Sosjalistyske Partij (Nederlân): ferskil tusken ferzjes

→‎Ferkiezings: tal sitten en nammen fan de fertsjintwurdigers
No edit summary
(→‎Ferkiezings: tal sitten en nammen fan de fertsjintwurdigers)
 
By de ferkiezings foar de Provinsjale Steaten yn 2015 waard de SP yn Grinslân de grutste partij. De SP gong diel útmeitsjen fan it Kolleezje fan Deputearre Steaten yn Grinslân, Fryslân, Flevolân, Súd-Hollân, Noard-Brabân en Limburch. Yn Fryslân sit Michiel Schrier foar de SP yn it Kolleezje.
 
De SP hat sûnt 1977 dielnommen oan de ferkiezings foar de Twadde Keamer. It oantal sitten by dy ferkiezings wie:
* 1977: 0 sitten (0,2%)
* 1981: 0 sitten (0,3%
* 1982: 0 sitten (0,5%)
* 1986: 0 sitten (0,3%)
* 1989: 0 sitten (0,4%)
* 1994: 2 sitten (1,3 %)
* 1998: 5 sitten (3,5%)
* 2002: 9 sitten (5,9%)
* 2003: 9 sitten (6,3%)
* 2006: 25 sitten (16,6%)
* 2010: 15 sitten (9,8%)
* 2012: 15 sitten (9,6%)
* 2017: 14 sitten (9,1%)
 
By de ferkiezings foar de Twadde Keamer yn 2017 hat de SP ien sit ferlern en binne hja fan 15 nei 14 gong. De SP-fertsjintwurdigers yn de Twadde Keamer binne:
* Emile Roemer ''(fraksjefoarsitter)''
* Lilian Marijnissen ''(Soarch'')
* Renske Leijten ''(Finaansjes, Europa'' ''en de EU. de takomst fan de euro''),
* Ronald van Raak ''(Ynlânske Saken en Feiligens'')
* Sadet Karabulut ''(Utlânske Saken, Definsje en Untwiklingsgearwurking'')
* Sandra Beckerman ''(Wenjen,Buurten en Leefbarhyd, Krimp, Enersjie en Gefolgen Gaswinning'')
* Sandra Beckerman
* Michiel van Nispen (''Justysje en Sport)''
* Peter Kwint (''Underwiis, Kultuer en Media'')
* Bart van Kent ''(Sosjale Saken en Wurkgelegenhyd'')
* Cem Laçin (''Ynfrastruktuer, Ferkeer en Miljeu'')
* Frank Futselaar ''(Underwiis, Lânbou en Natoerûntwikkeling'')
* Nine Kooiman (''Soarch'')
* Maarten Hijink (''Ekonomyske Saken, Yndustipolityk, Ynnofaasje, Handelsferdragen en ICT'')
* Maarten Hijink
* Jasper van Dijk ''(Sosjale Saken en Flechtelingen'')
 
De SP fraksje yn de Earste Keamer bestiet út:
* Tiny Kox (''fraksjefoarsitter'')
* Arda Gerkens (''Ekonomyske Saken, Underwiis, Ymigraasje en Asyl, Folkssûnens'')
* Arda Gerkens
* Hans-Martin Don (''Folkssûnens, Sosjale Saken, Ynfrastruktuer, Miljeu en Romtlike Oardening en Keningkryksrelaasjes'')
* Hans-Martin Don
* Anneke Wezel (''Justysje, Ymigraasje en Asyl, Folkssûnens'')
* Bastiaan van Apeldoorn (''Fynansjes, Ekonomyske Saken, Underwiis, Utânske Saken, Definsje, Untwiklingsgearwurking'')
* Meta Meijer (''Keningkryksrelaasjes, Ynfrastruktuer, Miljeu en Romtlike Oardening, Ekonomyske Saken, Sosjale Saken'')
* Tuur Elzinga
* Bob Ruers (''Justysje, Ynlânske Saken, Ymigraasje en Asyl'')
* Meta Meijer
* Frank Köhler (''Ynlânske Saken, Fynânsjes, Ynfrastruktuer, Miljeu en Romtlike Oardening'')
* Bob Ruers
* Henk Overbeek (''Finansjes, Ekonomyske Saken, Jiropeeske Saken, Utlânske Saken en Untwiklingsgearwurking'')
* Frank Kühler
 
De delegaasje yn it Europeesk Parlemint bestiet út Dennis de Jong (delegaasjelieder) en Anne-Marie Mineur.
209

bewurkings