Harry Potter: ferskil tusken ferzjes

Miskien beide wol ... *
 
Harry Potter is in deagewoane, mar ûngelokkige jonge dy't sûnt 'e dea fan syn âlders by syn droege en smoarge omke en muoike wennet, yn 'e biezemkas ûnder de trep. Op in dei krijt er in geheimsinnige slûf. En dêrnei noch ien en noch ien. De brieveslûven feroareferoarje Harry's hiele libben: er wurdt rêde troch in woastling op in motorfyts en er komt derêfter wa syn ferûngelokke âlders wienen. Mei in bysûndere trein dy't ôfreizget fan perron 9 ¾, bedarret er op [[Swiniastate]]s Hegeskoalle foar Tsjoenderij en Hokus-Pokus, dêr't er tige folle dinge learret oer biezemfleanen, magyske dranken en meunsters. Úteinlik moat Harry it opnimmen tsjin syn aartsfijân Voldemort, in libbensgefaarlike tsjoender.**
 
== ''2. [[Harry Potter and the Chamber of Secrets]]'' ([[1998]])'' ==
Anonime meidogger