George Harrison: ferskil tusken ferzjes

moat noch wol in eagje oerhinne
No edit summary
(moat noch wol in eagje oerhinne)
[[Ofbyld:George Harrison 1974.jpg|right|thumb|200px]]
'''George Harrison''' ([[Liverpool]], [[25 febrewaris]] [[1943]] - [[Los Angeles]], [[29 novimber]] [[2001]]) wie gitarist fan de legindaryske popgroep [[The Beatles]]. Hy makke sawat fan it begjin ôf diel út fan de groep. Faak wurdt er sjoen as de "stille Beatle". Harrison omearme nammentlik de Yndiaske [[mystyk]] en holp de oare Beatles harren hoarizon te ferbreedzjen as ek foar harren publyk. Neidat de band útinoar foel boude hy in suksesfolle karriêre op as solo artyst en makke letter diel út fan de groep de ''Traveling Wilburys''. Hy wie ek film en platen produser. Harrison is fermeld as nûmer 21 yn de ''Rolling Stone magazine's list'' of "De 100 Bêste Guitaristen aller tiden".[6]
 
{{Wurk}}
 
== Beatle George ==
 
==Solocarrière==
Yn novimber [[1968]] waard de earste soloplaat fan Harrison útbrocht ûnder de titel ''Wonderwall Music''. In jier letter ferskine ''Electronic Sounds'' wêrop Harrison mei de moog synthesizer eksperimintearre. Neidat McCartney de Beatles yn april [[1970]] ferlitten hie gong elkenien syn eigen paad. Harrison set útein mei in solokarriêre Noch yn 1970 ferskine syn tredde album ''All Things Must Pass'', mei dêrop de grutte hit ''[[My Sweet Lord]]''. It is fuort in trijedûbel album: it is dúdlik dat Harrison hearre litte wol wat hy al dy jierren net kwyt koe op de Beatles-albums. 'All Things Must Pass' is in klassyk album fan de jierren 70. Neffens de measten soe hy dêrneiletter, dat album kwalitatyf besjoen, dat album ek net mear oertreffe.
 
Ook maakte hij in [[1974]] als eerste ex-Beatle een tournee door de Verenigde Staten. Zijn belangstelling voor oosterse spiritualiteit bracht hem aan de voeten van Indiase goeroes en dat had zijn weerslag op de muziek die hij componeerde. Midden jaren 60 al verwerkte hij bijvoorbeeld oosterse instrumenten zoals de [[sitar]] in nummers van de Beatles (Lennons ''[[Norwegian Wood (This Bird Has Flown)]]'' (1965) en zijn eigen ''[[Love You To]]'' uit 1966). Later trad hij op met de Indiase musicus [[Ravi Shankar (musicus)|Ravi Shankar]].
 
Na de moord op John Lennon in [[1980]], maakten de overige Beatles in [[1981]] als eerbetoon aan hem samen het nummer ''All Those Years Ago'', wat een hit werd in de [[Verenigde Staten]]. Het nummer is geschreven door George Harrison en staat op het album ''Somewhere in England''.
 
OokAs maakteearste hijeks-Beatle inmakke hy yn [[1974]] alsin eerstetoernee ex-Beatle een tournee doortroch de VerenigdeFeriene StatenSteaten. ZijnSyn belangstellingynteresse voorfoar oosterseeasterske spiritualiteit brachtbrocht hemhim aanoan de voetenfuotten vanfan Indiasefan Yndiaaske goeroes en dat hadhie zijnsyn weerslagwjerslach op de muziekmuzyk diedy't hijhy componeerdekomponeare. MiddenMids jarenjierren 60 albygelyks verwerkteferwurke hijhy bijvoorbeeldal oosterseeasterske instrumentenynstruminten zoalslykas de [[sitar]] inyn nummersnûmers vanfan de Beatles (Lennons ''[[Norwegian Wood (This Bird Has Flown)]]'' (1965) en zijnsyn eigen ''[[Love You To]]'' uitút 1966). LaterLetter tradtred hijer op metmei de IndiaseYndiaaske musicusmusikus [[Ravi Shankar (musicusmusikus)|Ravi Shankar]].
''Cloud Nine'' is een comeback album voor Harrison. Met ''Got My Mind Set on You' en 'When We Was Fab' keert hij terug in de hoogste regionen van de hitparade.
 
NaNei de moordmoard op John Lennon inyn [[1980]], maaktenmakken de overigeoare Beatles inyn [[1981]] alsas eerbetoonearbetoan aanoan hemhim samenmei hetinoar nummerit nûmer it ''All Those Years Ago'', watdat eenin hit werdwaard inyn de [[VerenigdeFerine StatenSteaten]]. HetIt nummer is geschrevenskreaun doortroch George Harrison en staatstiet op hetit album ''Somewhere in England''.
Eind jaren 80 heeft Harrison veel succes als prominent lid van de band [[Traveling Wilburys]]. Deze band maakt twee albums maar gaat ten onder door het overlijden van [[Roy Orbison]] en kort daarop de dood van diens beoogde opvolger [[Del Shannon]].
 
