Gods ryk: ferskil tusken ferzjes

L
[[]]
No edit summary
L ([[]])
 
== Yn it kristendom ==
De idee fan it ryk fan God wurdt it helderst werjûn yn it [[Nije Testamint]] en dan benammen yn de saneamde [[synoptiske evangeljeevangeeljes]].
 
[[Evangeelje fan Matteüs|Matteüs]] brûkt meastentiids de term "himelske ryk" om it begryp wer te jaan, wylst [[evangeelje fan Lukas|Lukas]] skriuwt oer it "ryk fan God". As reden dêrfoar wurdt sein dat it [[Evangeelje fan Matteüs|Matteüsevangeelje]] yn it foarste plak foar it Joadske publyk bedoeld wie dêr't men net gewoan wie streekrjocht de namme fan God de brûke. Lukas hat lykwols syn evangeelje rjochtsje op in algemiener publyk, dat wol sizze net joadsk publyk, dat net mei de term "himelske ryk" bekend wêze soe.
}}
 
[[Kategory:Hebrieuske Bibel]]
[[Categorie:Hebreeuwse Bijbel]]
[[Kategory:Nije Testamint]]
[[Categorie:Nieuwe Testament]]
[[Kategory:Eskatology]]
[[Categorie:Eschatologie]]