Mortal Kombat: ferskil tusken ferzjes

Ik haw fan in part fan it ferhaal notiid makke, om't it yn deferhaaltiid "no" bart.
Nije Side: '''Mortal Kombat''' wie it earste spultsje fan de Mortal Kombat searje fan Midway. It spul kaam yn 1992 yn 'e hannel en wie doe tige provosearjend troch it hurde geweld yn it spul...
 
Mysha (oerlis | bydragen)
Ik haw fan in part fan it ferhaal notiid makke, om't it yn deferhaaltiid "no" bart.
Rigel 1:
'''Mortal Kombat''' wie it earste spultsje fan de Mortal Kombat -searje fan [[Midway]]. It spul kaam yn [[1992]] yn 'e hannel en wie doe tige provosearjend troch it hurde geweld yn it spul. It ferhaal fan dit spultsje is oer it earste Mortal kombat -toernoai en de oerwinning fan de geastlike Liu Kang op Shang Tsung.
 
==Ferhaal==
500 jier lyn waard it jierlikse Shaolin -toernoai ûnderbrutsen, troch de komst fan in âlde tsjoender, mei de namme [[Shang Tsung]], en in wêzen heal mins, heal draak, mei fjouwer earmenearms. It wêzen, de Shokon-kriger [[Goro]], die mei oan it toernoai en fersloech kening Kung Lao. Dizze Shokon kriger wie Goro en hy heal mins, heal draak. Goro waard hjirnei 500 jier de ultime fjochtkampioen. Meiïnoar in diel fan it plan fan Shang Tsung, dêr't er it ierdske ryk mei yn gaos bringe woe, sadat de ''outworldbûtenwrâld'' it feroverje koe.
 
[[Liu Kang]] diedocht mei oan it toernoai om it wer yn lykwicht te bringen. Johny[[Johnny Cage]], in kriger/filmstjer, diedocht ek mei en rekkerekket befreone mei Liu Kang. Lin Kuei -kriger [[Sub-SeroZero]] waarddocht ek dielnimmermei, sadatop erútnoeging fan Shang Tsung, mar ek de libbene deade ninja [[Scorpion]] dy't Sub-Zero fermoardzjedea dwaan koewol, wantom't hyer tochttinkt dat Sub-Zero ferantwurdlik wiewest hat foar syn dea. [[Raiden]], de god fan tonger, waardis ek troch Shang Tsung persoanlik frege. Raiden reagearre posityf, en naamdocht yn in minskefoarm oan en die mei oan it toernoai.
500 jier lyn waard it jierlikse Shaolin toernoai ûnderbrutsen, troch de komst fan in âlde tsjoender, mei de namme Shang Tsung, en in wêzen mei fjouwer earmen. It wêzen die mei oan it toernoai en fersloech kening Kung Lao. Dizze Shokon kriger wie Goro en hy heal mins, heal draak. Goro waard hjirnei 500 jier de ultime fjochtkampioen. Meiïnoar in diel fan it plan fan Shang Tsung, dêr't er it ierdske ryk mei yn gaos bringe woe, sadat de ''outworld'' it feroverje koe.
 
[[Kano]], de wichtichste dief fan de Black Dragon clanClan, waardwurdt achterfolge troch de spesjale ôfdieling fan it Amearikaanske leger, dy't laat waard troch [[Sonya Blade]]. Kano kaamkomt úteinlik yn in boat nei it toernoai, dêr't er Shang Tsungs palys útbute woewol (neffens raabsels binne de muorren fan goud makke). Doe'tAs Sonya dêr kaamoankomt, waard se tsjinholden troch it leger fan Shang Tsung. Hja hiehat gjin kar, dat se moastmoat meidwaan oan it toernoai. NoDêrmei wieis it toernoai folslein en koeset út einit setteútein.
Liu Kang die mei oan it toernoai om it wer yn lykwicht te bringen. Johny Cage, in kriger/filmstjer, die ek mei en rekke befreone mei Liu Kang. Lin Kuei kriger Sub-Sero waard ek dielnimmer, sadat er Sub-Zero fermoardzje koe, want hy tocht dat Sub-Zero ferantwurdlik wie foar syn dea. Raiden, de god fan tonger, waard ek troch Shang Tsung persoanlik frege. Raiden reagearre posityf en naam in minskefoarm oan en die mei oan it toernoai.
 
Kano, de wichtichste dief fan de Black Dragon clan, waard achterfolge troch de spesjale ôfdieling fan it Amearikaanske leger, dy't laat waard troch Sonya Blade. Kano kaam úteinlik yn in boat nei it toernoai, dêr't er Shang Tsungs palys útbute woe (neffens raabsels binne de muorren fan goud makke). Doe't Sonya dêr kaam, waard se tsjinholden troch it leger fan Shang Tsung. Hja hie gjin kar, dat se moast meidwaan oan it toernoai. No wie it toernoai folslein en koe út ein sette.
 
==Karakters==
Line 13 ⟶ 12:
*[[Liu Kang]]
*[[Johnny Cage]]
*[[Noob Saibot|Sub-Zero]]
*[[Scorpion (Mortal Kombat)|Scorpion]]
*[[Raiden (Mortal Kombat)|Raiden]]
*[[Sonya (Mortal Kombat)|Sonya Blade]]
*[[Kano (Mortal Kombat)|Kano]]
 
===Bazen===
*[[Shang Tsung]]
*[[Goro (Mortal Kombat)|Goro]]
 
===Geheime karakters===
*[[Reptile (Mortal Kombat)|Reptile]]
 
==Arena's==
5.127

bewurkings