Ferskil tusken ferzjes fan "Agnostisisme"

ik haw in stikje oersetten
L (r2.7.1) (Bot - derby: nl:Agnosticisme)
(ik haw in stikje oersetten)
It '''agnostisisme''' is in [[filosofy]]ske posysje dy't gjin befêstiggjende of ûntkennende útspraken docht oer it bestean fan bovennatuurlijke verschijnselen. Veel agnosten benadrukken de onmogelijkheid om [[religie]]uze ideeën oer vermeende [[bovennatuurlijke]] verschijnselen met een [[wetenschappelijke methode|traditionele wetenschappelijke aanpak]] te bewijzen. Het woord is afgeleid van het Griekse ''[[gnosis]]'' (kennis) met it voorvoegsel ''a'' (niet). Letterlijk is dus in ''agnost'' "iemand die gjin kennis hat", die claimt geen kennis te kunnen bezitten oer de vraag oft der in [[God]] is of net.
{{wurk}}
It ontstaan van het ''wurd'' "agnostisisme" is precies bekend: het werd voor het eerst gebruikt door de bioloog en voorvechter van het Darwinistisch denken [[Thomas Henry Huxley]] (de grootvader van [[Aldous Huxley]], de schrijver) op een bijeenkomst van de ''Metaphysical Society'' in 1869 te [[Londen]]. Later legde hij in detail uit wat hij bedoelde met de term, onder andere in het essay Agnosticism (1889); Huxley beschrijft zichzelf als iemand die in redelijke sterke overtuiging heeft dat de vraag of er een God is of niet, "onoplosbaar" is. In die zin stelt hij de term agnostisisme voor as in alternatyf tegen diegenen die denken dat ze wel kennis kunnen bereiken over God.
 
It ontstaanûntstean vanfan hetit ''wurd'' "agnostisisme" is preciespersys bekend: hetit werdward voorfoar hetit eerstearst gebruiktbrûkt doortroch de bioloogbiolooch en voorvechterfoarfjochter vanfan hetit DarwinistischDarwinistysk denkentinken [[Thomas Henry Huxley]] (de grootvaderpake vanfan [[Aldous Huxley]], de schrijverskriuwer) op eenin bijeenkomstgearkomst vanfan de ''Metaphysical Society'' inyn 1869 te [[Londen]]. LaterLetter legdelei hijhy inyn detail uitút wat hijhy bedoelde metmei de term, onderûnder andereoare inyn hetit essay Agnosticism (1889); Huxley beschrijftbeskriuwt zichzelfhimsels alsas iemandien diedy't in redelijkefrij sterke overtuigingoertsjûging heefthat dat de vraagfraach ofoft erder eenin God is of nietnet, "onoplosbaarûnoplosber" is. InYn diedy zinsin stelt hijhy de term agnostisisme voorfoar as in alternatyf tegentsjin diegenendejingen diedy't denkenmiene dat zese welwol kennis kunnenberikke bereikenkinne overoer God.
Een agnost verschilt van andere vormen fan it [[Ateïsme]], dy't de stelling betrekken dat der gjin God is omdat daar geen geldig bewijs voor is (het zogenaamde "sterk atheïsme"). Een agnost stelt dat it net mogelijk is om het bestaan van hogere machten aan te toanen (en likemin it net-bestaan).
{{wurk}}
EenIn agnost verschiltferskilt vanfan andereoare vormenfoarmen fan it [[Ateïsme]], dy't de stelling betrekkenynnimme dat der gjin God is omdat daardêr geengjin geldigjildich bewijsbewiis voorfoar is (het zogenaamdesaneamde "sterk atheïsme"). Een agnost stelt dat it net mogelijk is om het bestaan van hogere machten aan te toanen (en likemin it net-bestaan).
 
It is belangrijk op te merken dat de positie van in agnost een is met betrekking tot de kennis die we (al dan niet) kunnen bereiken oer God. Dit is dus geen antwoord met betrekking tot wat een agnost gelooft. Een agnost kan bijvoorbeeld claimen dat een God per definitie niet waarneembaar is door mensen, en voor deze reden kan hij zonder geloof in God zijn; in dit geval overlapt hij dus met de zogenaamde zwakkere stromingen van atheïsme (die simpelweg zeggen "ik heb geen geloof in een God", een nuance met het sterkere "er is geen God"). Anderzijds kan hij - ondanks van mening zijnde dat God onwaarneembaar is - er toch in geloven; in dit geval is hij een agnostisch theïst.
Anonime meidogger