchwei de Elsas fan no. Benoarden harren wennen de Germaanske Nemeten, bewesten leinen de Fogezen en hâlde de Gallyske stam fan de Leuci ta.

Kaart mei Germaanske stammen om 50 n.Kr. hinne

De stam fjochte mei oare Germaanske stammen ûnder Ariovistus tsjin Julius Caesar en fêstige him yn de kriten om it tsjintwurdige Straatsburg en Haguenau hinne (Argentoratum). It wengebiet fan de Triboken waard om 350 n.Kr. by de ynfal fan de Allemannen ferwoastge en yn 401 fan oare Germanen beset.

Germaanske folken feroarje
Allemannen · Ambroanen · Ampsivaren · Angelen · Angrivaarjers · Asdingen · Bajuwaren · Bataven · Boergonden · Bruktearen · Chasuarii · Dulgubnii · Fandalen · Fangionen · Fisigoaten · Fosy · Franken · Frisii · Gamaven . Gepiden · Goaten · Harii · Helisjers · Hermunduren · Herulen · Juten · Kananefaten · Kimbren · Kwaden · Lakringen · Langobarden · Lemovjers · Lugjers · Manimjers · Markomannen · Marobudui · Mattiakken · Naharvalen · Nemeten · Nervjers · Ostrogoaten · Rugjers · Saksen · Semnoanen · Silingen · Sitones · Sjamaven · Sjatten · Sjauken · Sjerusken · Skieren · Suëven · Sugambren · Suiones · Tenktearen · Teutoanen · Toksandrjers · Treveary · Triboken · Tubanten · Tudry · Ubjers · Usipeten · Volcae · Warnen