Ferskil tusken ferzjes fan "Schotanusatlas"

nije útjefte
(+Ofbyld)
(nije útjefte)
De oarspronklike atlas wie mar in 150 eksimplaren drukt. Nei de dea fan Bernardus Schotanus à Sterringa yn [[1704]], waard lykwols yn 1718 troch [[François Halma]], printer foar de Fryske Steaten, in nije útjefte gearstald. Foar dizze ''Uitbeeldinge der Heerlijkheid Friesland'' waard net allinnich besocht alle feroarings sûnt de tiid fan de earste útjefte yn de kaarten op te nimmen: ek waarden der in oersjochkaart oer gâns Fryslân opnaam. En dan waarden ek noch acht skiedkundige kaarten tafoegd, neffens it witten fan dy tiid: ien fan Bernardus Schotanus à Sterringa, en sân fan [[Menso Alting]].
 
== FryskeModerne Akademyútjeften ==
Yn 1967 joech de [[Fryske Akademy]] de ''Lytse Schotanus Atlas'' út, likernôch 300 jier nei de útjefte fan de ''Beschrijvinge ...'' en likernoch 250 jier nei de ''Uitbeeldinge''. Dizze lytse atlas kombinearret de plattegrûnen fan de earste, mei de gritenijkaarten fan de twadde, om sa in oersjoch te jaan oer de alve en tritich. De kaarten binne lytser útfierd as orzjineel, mar oan de oare kant binne der stúdzjes tafoegd oer hoe't de kaarten makke binne, en beskriuwings fan it gebiet yn de tiid fan de kaarten. Om 1975 hinne joech de Tille te Ljouwer in reproduksje út fan de grutte Schotanus/Halma.<br>
Om 1975 hinne joech de Tille te Ljouwert in reproduksje út fan de grutte Schotanus/Halma.<br>
Desimber 2015 wie de presintaasje fan in nije [[faksimilee]]útjefte fan de folsleine atlas op it provinsjehûs yn Ljouwert.
 
== Dongeradielen yn de Schotanusatlas ==
83.200

bewurkings