Ferskil tusken ferzjes fan "Oerlis:Haadside"

6.968 bytes grutter ,  16 jier lyn
gjin bewurkingsgearfetting
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Dit is de '''oerlisside''' foar de Haadside fan de wikipedy.
Wij hawwe ek:
* In [[Wikipedy:Oerlis side|Oerlisside]], foar fragen en opmerkings oer it funksjonearje fan de Wikipedy;
* In [[Wikipedy:Gasteboek|Gasteboek]], foar ús gasten;
* en in [[Wikipedy:Kommentaar|Kommentaarside]] foar algemiene fragen oar de Wikipedy.
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
== Fouden ==
Immen dy't foar de âlden yn it plak komt is in foud of in fâd, dat kin beide.
Mar ik soe de lju fan nl.wikipedia.org gjin fâld (ronfel) neame wolle. (-:
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
: Frysk is net sa ienfâldich :) Tsjerkfâlden op Google: 2x Tsjerkfouden 0c; Tsjerkfâden 9x
: Mearheidsbeslút? B
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Nou, de Akademy mei dan noch dwaande wêze mei it Frysk ferklearjend wurboek, mar mei it Nederlânske wurd is it Fryske wurd faak yn it oersettend wurdboek te finen.
Bygelyks, Foud en Fâd stean der (efkes sjen, ja) beide yn. Sels mei ik net sa oer Fâd, ik wit net werom, mar it wurdt, liket it, op it stuit al it meast brûkt, ek bûten de tsjerke. Ik fyn it bêst, hear. Ik hie it allinnich werom set om't Fâld net goed wie.
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
== In pear taalflaterkes ==
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
# It moat '<i>Skriuw</i> in opmerking' wêze en '<i>Foechje</i> gjin wurk...' etc.
# 'Koarts feroare', kin dat net better 'Koartlyn feroare' wurde?
# 'Systeembeheerder' moat 'Systeembehearder' wurde. Side moat dan tink ik op' e nij beneamd wurde?
# Hjoeddeis soe ik <i>Hjoeddeisk</i> fan meitsje.
# Is der ek in side dêr't de opmaakkoades steane?
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Wat betreft de fouten hier, [[Wikipedy:Brân mar los|Brân mar los]]. Wat mij betreft ook voor het hernoemen van [[Wikipedy:Systeembeheerders]]. Links ziet u een link 'Move this side' die u kunt gebruiken. Graag wel de 'Wikipedy:' vooraan laten staan, dus [[Wikipedy:Systeembehearders]] of [[Wikipedy:Behearders]].
Een overzicht van de opmaakcodes vindt u op [[Wikipedy:Koart oersjoch]]. Eventueel zou je ook de [[nl:Wikipedia:Uitleg|Nederlandse]] of de [[en:Wikipedia:How to edit a page|Engelse]] versie kunnen bekijken.
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
: Wat hjir betizing jout is: Ik leau jo hawwe dit al op de haadside sjoen, mar net alles is wier in part fan dizze side. Doe't ik mei de ramtoersetting dwaande wie haw ik hjir al noch op achte:
:* 1 Hie ik net sjoen; ferbettere.
:* 1 Wie al ferbettere. (Foe'''g'''je).
:* 2 Is der wat jo oangiet in ferskil yn betsjutting tusken Koarts, Koartlyn en Koartby? (Ik soe sizze dat Koarts wat mear &ucirc;nbeskaat is as de oaren, en de perioade fan de feroarings is ek net sa f&ecirc;st.)
:* 3 Tink der om dat "systeembeheerder" faaks sa skreaun wêze kin om't de [[Wikipedy:titels feroarje|titel noch feroare]] wurde moat.
:* 4 Hjir bin ik net wis fan. Mar faaks is it better en wiskje dizze side oant der genoch meidoggers binne om dit eltse dei by te wurkjen.
