Ferskil tusken ferzjes fan "Beowulf"

 
== Datearring ==
It hânskrift is fan koart foar it jier 1000 en hat fan himsels gjin titel, mar wurdt sûnt it begjin fan de [[19e ieu]] it ''Beowulf'' neamd. Hoe âld de tekst is, is net wis. Lang hat dy datearre west op lykernôch it jier 700, mar resinter ûndersyk tsjut op in datearring om 850 hinne, of mûglik noch letter. De persoanen dy't yn it gedicht foarkomme binne deselde min-ofte-mear histoaryske figueren, lykas [[Hugleik]] dy't ek yn oare teksten foarkommenfoarkomme en dy't de ferhaaltiid datearje tusken 450 en 600.
 
== Ferhaal ==
Anonime meidogger