Selskip foar Fryske Taal- en Skriftekennisse: ferskil tusken ferzjes