Hannelingen fan Ksantippe, Polyksena en Rebekka - Oare talen