: [[Brûker:Aliter|Aliter]] 00.43, 28 okt 2003 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Hielendal boppe oan de Haadside stiet de link 'Koarts feroare'. Neffens my kin dat better 'Koartlyn feroare' wurde. Phoque 26-1-2004
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
:Ik bin it mei Phoque iens. B. 26-01-04
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
==Kleuren==
Ik haw de haadside wat feroare. We sjogge no ynienen flaters dy't der al in moanne of langer ynsitte, dat ik nim oan we hawwe no better oersjoch. Wat oer die kleuren: Ik haw besocht giel foar de wikipedy te nimmen, grien foar de ensyklopedy, en blau foar derb&ucirc;ten. Dat, ik haw gemeente-siden, lykas [[It Bilt]], in keppelings nei harren webstee yn blau joen, en [[Fryslân]] in blokje losse keppelings yn grien. Is dat help of l&ecirc;st? (En binne de kleuren goed sa, of soenen se tjusterder of ljochter kinne?)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Ik heb de voorpagina wat veranderd. Nu zien we opeens fouten die er al een maand of langer inzitten, dus ik neem aan dat we nu beter overzicht hebben. Iets over die kleuren: Ik heb geprobeerd geel te gebruiken voor de wikipedie, groen voor de encyclopedie, en blauw voor daarbuiten. Zo heb ik de gemeentepagina's, zoals [[It Bilt]], een koppeling in blauw naar hun thuispagina gegeven, en [[Fryslân]] een blokje losse koppelingen in het groen. Is dat hulp of hinder? (En zijn de kleuren zo goed, of zouden ze donkerder of lichter moeten?) [[Brûker:Aliter|Aliter]] 22.41, 11 nov 2003 (UTC)
----
Persoanlik fyn ik de kleuren wat sûrstok-eftich. De Poalske side fyn ik wat lay-out en kleuren oanbelanget in moaien ien. Rêstich en dochs net al te flak. B.
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
: Sels fyn ik de Poalske W sa kâld. Mar mear noch, dy kleuren binne net konsekwint. Der is in ferskil yn kleur tusken ensyklopedysiden, wyt, en wikipedysiden, giel. Dat, it wikipedy-part fan de haadside heart ek giel te wêzen.
Dan komt grien foar de ensyklopedy en blau foar extern dêr hast fansels út foart. (De presyse kleuren soenen al wat oars moatte, tink. Ik haw it idee dat it grien en it blau wat te tsjuster binne, mar ik kin net-ien der ta krije en sis dêr wat oer. [[Brûker:Aliter|Aliter]] 21.29, 13 dec 2003 (UTC)
----
Oangeande de kleuren: Sjoch oerlisside [[Fryslân-siden]]. Oangeande te ljocht en te tsjuster: It kin ek oan de ynstelling fan jo PC lizze. De kleuren sa't dy no by my op it skerm komme, jouwe in goed kontrast by in skermynstelling fan 256 kleuren en heger. By dy leechste ynstelling wurde allinne de kopkes wjerjûn yn kleur, de grutte flakken wyt. B.
: Aarch. Windows mei syn feroarjende paletten: Foar my is it fjild by 256 kleuren ljocht-griis, wat min tegearre kin mei it wyt fan de side sels. Mar as ik MS-Paint der by opstart, dan wurde dy fjilden ynienen beide giel (net yn Paint, mar yn IE). Sa'n skema soe al konsekwint wêze: Wyt foar de ensyklopedy, giel foar de Wikipedy, koppen yn de blêdkleur mingt mei blau. Mar dan soe ik sizze: It giel fan de Wikipedy-siden, wat ek op 256-kleuren giel wurdt. (Wat dat kontrast oangiet; dat gie oer it grien en blau dat we oant no ta hienen; dêr is wat minder kontrast.) [[Brûker:Aliter|Aliter]] 20.51, 14 dec 2003 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
De kleuren dy't no brûkt wurde, sitte net yn it 'feilige' 216-kleure-pallet. Ik sil der noch wolris eefkes nei sjen. B.
Dat haw ik dus dien en ik kom der mei dy 216 kleuren net echt út. Benammen yn giel is de ljochtste ferzje útsoarte net ljocht genôch. It giel op de EN-wiki hoe liket dat? (Binne gjin 'feilige kleuren mar sjogge der by my yn alle ynstellingen wol goed út)
:Ja, dat is goed. De kleur fan de rjochter kolom liket itselde giel as dat fan de Wikipedy-siden. (Ik leau dat se lofts gjin wyt hawwe, mar ik kin net sjen wat it al wêze moat.) Ik sil dizze nije opmaak oan jo oerlitte, mar ik leau dat dy kleur goed passe soe. [[Brûker:Aliter|Aliter]] 21.40, 15 dec 2003 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
==Beskermje fan haadside==
Der stie in hiele goare foto op 'e haadside, dy haw ik derôfhelle. Ik haw gjin idee hoe't ien en oar wersteld wurde moat.
