List fan grytmannen fan Hinnaarderadiel: ferskil tusken ferzjes