''Cloud Nine'' is eenin comeback album voorfoar Harrison. MetMei ''Got My Mind Set on You' en 'When We Was Fab' keertkeart hijhy terugwerom inyn de hoogsteheechste regionen vanfan de hitparade.
In 2002 verscheen postuum zijn laatste album ''Brainwashed''. Het album is afgemaakt door zoon [[Dhani Harrison]] en ontving lovende kritieken.
 
Ein jierren 80 hat Harrison in protte sukses as foaroansteand lid fan de band [[Traveling Wilburys]]. Dizze band makke twa albums mar stoppet troch it ferstjerren fan [[Roy Orbison]], in oar wichtich bandlid.
Op 29 november 2002, een jaar na het overlijden van George Harrison, werd er in de [[Royal Albert Hall]] een special concert gehouden als eerbetoon aan Harrison. Onder andere Paul McCartney, Ringo Starr, [[Eric Clapton]], Ravi Shankar en [[Billy Preston]] spelen die avond songs van Harrison. In 2003 wordt dit concert uitgebracht op CD en DVD onder de titel ''The Concert For George''.
 
InYn 2002 verscheenferskine postuumnei zijnsyn laatstedea, syn lêste album ''Brainwashed''. HetIt album is afgemaakttroch doorsyn zoonsoan [[Dhani Harrison]] ôfmakke en ontvingûntfong lovende kritiekenkritiken.
Op 14 april 2009 werd Harrison geëerd met een ster op de beroemde [[Hollywood Walk of Fame]].
 
Op 29 novembernovimber 2002, eenin jaarjier nanei het overlijden vandat George Harrison ferstoarn wie, werdwaard erder inyn de [[Royal Albert Hall]] eenin specialspesjaal concertkonsert gehoudenhouden alsas eerbetoonearbetoan aanoan Harrison. OnderUnder andereoaren Paul McCartney, Ringo Starr, [[Eric Clapton]], Ravi Shankar en [[Billy Preston]] spelenspile diedy avondjûn songs vanfan Harrison. InYn 2003 wordtwaard ditdat concertkonsert uitgebrachtútbrocht op CDKD en DVD onderûnder de titel ''The Concert For George''.
==Andere projecten==
 
Op 14 april 2009 werdwaard Harrison geëerdeare metmei eenin sterstjer op de beroemdeferneamde [[Hollywood Walk of Fame]].
Harrison stond bekend als de wat verlegen filosoof van de groep, die ook belangstelling had voor andere zaken dan muziek. Zo zette hij zich als organisator van [[the concert for Bangladesh]] in voor de slachtoffers van de grote overstroming in [[Bangladesh]], was gastmusicus en deed mee aan een aantal speelfilms. In [[1979]] produceerde hij de [[Monty Python]]-film ''[[Life of Brian]]''. Hij verkocht zijn productiemaatschappij in [[1994]] voor ruim 9 miljoen euro.
 
==OverlijdenOare projekten==
Harrison stie bekend as de wat ferlegen [[filosoof]] fan de groep, dy't ek belangstelling hie foar oare dingen as de muzyk. Sa sette hy him yn as organisator fan in benefytkonsert foar de slachtoffers fan de grutte oerstreaming yn [[Banglades]], wie gastmusikus en die mei oan in oantal spylfilms. Yn [[1979]] produsearre hy de [[Monty Python]]-film ''[[Life of Brian]]''.
 
==Ferstjerren==
George Harrison trouwdetroude tweemaaltwa kear, op [[21 januarijannearis]] [[1966]] metmei [[Pattie Boyd]], de laterelettere echtgenotefrou vanfan HarrisonsHarrison vriendsyn freon [[Eric Clapton]], vanfan wiewa hijhy op [[9 junijuny]] [[1977]] scheiddeskiede, en op [[2 septemberseptimber]] [[1978]] metmei [[Olivia Arias]], metmei wiewa hijhy eenin zoonsoan had, Dhani, die een maand voor hun huwelijk geboren werdhie. InYn [[1998]] werdwaard bekend dat hijhy wasbehannele behandeldwie voorfoar keelkankerkielkanker en eenin jaarjier laterletter, op [[30 decemberdesimber]] [[1999]] betraptebetrape hijhyn eenin inbrekerynbrekker inyn zijnsyn eigen huis,hús waarbijdêr't hijhy steekwondenstekwûne en eenin [[klaplong]] opliepoprûn. Op [[9 julijuly]] [[2001]] maaktemakke Harrison bekend dat hijer opnieuwopnij [[kanker (aandoening)|kanker]] hadhie en inyn [[ZwitserlandSwitserlân]] werdbestriele bestraaldwaard. Op [[29 novembernovimber]] [[2001]] tenslottelang overleedom hijlet inferstoar hy yn [[Los Angeles]] aanoan de gevolgengefolgen vanfan zijnsyn ziektesykte.
 
== Soloalbums ==
19.977

bewurkings