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Yn 'e Wâlden
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
:I think goatse.cx on the front page for more than an hour is too much, even for a smaller Wikipedia. --[[:de:Benutzer:Kurt Jansson]]
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Ien of oare Kurt Jansson (sjoch hjir justjes boppe) hat nei oanlieding fan it pleatsen fan in goar plaatsje op de haadside it útstel dien om dy tsjin skriuwen te beskermjen. Yn in pear moanne tiid is de haadside no 2 kear 'misbrûkt'. Wat fine jimme der fan? B.
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Ik haw fan 'e wike dy goare foto derôfhelle. Beskermje! Yn 'e Wâlden
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
:Ok, is nu beschermd. Als je iets wilt wijzigen, graag op deze pagina zeggen en ik zal het doorvoeren. [[Brûker:Andre Engels|Andre Engels]] 09.20, 2 mar 2004 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
== Kompromisútstel!! ==
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Bêste Wiki-ers,
Beste Wiki-ers,
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Toen Aliter begon met de Wikipedy gebruikte hij het begrip triem voor het Engelse file. Na verloop van tijd is dit in een gedeelte vervangen door bestân. Een paar weken geleden heb ik gevraagd het woord triem weer integraal door te voeren.
B. is tegen, Aliter doet op dit moment niet meer mee, anderen zijn niet Friestalig en willen daarom geen stellingnemen. Op ‘e Klaai stuurt aan op een compromis.
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Om de discussie niet uit de hand te laten lopen heb ik besloten om met een compromisvoorstel te komen. Ik weet van B. dat hij tegen het woord triem is omdat het niet genoeg op het Nederlandse bestand lijkt. In mijn compromisvoorstel zou ik dat als volgt willen ondervangen.
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
In alle teksten waar de Engelse Wikipedia het woord file gebruikt vervangen wij dit door triem/bestân of triem (bestand Ned.) of triem (file) en wij gaan over tot de orde van de dag.
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Waar mensen “strijden” zal er een met een compromisvoorstel moeten komen.
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Yn ‘ e Wâlden
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
::Ik ha noait botte 'triem'erich west, mar it wurd hat, sa't liket, wol wat foet oan 'e grûn krigen yn Fryske Internetteksten. 'Bestân' wie en bliuwt fansels it gewoanste. Ik soe sizze, lit oaren der frij yn wat se brûke. Wy witte fan elkoar doch wol wat wy bedoele. Uteinlik sil ien fan beide termen de boppehân wol krije. - Op 'e Klaai
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Bêste Op 'e Klaai,
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Ik fyn datsto gelyk hast wat it de frije teksten oanbelanget. Wat minsken yn dy frije teksten brûke, moat eltsenien moai sels witte. Myn kompromis is bedoeld foar de ferbinendetekst (interface), ommers dy is net frij dy waard/wurdt bepaald of troch Aliter of troch B. of miskien troch myn útstel. Myn kompromis-útstel is benammen bedoeld om dêr in passende oplossing foar oan te dragen. En oft jo no de kombinaasje bestân/triem of triem/bestân it plak jouwe, op dy wize krije de wurden beide deselde kansen.[[Brûker:Yn 'e Wâlden|Yn 'e Wâlden]] 11.57, 8 mar 2004 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
----
Wisten jullie dat.... je kan ondertekenen met 4x een tilde. <nowiki>~~~~</nowiki> [[Brûker:Ellywa|Ellywa]] 19.47, 1 mar 2004 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
--------------------------------
Triem: Trochskoot nei [[Oerlis:Triem]]. [[Brûker:Aliter|Aliter]] 10.52, 6 jun 2004 (UTC)
----
