Ferskil tusken ferzjes fan "Stefan Vermaes"

Untfrollânskifikaasje
L
(Untfrollânskifikaasje)
Neidat de provinsje Fryslân besluten hie, net langer gebrûk te meitsjen fan de tsjinsten fan de yngenieurs fan Rykswettersteat, waard Vermaes yn de gearkomst fan [[Provinsjale Steaten]] fan 14 maaie 1876 beneamd ta haadyngenieur fan de provinsjale wettersteat. Dat soe er bliuwe oant syn ferstjerren.
 
Nei de stoarmfloed fan 31 jannewaris 1877 waard hyhim belêstefrege mei it dwaan fanom foarstellen ta ferbettering fan de Fryske seediken te dwaan. HyVermaes steldesyn foar,útstel wie om de âlde pealwurken yn wêzen te littenhâlden, mar gjin nije te meitsjen, maren de diken te ferheegjen en trochmei basaltgloaiïng te ferdigenjenfersterkjen. Dit is foar inIn grut dielpart fan de Fryske seedyk is yn de jierren dêrneineffens syn plan útfierdferbettere.
 
Nei syn meast al yn 1877 opmakke plannen is mei finansjele help fan it Ryk de wettersteat fan Fryslân troch fergrutting fan de profielen fan in grut oantal fearten ferbettere yn de jierren 1880-1889. Doe't dizze ferbettering net genôch bliek, waard troch Vermaes yn gearwurking mei syn Grinslanner amtgenoat Kater ( ek in diel fan Grinslân wettert op de Lauwersee ôf en soe hjirfan grut foardiel hawwe) foarsteld, ít súdlike diel fan de [[Lauwerssee]] ôf te damjen en ta boezem foar Fryslân en it westlik diel fan Grinslân te meitsjen. Dit foarstel waard troch [[Deputearre Steaten]] fan de beide provinsjes oernomd en 2 maart 1895 oan it regear yntsjinne. Der waard [[18 juny]] [[1896]] fan Rykswege in steatskommisje ynsteld, wêrfan Vermaes lid waard; sy brocht 5 maaie 1900 ferslach út. De kommisje stelde út, by de yndiking fan de súdlike Lauwerssee de te meitsjen boezem yn trije dielen te ferdielen, ien foar Fryslân, ien foar Grinslân en ien foar [[East-Dongeradiel]]. Deputearre Steaten fan de beide provinsjes achten de plannen fan de kommisje, dy't 4½ millioen taksearre wiene, te kostber. Se mienden, dat, hoe foardielich foar de ôfwettering in bediking fan it súdlike stik fan de Lauwerssee en wêze mocht, it stiftsjen fan in gemaal, útslaande op de Sudersee, it doel folle goedkeaper berikkt wurde koe. Dêrom stelden se 7 febrewaris 1902 in kommisje yn ta beoardieling fan itselde fraachstik, mar allinnich út technysk eachpunt. Hjirfan waard Vermaes ek lid, mar hy is troch syn ferstjerren ferhindere wurden, oan de opstelling fan it ferslach fan dizze kommisje mei te wurkjen.
81.949

bewurkings