Ursulafloed (1468)

De stoarmfloed fan 1468, as Ursulafloed, wie in stoarmfloed dy't Nederlân yn de Lette Midsiuwen rekke.

Fan dizze floed wurdt sein dat er slimmer wie as de Sint-Elisabetsfloed. It wetter soe heger stien hawwe. De stoarm makke fral skea yn en om Rotterdam.

GefolgenBewurkje

In kar: