Wopke Eekhoffpriis: ferskil tusken ferzjes

L
De priis wurdt sûnt [[1992]] ien kear yn de fjouwer jier útrikt en is bestimd foar bydragen oan histoarysk ûndersyk yn Ljouwert. Yn de sjuery sitte foaroansteande histoarisy as bygelyks Hans Mol fan de [[Fryske Akademy]] en Mineke Bosch en Maarten Duijvendak fan de Ryks Universiteit Grins.
 
== Priiswinners ==
melissa is cool.
* [[2012]] : Piet Bakker út Amsterdam foar syn yn 2008 ferskynd boek ''Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw''. De keunsthistoarikus die ûndersyk nei de posysje fan skilders út de [[Gouden Ieu]] dy't benammen aktyf wienen yn Ljouwert.
* [[2008]] : Renée van Bezooijen foar ''Het raadsel van de ratelaar. Rondom de r in het Leewarders en het Fries'' oer it brijkjen, it ferskynsel fan de hûch-r sa't dy yn it Nederlânsk oantsjut wurdt. It leart dat it persintaasje hûch-r-sprekkers by de Frysktalige Friezen it leechst is fan alle provinsjes yn Nederlân en dat Friezen foaral de saneamde tongpunt-r brûke. Mar Renée van Bezooijen komt ek ta de konklúzje dat soks net jildt foar it Leewarders, dat it brijkjen yn it Leewarders krekt wol in protte foarkomd.
* [[2003]] : Paul Kok foar syn proefskrift ''Burgers in de bijstand: werkloosheid en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880-1930''
* [[1999]] net takend troch te minne goede ynstjoerings
* [[1995]] : Harm Nijboer foar de stúdzje ''Leeuwarden tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd. Verkeersnetwerken, stedelijke systemen en economische ontwikkeling, ca. 1500 - ca. 1800''.
* [[1992]] : [[Meindert Schroor]] foar syn artikel ''de demografische ontwikkeling van Leeuwarden in de 17e en 18e eeuw (1606-1793)''
 
{{Boarnen|boarnefernijing=
* [[Ljouwerter Krante]], 11 febrewaris 2012, kultuerside 9
}}
[[Kategory:Kultuerpriis]]
[[Kategory:Skiednis fan Ljouwert]]