Ferskil tusken ferzjes fan "Johannes Immerzeel"

gjin bewurkingsgearfetting
{{wurk}}
{{Ynfoboks skriuwer
| ôfbylding = JohannesImmerzeel.gif
| echte namme =
| nasjonaliteit = {{Flagge_NL}} [[Nederlân]]sk
| berne = [[2 july]] [[1776]]
| berteplak = [[Doardt]]
| stoarn = [[9 juny]] [[1841]]
| stjerplak = [[Amsterdam]]
| etnisiteit =
| taal = [[Nederlânsk]]
 
Yn 1795 waard er siktaris by de Kriichsried in Doardt. Yn 1800 ferhuze er mei syn oarehelte Adelaïde Louise Françoise Charlotte Cera (1781-1850) nei De Haach. Dêr waard er amtner yn tsjinst fan de [[Bataafsche Republiek]]. Hy publisearre ek gedichten. Yn 1804 begûn er in boekhannel en útjouwerij, dy't er tegearre mei de dokter [[J.L. Kesteloot]] útwreide nei Rotterdam (1813) en Amsterdam (1819). Hy wie aktyf as keunsthanneler.<br />
Njonken syn eige wurk wurk joech ek dat fan [[Willem Bilderdijk]], [[Rhijnvis Feith]] en [[Jan Frederik Helmers]] út. InYn 1832 gingsette hijer inhim Amsterdamnei wonenwenjen yn Amsterdam. DaarDêr heefthat hijer onderûnder meermear geijverdkrewearre voorfoar deit oprichtingoprjochtsjen vanfan eenin standbeeldstânbyld vanfoar [[Rembrandt van Rijn|Rembrandt]], dat pas 11 jaarjier nanei Immerzeelssyn dooddea werdûntfâlde onthuldwaard.
 
VanFan 1819 totoant aansyn zijndea dood waswie Immerzeel redacteurredakteur, medewerkermeiwurker, ontwerperûntwerper en uitgeverútjouwer vanfan de ''[[Nederlandsche Muzen-Almanak]]'', inyn de 19e eeuwiuw de belangrijkstewichtichste literaireliterêre almanak. HijHy waswie eenin vriendfreon vanfan [[Hendrik Tollens]],; de 234 brieven vanfan Tollens aanoan Immerzeel zijn in het bezit vanhat de [[KoninklijkeKeninklike BibliotheekBibleteek (Nederlân)|KoninklijkeKeninklike BibliotheekBibleteek]] inyn De Haach Denop'e Haagnoed. DaarDêr wordenwurde ookek de 243 brieven vanfan Bilderdijk aanoan zijnsyn uitgeverútjouwer bewaardbewarre.
 
Acht dagen nanei zijnsyn dooddea werdwie de jaarlijksejierlikske vergaderinggearkomst vanfan de [[MaatschappijMaatskippij derfan Nederlandschede Nederlânske Letterkunde]] gehouden. De voorzitter,Foarsitter [[M. Siegenbeek]], herdachtbetocht Immerzeel mei in enkelepear bewoordingenwurden, maarmar moestmoast toegeventajaan dat hijer nietnet inby staatsteat waswest geweestwie om ''"(…) de noodige berigten tot eene breedere uitweiding over 's mans verdiensten in te zamelen (…)"''.
 
Immerzeel en de frou krigen njoggen bern. Pieter Immerzeel (1773-1840), syn âldere broer wie pleatslik bekend as Nederdútsk gelegenheidsdichter.
 
== Libbenswurk ==
[[Kategory:Nederlânsk dichter]]
[[Kategory:Nederlânsk útjouwer]]
[[Kategory:Nederlânsk amtner]]
[[Kategory:Persoan berne yn 1776]]
[[Kategory:Persoan stoarn yn 1841]]