Ferskil tusken ferzjes fan "Freeska Landriucht"

 
[[stq:Freeska Landriucht]]
De hjirfoer steande ynh^ladynhâld is dy sa as er yn de "Âlde druk" sels stiet.
dy't it lêzen hat, en dat liket my oant nou ta net ien, dy sjocht dat de rige der justjes even oars útsjocht.
Nei de foarrede en it register folgje der.:
1. Rjocht yn it algemien.
1a. De tsien geboadens.
2. Lânrjocht It skoutenfoarstel ( hat nea wet west enmfoaren foar it earst sprake fan yn 1358)
3. Karel en Radbo.
4. Magnus keuren.
Anonime meidogger