Eeltsje Hettinga: ferskil tusken ferzjes

*2016: ''It Font'', fideopoëzyprojekt i.g.m fideokuenstenaar Lotte Middendorp. De produksje fan tolve poëzyfilms, ta sân kaam mei stipe fan it Nederlands Letterenfonds. ''It Font'' wie te sjen by de '' Frankfurter Buchmesse'', ''Fries Museum'' en ''Museum Belvédère''.
*2017: ''SeeWegen'' (poëzy-ynstallaasje yn Tresoar, byldwurk - njoggen skilderijen - fan Machteld van Buren)''
*2018: ''De hannen de doeken'', [[cahier]], in twatalige útjefte mei in skilderij fan [[Christiaan Kuitwaard]]. Untwerp en foarmjouwing Monique Vogelsang, Nederlânske oereettingoersetting Elske Schotanus.''
*2019: ''Nachtspraak'', twatalige útjefte, mei in ynliedend essay fan Eeltsje Hettinga. Byldwurk Anne Feddema. Oersetting Elske Schotanus. Foarmjouwing Richard Bos. Utjouwerij Perio. ''
 
*2004: ''Gjin grinzen, de reis / Geen grenzen, de reis / no borders, the voyage'', Inl. en gearstalling, Eeltsje Hettinga en Elske Schotanus ([[blomlêzing]])
*2007: ''Albert Oost, schilderijen 2005 - 2006'', tegearre mei Han Steenbruggen.
*2008: ''De leugen op 'e dyk : oer de blomlêzing Het goud op de weg : in krityk, in pleit = De leugen op de weg : over de bloemlezing Het goud op de weg : kritiek en pleidooi.''
*2010: ''Gerben Rypma'', biografy; Gerben Rypma Stifting, Blauhús.([[biografy]])
*2012: ''De folksnasjonalistyske taal en retoryk achter Fryslân 2040 en KH-2018 ([[pamflet]])''
*2014: ''Libje yn liende tiid'' (teksten oer byldzjend keunstner Sies Bleeker, tegearre mei Willem Winters)
*2016: ''It Font'', [[leporello]] mei it twatalige gedicht ''In spegel de see / The sea a mirror'' en seis stills út het fideopoëzyeprojektfideopoëzyprojekt ''It Font''. Untwerp en foarmjouwing leporello Gert Jan Slagter, Ingelske oersetting David Colmer, Utjouwerij. ''Museum Belvédère'' i.g.m. ''Fries Museum''.
*2019: ''Ryzji yn it Frysk'', gedichten fan Boris Ryzji, Fryske oersetting Eeltsje Hettinga, redaksje Elske Schotanus. Ynliedend essay Eeltsje Hettinga. Byldwurk Jochem Hamstra. Untwerp en foarmjouwing Monique Vogelsang. Utjouwer: melklokaal ([[blomlêzing]])