Provinsjale en Buma Biblioteek fan Fryslân: ferskil tusken ferzjes