George Harrison: ferskil tusken ferzjes

gjin bewurkingsgearfetting
L (Bot - derby: nl:George Harrison)
No edit summary
{{Wurk}}
 
== Beatle George ==
Hij werd geboren in het Engelse [[Liverpool]]. Volgens Harrison was hij eigenlijk geboren op [[24 februari]]. Op zijn geboortecertificaat staat echter 25 februari als geboortedatum.
Harrison waard berne yn it Ingelske [[Liverpool]]. Neffens eigen sizzen wie hy berne op [[24 febrewaris]], mar op syn bertebewiis stiet lykwols 25 febrewaris as bertedatum.
 
ZijnSyn muzikale loopbaanwurkpaad begonbegûn op school,skoalle waardêr't hijhy inyn de band '[[The Quarrymen]]' speeldespile, samenmei metsyn zijn vriendenfreonen [[John Lennon]] en [[Paul McCartney]], dieen dy't hemhim bijby Lennon introduceerdeyntrodusearre. MetMei Paul, John Lennon, [[Stuart Sutcliffe]] en [[Pete Best]] (laterletter vervangenferfongen doortroch [[Ringo Starr]]) vormdefoarme hijhy inyn [[1959]] de band '[[Silver Beatles]]'.Daarna, dêrnei de Beatals en inyn [[1960]] veranderdenferoaren zese de naamnamme inyn 'The Beatles' en werdenwaarden zefrege gevraagdyn in DuitslandDútslân op te treden. Dat waswie hetit beginbegjin vanfan hetde succesverhaalsuksesstory vanfan de groep, datdy't tientsien jaarjierren geduurdduorre heefthat.
==Beatle George==
 
AlsAs componistkomponist werdwaard hijhy binnen de Beatles overigens naarneffens eigen zeggensizzen nooitnoait helemaalhielendal erkend, ondergesneeuwdûndersnijd alsas hijer werdwaard doortroch hetit grote(re)gruttere successukses en de dominantiedominansje vanfan hetit koppel Lennon-McCartney. Pas in [[1969]] werdwaard Harrison doortroch de criticikritisy muzikaal op eendeselde lijnline gesteldsteld metmei Lennon en McCartney nanei hetit verschijnenferskinen vanfan de elpee ''Abbey Road'' waaropwêrop zijnsyn compositieskomposysjes ''Something'' en ''Here Comes The Sun'' staanstean. Mar doe wie de ynbring fan de oare twa Beatles al minder wurden.
Zijn muzikale loopbaan begon op school, waar hij in de band '[[The Quarrymen]]' speelde, samen met zijn vrienden [[John Lennon]] en [[Paul McCartney]], die hem bij Lennon introduceerde. Met Paul, John Lennon, [[Stuart Sutcliffe]] en [[Pete Best]] (later vervangen door [[Ringo Starr]]) vormde hij in [[1959]] de band '[[Silver Beatles]]'.Daarna de Beatals en in [[1960]] veranderden ze de naam in 'The Beatles' en werden ze gevraagd in Duitsland op te treden. Dat was het begin van het succesverhaal van de groep, dat tien jaar geduurd heeft.
 
Als componist werd hij binnen de Beatles overigens naar eigen zeggen nooit helemaal erkend, ondergesneeuwd als hij werd door het grote(re) succes en de dominantie van het koppel Lennon-McCartney. Pas in [[1969]] werd Harrison door de critici muzikaal op een lijn gesteld met Lennon en McCartney na het verschijnen van de elpee ''Abbey Road'' waarop zijn composities ''Something'' en ''Here Comes The Sun'' staan.
 
==Solocarrière==
InYn novembernovimber [[1968]] werdwaard de eersteearste soloplaat vanfan Harrison uitgebrachtútbrocht onderûnder de titel ''Wonderwall Music''. HetIn jaarjier eropletter verscheenferskine ''Electronic Sounds'' waaropwêrop Harrison metmei de moog synthesizer experimenteerdeeksperimintearre. NadatNeidat McCartney de Beatles inyn april [[1970]] verlatenferlitten hadhie ginggong iederelkenien zijnssyn weegseigen paad. Harrison begonset eenútein solocarrière. Nogmei in solokarriêre Noch yn 1970 verscheenferskine zijnsyn derdetredde album ''All Things Must Pass'', metmei daaropdêrop de grotegrutte hit ''[[My Sweet Lord]]''. HetIt is meteenfuort eenin driedubbeltrijedûbel album: hetit is duidelijkdúdlik dat Harrison wilhearre latenlitte horenwol wat hijhy al diedy jarenjierren nietnet kwijtkwyt konkoe op de Beatles-albums. 'All Things Must Pass' is eenin klassiekklassyk album vanfan de jarenjierren 70. VolgensNeffens velende zoumeasten hijsoe laterhy hetdêrnei dat album kwalitatiefkwalitatyf ookbesjoen nietek meernet overtreffenmear oertreffe.
 
In november [[1968]] werd de eerste soloplaat van Harrison uitgebracht onder de titel ''Wonderwall Music''. Het jaar erop verscheen ''Electronic Sounds'' waarop Harrison met de moog synthesizer experimenteerde. Nadat McCartney de Beatles in april [[1970]] verlaten had ging ieder zijns weegs. Harrison begon een solocarrière. Nog in 1970 verscheen zijn derde album ''All Things Must Pass'', met daarop de grote hit ''[[My Sweet Lord]]''. Het is meteen een driedubbel album: het is duidelijk dat Harrison wil laten horen wat hij al die jaren niet kwijt kon op de Beatles-albums. 'All Things Must Pass' is een klassiek album van de jaren 70. Volgens velen zou hij later het album kwalitatief ook niet meer overtreffen.
 
Ook maakte hij in [[1974]] als eerste ex-Beatle een tournee door de Verenigde Staten. Zijn belangstelling voor oosterse spiritualiteit bracht hem aan de voeten van Indiase goeroes en dat had zijn weerslag op de muziek die hij componeerde. Midden jaren 60 al verwerkte hij bijvoorbeeld oosterse instrumenten zoals de [[sitar]] in nummers van de Beatles (Lennons ''[[Norwegian Wood (This Bird Has Flown)]]'' (1965) en zijn eigen ''[[Love You To]]'' uit 1966). Later trad hij op met de Indiase musicus [[Ravi Shankar (musicus)|Ravi Shankar]].
19.977

bewurkings