Ferskil tusken ferzjes fan "It Nijs"

91 bytes lytser ,  4 jier lyn
gjin bewurkingsgearfetting
(link ferbettere)
[[Ofbyld:Itnijs logo.png|thumb|right|300px|''It logo fan www.itnijs.nlfrl'']]
'''Itnijs.nl''' is in inisjatyf fan de [[Ried fan de Fryske Beweging]]. De Fryske Beweging fynt dat yn in folwoeksen taal nijs wêze moat út [[Fryslân]] wei mar ek út de wrâld wei.
 
'''Itnijs.nlfrl''' is in inisjatyf fan de [[Ried fan de Fryske Beweging]]. De Fryske BewegingDy fynt dat der yn in folwoeksen taal nijs te lêzen wêze moat dat oeral wei komt, net allinnich út [[Fryslân]] wei, mar ek út de hiele wrâld wei.
It [[Frysk]] hat him de lêste desennia ûntwikkele ta in folsleine kultuertaal, mar bûten [[Omrop Fryslân]] wurdt der noch net folle Frysk yn it nijs brûkt. Eins soe it hiel gewoan wêze moatte dat jo yn Fryslân it nijs yn de eigen taal krije. Minsken binne wend dat de kranten it Hollânsk brûke en sa no en dan in stikje yn it Frysk, [[Stellingwerfsk]] of [[Biltsk]] op te nimmen. Noch minder faak is der in stikje yn it [[Stêdsk]]. En dan giet it ek faak allinne noch mar oer saken dy it Frysk of Fryslân oanbelangje.
 
It [[Frysk]] hat him de lêste desennia ûntwikkele ta in folsleine kultuertaal, mar bûten [[Omrop Fryslân]] wurdt derdy nochyn netde follenijsmedia Frysknoch ynhieltyd itnet nijsfolle brûkt., Eins soewylst it hiel gewoan wêze moatte soe dat jominsken yn Fryslân it nijs yn de eigen taal oanbean krije. Minsken binne wend dat de kranten it Hollânsk brûke en net mear as sa noút en dantroch in stikje yn it Frysk, [[Stellingwerfsk]] of, [[Biltsk]] op te nimmen. Noch minder faak is der in stikje ynof it [[Stêdsk]]. Enopnimme, dan gietas it ekoer faakdy allinnetalen nochgiet marof oeras sakenimmen dyoanhelle itwurdt Fryskdy’t ofsa’n Fryslântaal oanbelangjepraat.
Om it Frysk ek by it nijs in folwoeksen plakje te jaan hat de Ried fan de Fryske Beweging in nije hiemside op it ynternet setten. It is in nijsside mei as adres www.itnijs.nl. De side ûnderskiedt him op tal fan punten fan oere nijshiemsiden. It is de earste folslein Frysktalige nijsside dy’t him net beheint ta de regio. De nijsfoarsjenning wurdt ûnderhâlden troch frijwilligers. Op de nijsside komt nijs fan de hiele wrâld oant it nijs hiel ticht by. Ek sil de Ried berjochten pleatse út de oare Fryslannen. De Ried wol safolle mooglik aktiviteiten dy’t yn Fryslân plakfine in plakje jaan op de hiemside. De hiemside moat in middelpunt wurde fan it Frysk op it ynternet.
 
Om it Frysk yn de media in better plak te jaan, hat de Ried fan de Fryske Beweging yn 2009 (doe noch) ItNijs.nl opset, de earste folslein Frysktalige nijsside dy’t him net beheint ta de regio en saken dy’t mei de eigen taal anneks binne. Likegoed biedt de side aktualiteiten op it mêd fan Fryslân, Friezen en it Frysk. Mar dêrnjonken is der spesjaal omtinken foar de oare Fryslannen en foar talen en minderheden rûnom yn de wrâld. Fierders kinne winliken alle ûnderwerpen oan bar komme, al moat de lytse redaksje, dy’t yn dieltiid en mei frijwilligers wurket, alle dagen wer in beheinde kar meitsje út it grutte nijsoanbod.
 
Alle artikels binne noch werom te lêzen. Yn 2015 stienen der 15.000 berjochten op ItNijs.frl. <ref> http://www.itnijs.frl/2015/03/15-000-berjochten-op-it-nijs </ref>
 
Op 5 july 2011 hie de webside nei krapoan twa jier 5000 berjochten skreaun.<ref>[http://itnijs.nl/2011/07/mylpeal-5000-nijsberjochten-op-www-itnijs-nl/?mc= itnijs.nl] Mylpeal 5000 nijsberjochten op www.itnijs.nl</ref>
 
== Keppeling om Utens ==
* [http://www.itnijs.nlfrl itnijs]
 
{{boarnen|boarnefernijing=
10.424

bewurkings