Ferskil tusken ferzjes fan "Ponka (taal)"

 
Fan 'e 29 [[konsonant]]en wurde de b, d, h, k, m, n, p, s, t en z op 'e 'gewoane' manear útsprutsen. Oare bekende bylûden binne de ch [ʧ] (tsj fan 'tsjerke'), g [ɡ] (g fan 'goed'), gh [ɣ] (g fan 'bûge'), j [ʤ] (dzj fan 'siedzje'), sh [ʃ] (sj fan 'sjippe'), w [w] (w fan 'skowe'), x [x] (ch fan 'berch') en zh [ʒ] (zj fan 'bagaazje'). De [[apostrof]] (’) stiet foar de [[glottisslach]] [ʔ], de klank tusken de beide gelikense lûden yn "Aäron" of "koöperaasje".
 
Fierders hat it Ponka 4 [[aspiraasje (taalkunde)|aspirearre]] konsonanten (chʰ, kʰ, pʰ en tʰ), wêrby't de basisklank (tsj, resp. k, p en t) folge wurdt troch in licht h-ke, sa't bekend is fan 'e [[Grinslânsk]]e útspraak fan ''Marthinithoren''. Ek binne der 5 konsonanten mei in fêste glottisslach derefteroan: p’, s’, sh’, t’ en x’.
 
De th, ta einbeslút, stiet foar de klank [ɫᶞ], in tige 'dûnkere' l (sa't dy bgl. yn it [[Frysk]] foarkomt yn 'loch'), folge troch in lichte [[stimhawwende th]] [ð], lykas yn it [[Ingelsk]]e wurd ''this''. Dizze klank komt bygelyks foar yn Ní Btháska [nĩ 'bɫᶞaska], wat letterlik "plat wetter" betsjut, de Ponka-namme foar de [[rivier]] de [[Platte (rivier)|Platte]]. Dy oantsjutting komt feitliks de namme fan 'e steat [[Nebraska]] út fuort.
14.390

bewurkings