Amelânske Daam: ferskil tusken ferzjes

t.
(de ferneamde dam)
 
(t.)
De '''Amelânske Dam''' wie de dam dy't fan [[1872]] oant [[1882]] fan [[Holwert]] nei [[Bueren]] op [[it Amelân]] rûn.
 
Yn [[1840]] waard der útsteld in dam oan te lizzen fan it Amelân nei de fêste walwâl. It Amelân waard troch de [[Slinke]] hast yn twaen brutsen, dat no wie it idee om lân te winnen op it [[waad]], en dêrtroch de [[Waadsee]] swakker te meitsjen. Dat soe it gefaar foar it eilân dan keare. Lykwols is dy dam net oanlein, om't dy trije meter boppe heech wetter wêze moast om oan it doel te foldwaan.
 
Yn [[1871]] en [[1872]] waard oer de [[gearslach]] in oare dam oanlein, troch de Maatskippij ta Lânoanwinning op it Fryske Waad. [[Fryslân]] en [[Nederlân]] betellen beide 200.000 gûne. Om't it doel wie lân oan te winnen waard de dam net breed boud; de kop wie net breder as 60 sm. Dêrby wie it in ebbedaam; by heech wetter stie der 50 sm wetter oer de dam.
 
De dam wie lykwols gjin sukses; in pear wiken letter sloech in stoarm al gatten yn de dam, en de dam moast troch de jierren faker reperearrereparearre wurde. Nei de stoarmen fan de winter fan [[1881]]/[[1882]] besleat de maatskippij lykwols dat de trochgeande reperaasjesreparaasjes te djûrdjoer wienen, en joech er de see en wyn wer it frij spul. Parten fan de dam binne hieltiidhieltyd noch sichtber. Ek is de feardamfeardaam fan Holwert bout op de ein fan de Amelânske Dam. Hjoed de dei leit de gearslach lykwols fierder nei it easten.
 
By de plannen ta ôfslúting fan de Waadsee út de fyftiger jierren fan de 20e ieu, waard ek rekken holden mei in dam nei it Amelân. Dy plannen binne lykwols net útfierd.
Anonime meidogger