Weropstanning fan Jezus Kristus (troch Bartoloméus) - Oare talen