Theodorus à Brakel: ferskil tusken ferzjes

wurk bliuwt der
(Nije Side: {{wurk}} '''Theodorus à Brakel''' (ek: ''Dirk Gerrits à Brakel'') (Inkhuzen, 1608Makkum, 14 februari 1669) was een Nederlands ...)
 
(wurk bliuwt der)
{{wurk}}
'''Theodorus à Brakel''' (ek: ''Dirk Gerrits à Brakel'') ([[Inkhuzen]], [[1608]] – [[Makkum (Súdwest-Fryslân)|Makkum]], [[14 februarifebrewaris]] [[1669]]) was een [[NederlandNederlân]]ssk preikant yn de [[Nederduits Gereformeerde Kerk (later Nederlandse Hervormde Kerk)|gereformeerd]] [[predikant]] en schrijverskriuwer vanfan stichtelijkestichtelik werkenwurk. Hij is met name bekend geworden door een tweetal [[mystiek]mystik]e geschriftengeskriften, namelijknammentlik ''Het geestelijck leven'' (1649) en ''De trappen des geestelijcken levens'' (1670). À Brakel behoorde tot de stroming van de [[NadereNeiere ReformatieReformaaasje]].
 
== Biografy ==
Theodorus à Brakel bezocht in Enkhuizen de [[LatijnseLatynske schoolskoalle]] en werkte na zijn huwelijk met Grietje Willemsdr. Homma vanaf 1634 als schoolmeester in [[Leeuwarden (stad)|Leeuwarden]]. Vanwege zijn vroomheid en kennis van het christelijk geloof werd hij in 1637 na een examen door de [[classis (religie)|classis]] Leeuwarden zonder academische opleiding toegelaten tot het ambt van predikant. In 1638 werd hij predikant te [[Beers (Friesland)|BeersBears]] en [[Jellum]], in 1652 ging hij naar [[Den Burg]] op [[TexelTeksel]], maar keerde een jaar later al weer terug naar [[Friesland]], naar [[Makkum (Súdwest-Fryslân)|Makkum]], waar hij tot zijn overlijden in februari 1669, nog geen maand na zijn echtgenote, zou blijven. Zijn zoon, de predikant [[Wilhelmus à Brakel]] (1635-1711), was ook een belangrijke vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie.
 
À Brakel was een mystiek theoloog die zich doorgaans ver hield van de theologische twisten waar de zeventiende eeuw rijk aan was. Zijn [[ascese|ascetische]], [[puritein]]seske levensstijl maakte op verschillende mensen, onder wie [[Anna Maria van Schurman]], diepe indruk.
 
== Teology ==
In zijn boeken pleitte à Brakel voor een strikte christelijke levenswandel met veel ruimte voor [[gebed]], [[meditatiemeditaasje]] en [[contemplatiekontimplaasje]]. Het dagelijks leven moest georganiseerd worden rond momenten van stichtelijke overdenking. In zijn laatste geschrift gaf hij een schets van de ontwikkeling van het geloofsleven die parallel liep aan de ontwikkeling mens van kind tot volwassene. Zijn trappen vertegenwoordigen geestelijke groei, maar zijn geen trappen van inwijding in mystieke geheimen. Ook kent hij niet de beleving van de eenwording met [[God (Christendom)|God]], al beschrijft hij zijn ervaring van Gods aanwezigheid in zeer innige bewoordingen. À Brakels mystiek kent geen [[esoterieesotery|esoterischesoterysk]] karakter, maarmar wilwol voorvfoar alle gelovigen toegankelijk zijn.
 
== Wurk ==
*''Het geestelijck leven, ende de stant eenes gelovigen mensches, hier op aerden; uyt Godes Heyligh Woordt vergadert ende by een gestelt: sijn hier noch ... by ghevoeght eenige ken-teeckenen, waer uyt men hem kan versekeren datmen van Godt is bemint'' (LeeuwardenLjouwert, 1649; 38e druk: ''Het geestelijke leven en de stand van een gelovig mens hier op aarde, uit Gods woord vergaderd en bijeengesteld'', Barneveld: Koster, 2000), ISBN 90-5551-165-X
*''Eenige christelijcke gebeden, ende danck-seggingen, om 's nachts, 's morghens, 's middaeghs, en 's avonts te gebruycken'' (Amsterdam, 1652; meestalmeast gevoegdtaheakke achteroan ''Het geestelijck leven'')
*''Disputatie ofte Bevestigende de waerheyt, wederleggende de valschheyt, toonende de nutticheyt der menschwerdinge Jezu Christi ... Mennisten-brief'' (Amsterdam, 1664)
*''De trappen des geestelijcken levens'' (Amsterdam, 1670; 27e drukprintinge: ''De trappen van het geestelijke leven'', Barneveld: Koster, 2000), ISBN 90-5551-166-8
 
== Literatuer ==
*B.W. Steenbeek, ''Theodorus à Brakel'', inyn: ''Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme'' 1 (Kampen: Kok, 1983; tweedetwadde drukprintinge), 55-56, ISBN 90-242-2091-2
*G.H. Leurdijk, ''Theodorus Gerardi à Brakel'', inyn: T. Brienen e.ao., ''Figuren en thema's van de Nadere Reformatie'' (Kampen: De Groot Goudriaan, 1987), 52-63, ISBN 90-6140-301-4
*T. Brienen, ''Theodorus Gerardi à Brakel (1608-1669)'', inyn: T. Brienen e.ao., ''De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme'' (Zoetermeer: Boekencentrum, 1989), 123-148, ISBN 90-239-1070-2
 
{{DEFAULTSORT:Brakel, Theodorus a}}
 
[[CategorieKategory:NederlandsNederlânsk predikant]]