Twanatoerelear: ferskil tusken ferzjes

red
L (Ieneach fan 'e Esk moved page Twa-natoerenlear to Twanatoerelear: gjin tusken-n)
(red)
De '''twa-natoerenleartwanatoerelear''' giet oer de ferhâlding fan it godlike en minsklike yn de Persoan fan [[Jezus Kristus]], dy't troch de [[Kristenen]] as de Soan fan [[God]] beskôge wurdt. Dizze kwestje hinget hiel krekt gear mei de lear fan [[trije-ienheid]] en makket dêr feitlik part fan út.
 
Op hokker wize de ferhâlding fan de Soan ta de Heit omskreaun wurde moat, hâlde de kristlike mienskip harren eartiids in skoftlang dwaande. Oan 'e iene kant wie der de [[Gryksk]]e term ''homoiousios'' (gelyk yn wêzen, gelike substânsje), oan 'e oare kant de term ''homoousios'' (itselde wêzen, deselde substânsje). Mei "gelyk yn wêzen" wie der romte foar spekulaasje oer de ferhâlding tusken Heit en de Soan, mei "itselde wêzen" wie dat der net. Yn de twa-natoerenlear is de Soan sawol minsk as God en dat kaam it beste ta utering yn de twadde Gryske term ''homoousios'', "itselde wêzen".