Himelfeart fan Jezus: ferskil tusken ferzjes

 
It [[Evangeelje fan Jehannes]] hat trije ferwizings nei de himelfeart yn Jezus syn eigen wurden: "Net ien is omheech gien nei de himel behalven Hy dy't út 'e himel delkommen is, de Minskesoan" (Jehannes 3:13); "En as jimme (de dissipels) dan de Minskesoan ris opfarren sjogge nei it plak dêr't Er earder wie?" (Jehannes 6:62); en oan [[Marije Magdalena]] nei de opstanning "Hâld My net beet, want Ik bin noch net opfearn nei Myn Heit..." (Jehannes 20:17).
 
Ferskate [[Brieven yn it Nije Testamint]] ([[Brief oan de Romeinen |Romeinen]] 8:34, [[Kolossers]] 3:1, [[Filippiërs]] 2:9-11, [[TimoteüsEarste Brief oan Timóteüs|Timóteüs]] 3:16 en [[1 Petrus]] 3:21-22) ferwize nei de himelfeart.
 
== Belang foar it Kristendom ==
14.392

bewurkings