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Mei dy gruttere letters is der yn dy kolom op lyts skerm net in soad romte. Wie it wier sa ûnlêsber? [[Brûker:Aliter|Aliter]] 10.52, 6 jun 2004 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
:It wie op myn skerm yndied wol hiel lyts. Hinget fansels ek fan de ynstelling fan de eigen PC ôf [[Brûker:B.|B.]] 11.13, 6 jun 2004 (UTC)
:: Nee, ik wit tink wol wat it is. Ik nim oan jo brûke it Monobook, it nije oansjen. Dat twingt de brûker ta lytsere letters. Ik haw dat útset, om't der noch te folle opmaakfouten yn dat oansjen sitte, dêrom hie ik net sjoen dat dit te lyts waard. (Ik leau wy moatte ek ris sjen of de kop fan de side wat oars moat.) [[Brûker:Aliter|Aliter]] 11.50, 6 jun 2004 (UTC)
::: Yn de nije 'Monobook' opset sitte noch wat Ingelske teksen. Wêr kinne dy oersetten wurde? Ek de Fryske teksten soene neffens my noch oanpast wurde moatte: wizig: wizigje; skoattel: skoattelje; wisk: wiskje. [[Brûker:B.|B.]] 14.08, 6 jun 2004 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
== Oare talen ==
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
The link to [[:vi:|vi:]] should say "Ti&#7871;ng Vi&#7879;t", not "Ti&#7871ng Vi&#7879t". Thanks. &ndash; [[:vi:User:Mxn|Minh Nguy&#x1ec5;n]], <small>20.05, 10 jun 2004 (UTC)</small>
: De keppeling mei [[:vi:|vi:]] wie "Ti&amp;#7871ng Vi&amp;#7879t", yn stee fan "Ti&amp;#7871;ng Vi&amp;#7879;t". De âldere programmatuer akseptearre dat, en dêrtroch wie net eltse brûker like presiis. Ik pas it oan. [[Brûker:Aliter|Aliter]] 23.03, 13 jun 2004 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
vielleicht jemand eine Interwiki-Link zu no: (Norwegisch) hinzufügen kann?
:Es gibt schon eine Interwiki-Link zu no: (Norwegisch).
:(Of immen in ynterwiki keppeling mei :no, (Noarsk) meitsje koe, mar dy is der al.) [[Brûker:Aliter|Aliter]] 02.49, 17 jan 2005 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
== Wikipedynijs ==
Ik haw [[Template:Wikipedynijs]] oanmakke en opnaam yn de Haadside, sadat de Haadside allinnich oanpast hoecht te wurden as der definityf wat feroaret. [[Brûker:Aliter|Aliter]] 23.03, 13 jun 2004 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
== Ôfbildingen brûke ==
Is hjir ek in belied foar? --[[Brûker:Boppe|Boppe]] 13.29, 10 sep 2004 (UTC)
:As in ôfbyld rjochtenfrij is dan biede jo de triem oan mei de keppeling "Bied triem oan", dy't op eltse side stiet. Nei't jo dat dien hawwe foegje jo wat tekst ta oan de side Ofbyld:<<Namme>>, benammen wêr't it ôfbyld wei komt en wêrtroch it frij fan rjochten is. Dan bewurkje jo de side dêr't it ôfbyld oan tafoege wurde moat, en skriuwe dêr: <nowiki>[[Ofbyld:Namme|Omskriuwing]]</nowiki>. [[Brûker:Aliter|Aliter]] 22.39, 10 sep 2004 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
== Stats ==
Het viel mij op [http://www.nedstatbasic.net/s?tab=1&link=1&id=2059541 in de stats dat de Friese Wiki] plots geen bezoekers meer heeft. De oorzaak is dat de teller niet meer werkt. Dat zal komen door de upgrade naar 1.4 Het herstellen zou niet meer moeten zijn dan bij ''Nedstat]http://m1.nedstatb'' een spatie te zetten tussen ] en http. --[[Brûker:Walter|Walter]] 00.28, 15 jan 2005 (UTC)
: Wurdt dit ding brûkt, of kin er gewoan fuort. It is úteinliks ek reklame foar Netstats, dat der moat al in reden foar wêze. [[Brûker:Aliter|Aliter]] 21.20, 21 jan 2005 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
== <nowiki></Small></nowiki> ==
Dér stiet in lege <nowiki></small></nowiki>-tag ûnder ''De ynhâld fan it projekt is frij fan auteursrjochten.'' yn de rjochterkolom; kin ien dat fourthelje of stiet dat er om in bepaalde reden? [[Brûker:Drbreznjev|Dr. Breznjev]] 19.06, 21 jan 2005 (UTC)
