Ferbûn fan de Spearen: ferskil tusken ferzjes

stavering
No edit summary
(stavering)
By it '''Ferbûn fan de spearen''' hanneletgiet it om in teory oer it ûntstean fan de [[Franken]].
{{Stavering}}
By it '''Ferbûn fan de spearen''' hannelet it om in teory oer it ûntstean fan de [[Franken]].
 
Doe't [[Tasitus (histoarikus)|Tasitus]] yn de [[1e ieu]], yn syn boek ''De Origine et situ Germanorum'', skreauskreaun oer alle stammen en folken yn Germaanje, bestie der noch gjin Frankysk folk. HealweiUt healwei de [[3e ieu]] stammekomme lykwols de earste berjochten oer harren. En sûnt dy tiid hawwe sy ek oanhaldendsteesoan soarge foar problemen oan de grins fan it [[Romeinske Ryk]].
 
== FerkrongenFerdreaun troch de see ==
In ferklearingferklearring, oars danas gewoan dat Tasitus de stam skynber net koe, wurdt socht yn in ferbûn fan stammen. Dêrby giet it dan yn earstenynearsten om kustbewenners, de [[Friezen]] en [[Sjauken]], dy't om 250 hinne foar it meastepart ferdreaun waarden út harren gebiet troch de stiging fan de see kombinearre mei in rige fan [[stoarmfloed]]en. Hja trutsengienen fierder it lân yn, by de see wei. Dêrby kamen hja, by de [[Isel]], yn nearder kontakt mei oare stammen, lykas de [[ChamavenSjamaven]], de [[Brukteren]] en de [[Tubanten]], dy't ek wer plak meitsje moasten en tichter op de rivier kamen te wenjen.
 
== De Romeinske grins ==
Om't it gebiet te lyts wie foar al dy stammen waard de druk op de Romeinske grins grutter, mar. earstEarst doe't de stammen harren mear opstelden as in ienheid, de Franken, slagge syit derynharren om't de Romeinen te twingjen harren yn it ryk ta te litten. De Franken dy't fan de see kamen waarden [[foederatifoederaty]] fan it Romeinske Ryk, mei as wenplak de [[Kimpen]] en letter ek fierder nei de Belgyske seekust. De oare stammen bleaunen oan de noard- en eastkant fan de Ryn, mar krongen ek op nei it súdensuden.
 
== Nammen ==
Dy westlike stammen wurde oantsjutoantsjutten mei de namme ''[[Salyske Franken]]'', wat wol útlein wurdt as ''sâlte'' Franken, dat wol sizze: Franken fan de see. Der wurdt lykwols ek tocht oan Franken fan de ''Isala'', de Isel, nei it plak dêr't hja ynynearsten earsten te lânetelâne kamen.
 
De eastlike stammen wienen de ''[[Ripuaryske Franken]]'', útlein as Franken ''fan de igge'', dat wol sizze: Franken fan de rivier.
 
Foar de namme ''Franken'' wurdt wol tocht oan de ''moedigen'', mar ek wol dat de Franken, krekt as de [[Saksen]] mei harren ''Saksa'', bylenbilen, neamd wienen nei harren wapens, de ''franka'', de spearen. Dat soe in ûnderskieûnderskied meitsje tusken de eastlike [[Germanen]] mei bylenbilen, en de westlike mei spearen. Yn beide gefallen wie it wichtigste grif dat hja wapens droegen; eat wat allinnich in frijenien dwaan mei.
 
== Teory ==
De teory dat de Franken ûntstean wienenbinne út it geargeanbyinoar gean of gearwurkjen fan ferskate Germaanske folken bestie al langer. It gong dan benammen om stammen út it gebiet dêr't de Ryn de Dútsk-Nederlânske grins oergietoer giet. Twadde helte 20e ieu is dêr bykaam dat it de folken fan de Noardseekust wêze koenen, tegearre mei de oare folken. De hjir brûkte namme foar de teory komt fan de gearwurking fan dy stammen tsjin de Romeinen.
56.999

bewurkings