ISO 639: ferskil tusken ferzjes

89 bytes grutter ,  16 jier lyn
L
Ik haw wat formulearrings feroare en wat stavering en keppelings oanpast.
L (ISO feroare ta ISO 639, wat in synonym wie: Dit is net de organisaasje, mar ien spesifyke standert.)
L (Ik haw wat formulearrings feroare en wat stavering en keppelings oanpast.)
'''ISO 639''' is in rige [[International Organization for Standardization|ynternasjonale standardisearringsstandert]] hokkerdy in[[taalkoade|koades]] listbasearre isop meiit [[taalLatynske koade|koadesalfabet]] fêststelt foar ferskate [[taal|talen]]nammen.
 
ISO 639 hat ferskate parten, dêr't de earste twa parten fan goedkard binne en it tredde part is nominearre foar akkoard. De oare dielen binne noch net klear.
 
*[[ISO 639-1]]: 2002 ''Koades foar it werjaan fan talen -- Part 1: Alfa-2 koade-koades'' [[List fan ISO 639-1 koades]]
*[[ISO 639-2]]: 1998 ''Koades foar it werjaan fan taalnammen -- Part 2: Alfa-3 koade-koades'' [[List fan ISO 639-2 koades]]
*[[ISO 639-3]]: 2007 ''Koades foar it werjaan fan taalnammen -- Part 3: Alfa-3 koade-koades foar in gruttere dekking fan talen'' [[List fan ISO 639-3 koades]]
*[[ISO 639-4|ISO/CD 639-4]]: 2007? ''Koades foar it werjaan fan taalnammen -- Part 4: Ymplemintaasje -rjochtlinen en -begripen foar it taalkodearjen yn it generaal''
*[[ISO 639-5|ISO/DIS 639-5]]: 2007? ''Koades foar it werjaan fan taalnammen -- Part 5: Alfa-3 koade-koades foar taal famyljestaalfamyljes en -kloften''
*[[ISO 639-6|ISO/CD 639-6]]: 2007? ''Koades foar it werjaan fan taalnammen -- Part 6: Alfa-4-koades breder werjaan fan taal fariaasjetaalfariaasje''
 
==BrûkmeGebrûk fan ISO-639 koades==
*[[ISO 639-1]]: 2002 ''Koades foar it werjaan fan talen -- Part 1: Alfa-2 koade'' [[List fan ISO 639-1 koades]]
De taalkoades definearje de ferskate seksjes fan ISO-639 foar biblegrafyske doeleinen en, yn kompjûter- en ynternet kritenynternetkriten, as wichtigwichtich dielpart fan de lokalisearring gegevenslokalisearringsgegevens foar talen. De koades kinstwurde ek finebrûkt by projekten mei ferskate projektentalen, lykas [[WikipedyWikipedia]], dêr't hja ta ûnderskie yn de [[URL]]s meiopnaam har ferskate talenbinne.
*[[ISO 639-2]]: 1998 ''Koades foar it werjaan fan taalnammen -- Part 2: Alfa-3 koade'' [[List fan ISO 639-2 koades]]
*[[ISO 639-3]]: 2007 ''Koades foar it werjaan fan taalnammen -- Part 3: Alfa-3 koade foar in gruttere dekking fan talen'' [[List fan ISO 639-3 koades]]
*[[ISO 639-4|ISO/CD 639-4]]: 2007? ''Koades foar it werjaan fan taalnammen -- Part 4: Ymplemintaasje rjochtlinen en begripen foar it taalkodearjen yn it generaal''
*[[ISO 639-5|ISO/DIS 639-5]]: 2007? ''Koades foar it werjaan fan taalnammen -- Part 5: Alfa-3 koade foar taal famyljes en kloften''
*[[ISO 639-6|ISO/CD 639-6]]: 2007? ''Koades foar it werjaan fan taalnammen -- Part 6: Alfa-4 breder werjaan fan taal fariaasje''
 
==Alfa-3 sifer 2-koade==
==Brûkme fan ISO-639 koades==
"Alfa-2-koades", dat wol sizze koades dy't skreaun wurde mei 2 letters út it Latynske alfabet wei, wurde brûkt by ISO 639-1. Strikt naam is de limyt foar it tal taaloantsjuttings by dizze koade 26 × 26 = 676. It tal fan ornearre koades is net genôch foar alle talen, wat laat hat ta it fêststellen fan ISO 639-2 dêr't Alfa-3-koades by brûkt wurde.
De taalkoades definearje de ferskate seksjes fan ISO-639 foar biblegrafyske doeleinen en, yn kompjûter en ynternet kriten, as wichtig diel fan de lokalisearring gegevens foar talen. De koades kinst ek fine by ferskate projekten lykas [[Wikipedy]] [[URL]]s mei har ferskate talen.
 