: Dat small-mark stiet dêr, tink, om't de Wikipedy-kolom earder lyts skreaun wie. As dat no net mear winske is, dan kin it fuort. [[Brûker:Aliter|Aliter]] 21.20, 21 jan 2005 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
== Limburchske wiki ==
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Ja minske, doar is 'r wêr, sille jimme miskien tinke, mar ik wû sizze dat 'r no ek in [http://li.wikipedia.org|Limburske Wikipedia] is. Miskien binne er dan wol net sa folle Limburchske Friezen en Fryske Limburgers, mar ik (op dy Limburgse wiki aktyf as "HaafLimbo"), sû 't wol leuk fine as in Sysop in link ynbouwde nei de wiki fan de twadde grutste taal in Nederlân. Om't dizze site beskerme is, kin ik dao net foar soargje. En ja, ik muot yndied wat oan myn Frysk dwaan, mar dat sil ik ek dwaan. Besjoch asjeblyf ek ris myn stik oer 't Frysk (http://li.wikipedia.org/Weslauwers_Fries), dan sû ik graach fan jimme hearre wat er noch oan ferbettere wurde kin.--[[Brûker:WanabeFrysk|WanabeFrysk]] 23.06, 2 feb 2005 (UTC)
:Ik set him der eefkes by. [[Brûker:B.|B.]] 09.32, 3 feb 2005 (UTC)
Ik hie him leaver yn de marsje had, by it Hollânsk, Leechsaksysk en Engelsk, mar sa is it fansels ek goed. Tankewol!--[[Brûker:WanabeFrysk|WanabeFrysk]] 17.55, 3 feb 2005 (UTC)
:Oanpast. Is it btw Limburgs of Lèmburgs? Of kin beide? [[Brûker:B.|B.]] 20.30, 3 feb 2005 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
::Oarspronklik stie de ynterwiki boppenoan de side, en dêrom moast dy op de haadside net te grut wurde. Ik haw doe keazen foar de talen dêr't it taalgebiet fan grinzge oan dat fan in Fryske taal, plus foar de oaren de Ingelske Wikipedyen. Mar no't de ynterwiki foar de measten lofts yn de marzje stiet, soenen we ris betinke kinne hokfoar talen wy der no yn hawwe wolle. [[Brûker:Aliter|Aliter]] 15.36, 4 feb 2005 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
<small>Fan side [[Brûker_oerlis:Aliter]]:</small><br>
No sol ik doch ris in guod wurdsje dwaan foar it behâlden fan it Limburchsk in de marsje (fansels, ik haw der ek om frage!). Jo witte wol dat it Limburchs sunt 1997 erkend is en dat it mear praat wurd as it Frysk. Mei aorre wurden: jimme hawwe de status, wy hawwe de sprutsers (dit is fansels net min bedoeld). Ús taolgebiede lizze net tsjin inoar oan, mar in sa in lyts lâneke ek net sa fier útinaor. Ik tinke dat de lytse(re) talen in Nederlân inaor bystean muotte en dêrom sol it in goed idee wêze om op allebeide haadsiden in prominente link nei de oare taal stean litte. Ik haw in tusken op de Limburchske haadside in link nei it Frysk yn de marsje plaatst.--[[Brûker:WanabeFrysk]] 17.59, 7 feb 2005 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
== interwiki ==
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Ik stel voor nog wat interwikis aan de Haadside toe te voegen, bijvoorbeeld de Spaanse: <nowiki>[[es:Portada]]</nowiki>. [[Meidogger:Jcb|Jcb]] 23.04, 27 feb 2005 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
==nn.wiki==
Hoi!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Can you include a link to Norwegian (nynorsk) wikipedia together with the other languages? <nowiki>[http://nn.wikipedia.org Norsk (nynorsk)] -</nowiki>. --[[:nn:Brukar:Kristaga|<b style="font-size: 70%;">KRISTAGA</b>]]<sup>[[:nn:Brukardiskusjon:Kristaga|<tt>&alpha;-&omega;</tt>]]</sup> 07.14, 2 apr 2005 (UTC)
:Done/Dien.[[Meidogger:Aliter|Aliter]] 16.46, 21 mai 2005 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
==Sunder auteursjrochten? Nei!==
