Maarten Maartenshûs: ferskil tusken ferzjes

oers
(fan nl:)
 
(oers)
[[Ofbyld:Maarten Maartenshuis - 2.jpg|thumb|''Maarten Maartenshûs'']]
It '''Maarten Maartenshûs''' is in yn 1902 boud bûtenhûs yns- [[Doorn]], (provinsje [[Utert (provinsje)|Utert]]).
{{wurk}}
Om 1900 waarden op de [[Utertske Heuvelrêch]] in soad bûtens boud. Het huis dankt zijn naam aan de schrijver [[Maarten Maartens]], de eerste bewoner van het huis. Van Der Poorten Schwartz, Maarten Maartens was zijn pseudoniem, kocht de grond in 1884, maar woonde nog vele jaren in het buitenland. Hij woonde vanaf 1903 tot aan zijn dood in 1915 in het huis met zijn vrouw, Anna, en zijn dochter, Ada.
 
Om 1900 waarden op de [[Utertske Heuvelrêch]] in soad bûtens boud. HetIt huishûs danktkrige zijnsyn naamnamme aantroch de schrijverskriuwer [[Maarten Maartens]], de eersteearste bewonerbewenner vanfan hetit huishûs. Van Der Poorten Schwartz, Maarten Maartens waswie zijnsyn pseudoniem[[skûlnamme]], kocht de grondgrûn inyn 1884, maarmar woondewenne nognoch velein jarensoad injierren hetyn buitenlandit bûtenlân. HijHy woondewenne vanaffan 1903 totoant aansyn zijndea dood inyn 1915 inyn hetit huishûs metmei zijnsyn vrouwfrou, Anna, en zijnsyn dochter, Ada.
Het Maarten Maartenshuis werd gebouwd naast het kleinere landhuis De Zonheuvel, dat omstreeks 1840 werd gebouwd. De achterzijde van het Maarten Maartenshuis is naar de weg gericht, met daartussen een tuin in [[Versailles (paleis)|Versailles]]stijl. It poartegebou werd bewoond door de butler en had daarnaast een functie as stâl anneks [[koetshûs]]. It ynterieur van het huis bevat nog vele zeer bijzondere stukken, bijvoorbeeld een landkaart uit 1696 van [[Bernard Du Roy]].
 
HetIt Maarten MaartenshuisMaartenshûs werdwaard gebouwdboud naastnjonken hetit kleinerelytsere landhuislânhûs De Zonheuvel, dat omstreeks± 1840 werdboud gebouwdwaard. De achterzijdeefterside vanfan hetit Maarten MaartenshuisMaartenshûs is naarnei de wegwei gerichtrjochte, metmei daartussendêr een tuintuskenyn in tún yn [[Versailles (paleis)|Versailles]]stijlstyl. It poartegebou werdwaard bewoondbewenne doortroch de butler en hadhie daarnaastdêrneist eenin functiefunksje as stâl anneks [[koetshûs]]. It ynterieur vanfan hetit huishûs bevathat nognoch velein zeersoad bijzonderebysûndere stukkenstikken, bijvoorbeeldbygelyks eenin landkaartlânkaart uitút 1696 vanfan [[Bernard Du Roy]].
In de jaren twintig van de twintigste eeuw, na het overlijden van Anna, werd de [[Stichting Zonheuvel]] opgericht door Ada. De stichting gaf het huis een functie als conferentieoord, en centrum voor jeugdwerk. In de [[Tweede Wereldoorlog]] was er een noodhospitaal gevestigd. Ada overleed in dit hospitaal in 1944. In 1974 werd het Maarten Maartenshuis door het [[Stichting J. Slotemaker de Bruïne-instituut]] gekocht. Tegenwoordig heeft het een functie als zaalverhuur- en conferentiecentrum.
{{wurk}}
InYn de jarenjierren twintigtweintich vanfan de twintigstetweintichste eeuwieu, nanei hetit overlijdenferstjerren vanfan Anna, werdwaard de [[Stichting Zonheuvel]] opgerichtoprjochte doortroch Ada. De stichting gafjoech hetit huishûs eenin functiefunksje alsas conferentieoordkonferinsjeoard, en centrumsintrum voorfoar jeugdwerk. In de [[Tweede Wereldoorlog]] was er een noodhospitaal gevestigd. Ada overleed in dit hospitaal in 1944. In 1974 werd het Maarten Maartenshuis door het [[Stichting J. Slotemaker de Bruïne-instituut]] gekocht. TegenwoordigTsjintwurdich heefthat hetit eenin functiefunksje alsas zaalverhuur- en conferentiecentrumconferentiesintrum.
 
{{Boarnen|boarnefernijing=
56.999

bewurkings