==Alfa-2 sifer 3-koade==
"Alfa-23-koades", koadesdat (foarwol sizze koades dy't skreaun wurde mei 23 letters út it [[Latynske alfabet]] wei), wurde brûkt by [[ISO 639-1]].2 Wiskundichen sjoenISO binne639-3 deren limitearringssille foarmei itde taltiid taaloantsjuttingsbrûkt dy'twurde meiyn inISO net639-5. alMei tede drege3 somletters werjaanbinne kinstder 26 × 26 × 26 = 67617.576 Itkombinaasjes talmooglik, fanwat ornearre koadesgenôch is net genôch foar alle talen, datop hat'e laat ta it meitsjen fan [[ISO 639-2]] en it brûkme fan Alfa-3 koadeswrâld.
 
It normale brûkmegebrûk fan Alfa-3 -koades by trije parten fan ISO 639 hat wol wat mear ferlet fan koördinaasje yn in grutter systeem.
==Alfa-3 sifer koade==
"Alfa-3" koades (foar koades dy't skreaun wurde mei 3 letters út it [[Latynske alfabet]] wei) wurde brûkt by [[ISO 639-2]] en [[ISO 639-3]] en sille mei de tiid brûkt wurde yn 'e [[ISO 639-5]]. Mei de 3 sifers binne der 17,576 kominaasjes mooglik (26 × 26 × 26), dat is genôch foar alle talen op 'e wrâld.
 
PartISO 639-2 definearret fjouwer spesjale koades <code>mul</code>, <code>und</code>, <code>mis</code>, en <code>zxx</code>, de ornearre rige <code>qaa-qtz</code> (20 × 26 = 520 koades) en hat 23 dûbele rigenkoades, (de B/T -koades). Dit moatbetsjut sadat berekkene wurdeder 520 + 23 + 4 = 547 koades binne dy't net brûkt wurde kinne foar it werjaan fan talen of yn part 5 ta it werjaan fan taal famyljestaalfamyljes en -kloften. Der bliuwe 17,.029 koades oer ( 17,.576 - 547 ).
It normale brûkme fan Alfa-3 koades by trije parten fan ISO 639 hat wol wat mear ferlet fan koördinaasje yn in grutter systeem.
 
==Alfa-4-koade==
Part 2 definearret fjouwer spesjale koades <code>mul</code>, <code>und</code>, <code>mis</code>, <code>zxx</code>, de ornearre rige <code>qaa-qtz</code> (20 × 26 = 520 koades) en hat 23 dûbele rigen (de B/T koades). Dit moat sa berekkene wurde 520 + 23 + 4 = 547 koades dy't net brûkt wurde kinne foar it werjaan fan talen of yn part 5 ta it werjaan fan taal famyljes en kloften. Der bliuwe 17,029 koades oer ( 17,576 - 547 ).
"Alfa-4-koades", koadesdat wol (foarsizze koades dy't skreaun wurde mei 4 letters út it [[Latynske alfabet]] wei), wurdesille brûkt wurde by [[ISO 639-6]]. Dizze koade-rige wurdtomfiemet net allinnich foar talen mar ek dialekten brûkt,. itYn kinprinsipe 456,976kinne talen en dialekten werjaan (hjirmei 26 × 26 × 26 × 26 )= 456.976 talen en dialekten werjaan wurde.
 
==Alfa-4Keppelings siferom koadeutens==
*[http://www.loc.gov/standards/iso639-2/ Registrearjende autoriteit foar ISO 639-2] {{noat|Ingelsk}}
"Alfa-4" koades (foar koades dy't skreaun wurde mei 4 letters út it [[Latynske alfabet]] wei) wurde brûkt by [[ISO 639-6]]. Dizze koade-rige wurdt net allinnich foar talen mar ek dialekten brûkt, it kin 456,976 talen en dialekten werjaan ( 26 × 26 × 26 × 26 )
*[http://www.sil.org/iso639-3/ Registrearjende autoriteit foar ISO 639-3] {{noat|Ingelsk}}
 
*[http://www.ethnologue.com/iso639/ ISO 639 en de Etnology ''Ingels''] {{noat|Ingelsk}}
==Keppeling om utens==
*[http://www.geolang.com GeoLang ''Ingels''] — in taal ûndersyktaalûndersyk- en standardisearringstanderdisearringsbedriuw bedriuwdat dy'thim dwaande ishâldt mei it ISO 639-6 -projekt {{noat|Ingelsk}}
*[http://www.loc.gov/standards/iso639-2/ ISO 639-2 Registrearjende autotiteit ''Ingels'']
*[http://www.ictmarketing.co.uk ICT Marketing ''Ingels''] — yn gearwurking mei Geolang en BSI dwaande mei it ISO 639-6 -projekt {{noat|Ingelsk}}
*[http://www.sil.org/iso639-3/ ISO 639-3 Registrearjende autotiteit ''Ingels'']
*[http://www.ethnologue.com/iso639/ ISO 639 en de Etnology ''Ingels'']
*[http://www.geolang.com GeoLang ''Ingels''] — in taal ûndersyk en standardisearring bedriuw dy't dwaande is mei it ISO 639-6 projekt
*[http://www.ictmarketing.co.uk ICT Marketing ''Ingels''] — yn gearwurking mei Geolang en BSI dwaande mei it ISO 639-6 projekt
 
[[Kategory:ISO standert|#00639]]
[[Kategory:ISO 639]]
 
 
[[af:ISO 639]]
5.052

bewurkings