Abe de Vries (skriuwer): ferskil tusken ferzjes

* 2015 - ''Brek dyn klank''
* 2019 - ''Mienskar'', 35 [[sonnet]]ten (allinne as e-boek útbrocht)
* 2019 - ''In rûgel wyt. Gedichten fan Robert Frost''. 32 Fryske oersettingen fan gedichten fan de Amerikaanske dichter Robert Frost (1874-1963). Allinne as e-boek ferskynd, [https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALNezDg8UrcLEoQ&cid=7338C7A9EDD4F3FD&id=7338C7A9EDD4F3FD%211636&parId=root&o=OneUp. hjir te lêzen].
 
=== Essays ===