Eeltsje Hettinga: ferskil tusken ferzjes

L
red
L (red)
 
== Oare aktiviteiten ==
Yn febrewaris [[2002]] rjochte Hettinga tegearre mei [[Elske Schotanus]] de [[Stifting Cepher]] op, in organisaasje dy't it befoarderjen fan [Fryske) letterkunde, literatuer en sjoernalistyk as doel hat. Hettinga wie de driuwende krêft efter ynternettydskrift [[Kistwurk]] (2000-2003), ien fan de projekten fan Cepher. Hy wie ek anneks by twa publikaasjes fan dizze stifting, de gedichtenbondels ''Wrâld, finster, gedicht'' (2003) en de trijetalige publikaasje ''gjin Grinzen, de Reis / geen Grenzen, de Reis / no Borders, the Voyage'' (2004). Sûnt 2005 is Hettinga redaksjelid fan it ynternettydskrift [[Go-gol|GO-GOL]], in oar projekt fan Cepher. Ek begelidetbegeliedet er begjinnende dichters.
 
Hettinga wie de oprjochter fan it (net mear besteande) ienmans-ynternettydskrift [[Erosmos]].
*2016: ''It Font'', fideopoëzyprojekt i.g.m fideokuenstenaar Lotte Middendorp. De produksje fan tolve poëzyfilms, ta sân kaam mei stipe fan it Nederlands Letterenfonds. ''It Font'' wie te sjen by de '' Frankfurter Buchmesse'', ''Fries Museum'' en ''Museum Belvédère''.
*2017: ''SeeWegen'' (poëzy-ynstallaasje yn Tresoar, byldwurk - njoggen skilderijen - fan Machteld van Buren)''
*2018: ''De hannen de doeken'', [[cahier]], in twatalige útjefte mei in skilderij fan [[Christiaan Kuitwaard]]. Untwerp en foarmjouwing Monique Vogelsang, Nederlânske oereetting Elske Schotanus.''
*2019: ''Nachtspraak'', twatalige útjefte, mei in ynliedend essay fan Eeltsje Hettinga. ByldwerkByldwurk Anne Feddema. Oersetting Elske Schotanus. Foarmjouwing Richard Bos. Utjouwerij Perio. ''
 
=== Oar wurk ===
*2014: ''Libje yn liende tiid'' (teksten oer byldzjend keunstner Sies Bleeker, tegearre mei Willem Winters)
*2016: ''It Font'', [[leporello]] mei it twatalige gedicht ''In spegel de see / The sea a mirror'' en seis stills út het fideopoëzyeprojekt ''It Font''. Untwerp en foarmjouwing leporello Gert Jan Slagter, Ingelske oersetting David Colmer, Utjouwerij. ''Museum Belvédère'' i.g.m. ''Fries Museum''.
*2018: ''Ryzji yn it Frysk'', gedichten fan Boris Ryzji, Fryske oersetting Eeltsje Hettinga, redaksje Elske SchotanuaSchotanus. Ynliedend essay Eeltsje Hettinga. BylddwurkByldwurk Jochem Hamstra. UnwerpUntwerp en foarmjouwing Monique Vogelsang. Utjouwer: melklokaal ([[blomlêzing]])
 
=== Prizen ===
 
==== Nominaasjes ====
 
*2013: ''Ikader'', nominearre foar [[Gysbert Japicxpriis|Gysbert Japicxprijs]]