Ferskil tusken ferzjes fan "Achmea"

18 bytes grutter ,  10 jier lyn
it bliuwt slim wat de dwaan mei al dy bedriuwsnammen
(it bliuwt slim wat de dwaan mei al dy bedriuwsnammen)
{{wurk}}
'''Achmea Holding NV''' is ien fan de grutste [[finansjele tsjinstferliener]]s fan Nederlân. It bedriuw is op 1 jannewaris 1995 ûntstien nei de fúzje fan Zilveren Kruis mei Avéro Centraal Beheer Groep (AVCB).
 
 
== Skiednis ==
Mei in ynktpotinketpôt, in kroantjespenkroantsjepinne, in assurânsjeboek, in kasboek en in omslachregister sette [[Ulbe Piers Draisma]] yn [[1811]] útein de administraasje útein fan de ûnderlinge waarborgmaatskippijgarânsjemaatskippij Achlum. 39 Fryske boeren en plattelandsnotabelenplattelânsnotabelen fersekeren dêrmei harren ûnderling besit tsjin brân. [[Achlum]] wie de earste fan it tal koöperative fersekeringsmaatskippijen dy't yn de jierren '80 fan de foarige ieu opgongen yn Otos VerzekeringenFersekerings. Otos fuseerdefusearre daarnadêrnei metmei OBF, eenin pensioenverzekeraarpensjoenfersekerer. ZoOp dizze wize ontstondûntstie de naamnamme "Avéro Verzekeringen". DaarnaDêrnei werdwaard de fusiefúzje metmei FBTO eenin feit en ontstondûntstie erder eenin sterke marktpartijmerktpartij aanoan de Lange MarktstraatMerkstrjitte inyn LeeuwardenLjouwert. HierdoorHjirtroch werdwaard de interesseynteresse gewektwekt doortroch "Centraal Beheer" en wederomopnij ontstondûntstie erder eenin fusiefúzje, namelijknammenlik de "AVCB Groep".
 
De oudsteâldste voorloperfoarrinner vanfan [[Centraal Beheer]], de ''Centrale Werkgevers Risico-Bank'', ontstondûntstie inyn [[1902]]. HetIt waswie eenin initiatiefinisjatyf vanfan 63 ondernemersûndernimmers om onderlingûnderling hetit risicorisiko vanfan bedrijfsongevallenbedriuwsûngemakken te verzekerenfersekeren. InYn [[1909]] vormdefoarme eenin groep onderlingeûnderlinge risicoverenigingenrisikoferieningen samenmei-inoar de "Coöperatieve Vereniging Centraal Beheer". NaNei [[1930]] werdwaard "Centraal Beheer" ookek de belangrijkstewichtichste uitvoerderútfierder vanfan de [[ZiektewetSyktewet]].
 
Nei de Twadde Wrâldoarloch is deer foar de útfiering fan de sosjale fersekeringswetten it [[Mienskiplik Administraasjekantoar]] (GAK) oprjochte. Earst as twillingsorganisaasje mei "Centraal Beheer", fan 1992 ôf folslein skieden dêrfan. Centraal Beheer rjochte har op de kommersjele fersekerings. Yn jannewaris 1992 fusearre "Avéro Verzekeringen" en "Centraal Beheer" ta AVCB. De fúzje tusken AVCB en [[Zilveren Kruis]] Fersekeringen kaam offisjeel ta stân op 1 jannewaris 1995. De syktekostenfersekerer [[Zilveren Kruis]] waard yn 1949 oprjochte as saneamd 'boppebouwer', in partikuliere non-profit syktekostenfersekerer gelieerd aan één of meerdere ziekenfondsen - yn dat gefal it Algemien [[Ziekenfonds_(Nederland)| Ziekenfonds]] [[Woerden]] en omkriten. Zilveren Kruis fusearre yn 1985 mei de op dat stuit grutste syktekostenfersekerer fan Nederlân, VGCN. Yn 1994 gie it concern in yntinsyf gearwurkingsferbân oan mei de sikefûnsen "Stichting Ziekenfonds Rotterdam" en "Ziekenfonds Spaarneland".
 
By de fúzje mei Zilveren Kruis waard de namme Achmea keazen foar de groep. Even dêrfoar wie ek [[Staalbankiers]] oernaam. Yn 1997 fusearre Achmea mei PVF Nederland (pensjoenbeheer en fermogensbeheer), dat foarkommen is út it GAK. Yn 2000 waarden de private aktiviteiten fan de GAK Groep oerdragen oan Achmea. Sûnt novimber 2000 is Achmea Holding N.V. in ûnderdiel fan Eureko BV. By de foarming fan Eureko B.V. is de koöperaasje Achmea omsetten yn in ferieniging.
19.975

bewurkings