Frâns Julius Johan fan Eysinga (1752-1828) - Oare talen