Basilyk fan de H.H. Agata en Barbara (Oudenbosch) - Oare talen