Hoi. Ik lees "Wikipedia is de namme fan in iepen WikiWiki-ensyklopedy sûnder auteursrjochten en fan it dêr oan ferbûne aktive bouprojekt." en dat is incorrect. Elke schrijver behoudt de auteursrechten over hetgeen hij/zij schrijft, maar geeft toestemming deze schrijfsels te gebruiken onder de voorwaarden van de GNU FDL. En de GFDL maakt (net als de GNU GPL) gebruik van copyright (Anglosaksische versie van auteursrechten). Zonder auteursrechten geen [[copyleft]], en zonder copyleft wordt de creatie van een vrije encyclopedie erg lastig. [[Meidogger:208.154.199.198|208.154.199.198]] 01.33, 4 apr 2005 (UTC) (nl:Guaka en li:Guaka, niet ingelogd)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
== Afrikaans interwikiskakel ==
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Verskoon asseblief my Afrikaans (English below)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Miskien stel u hier by die Friese Wikipedia belang om die [[:af:Tuisblad]]-skakel op u voorblad te plaas. As Afrikaanstalige lyk Fries lyk vir my heel verstaanbaar nou met my eerste kontak. Groete, [[:af:Gebruiker:Alias]]07.26, 20 mai 2005 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Maybe you here at the Frissian Wikipedia might be interested to add the [[:af:Tuisblad]] link (Afrikaans front page) on your front page. As an Afrikaans speaker Frissian looks quite understandable to me on first contact. [[:af:Gebruiker:Alias]]07.26, 20 mai 2005 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
: (''Nim my myn Afrikaansk net kwea ôf''
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
: ''Faaks stelle jimme der hjir op de Fryske Wikipedy belang yn en set in [[:af:Tuisblad]]-keppeling op de haadside. As Afrikaansk-prater liket Frysk my op it earste each net ûnbegryplik. [[:af:Gebruiker:Alias]]'')
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
: As sein: Wy moatte ris sjen wat wy al as net op de haadside hawwe wolle. [[Meidogger:Aliter|Aliter]] 15.42, 20 mai 2005 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
== Nedstat-teller der ôf? ==
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Neffens my doocht dat ding net. Ik stel út om de teller der ôf te heljen. Faaks kinne we der in oarenien opsette? [[Meidogger:B.|B.]] 12.25, 27 mai 2005 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
: Om my hoege dy tellers net, mar dy dy't wy no hawwe stiet alle amerijen stil. Dat, as der al in teller op moat, doch dan mar in oarenien. [[Meidogger:Aliter|Aliter]] 18.29, 27 mai 2005 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
==Sep11==
Sorry for speaking english, but what is [http://sep11.wikipedia.org this America-related link] doing on your main page. Even en took it off months ago, and wikimedia doesn't like to publicize it - it is just left there but not linked to.
: Anonym hat krityk op ús haadside om't wy in keppeling hawwe nei de alve-septimber wiki. Syn motifaasje is dat En: dy keppeling net (mear) hat, en dat hy it idee hat dat Wikimedia, dus wy allegear, der leaver gjin rop fan hawwe wol.
: Der is al in skoftke praat oer it feroarjen fan dy wiki yn in mear omfettende memorial-wiki. Om my kinne wy dy ûntwikkelings gewoam ôfwachtsje. [[Meidogger:Aliter|Aliter]] 16.31, 2 jun 2005 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
== Abe ==
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
Abe Lenstra op de haadside, is dat net in bytsje te folle fan it goede? Der stean fierder gjin persoanen op, en Lenstra wie noch net iens de wichtichste Fries (al wie er dan wol ien fan de bekindste), fyn ik. [[Meidogger:WanabeFrysk|WanabeFrysk]] 15.06, 2 jun 2005 (UTC)
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
Cihat IIS de BAskeTBalleRR...!!!!
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
 
JordAn En HAgAr ARe Myn BRoiinGGSS En CihaT IIS De BRoow
En Roy Iis EEN GAngstAR
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
 
maar deZe Site IIS K*t SaaII
Anonime meidogger