Ferskil tusken ferzjes fan "Penny's Shadow"

L
L ([[]])
Lisa is in kreas famke fan in jier of sechtjin en hat in spesjale bân mei hyns. Yn de simmer giet se mei har ferlegene suske Tess en har mem en sjoernaliste Daphne op fakânsje nei [[It Amelân]]. Tess nimt ek har eigenwize pony Rakker mei. Se hâlde ta op de kampearpleats fan de santjinjierrige Kai en syn heit Erik. Kai syn mem is jierren ferlyn ferstoarn by in ûngelok mei har favorite hynder Shadow. De swarte hynst hat it oerlibbe, mar is swier traumatisearre en ûnbetrouber woarn. Kai seach it ûngelok barren en hat dêrtroch in muoisume bân mei it hynder. Lisa is der wis fan dat se helpe kin mei Shadow, mar Kai wol hjir neat fan witte. Se beslút om temûk dochs it hynder te trenen en him wer betrouwen yn minsken te jaan, mar wyls wurdt se ek noch fereale op de stoere Kai.
 
== SkriptRolferdieling ==
* Lisa - [[Liza Sips]]
* Kai - [[Levi van Kempen]]