Aldere brekking

(Trochferwiisd fan Âldere brekking)

De âldere brekking of Aldfryske brekking is in foarm fan brekking en in taalkundich ferskynsel dat him histoarysk yn it Frysk foardien hat. Dêrtroch hawwe beskate wurden in palatale approksimant (j) tusken ien of mear konsonanten en de fokaal yn te stean. Men moat dêrby tinke oan wurden as "rjocht", "ljocht", "wjek" en "strjitte". De âldere brekking wie in taalkundige fernijing dy't inkeld yn it Frysk foarkaam, en dy't yn besibbe talen as it Ingelsk (right, light, street) en it Nederlânsk (recht, licht, wak, straat) ûnbekend is.

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • Boelens, K., et al., Twataligens: Ynlieding yn Underskate Aspekten fan de Twataligens, Ljouwert, 1981 (Fryske Akademy), ISBN 9 06 27 30 086.
  • Dijkstra, F.B., Stavering, Ljouwert, 1991 (Afûk), ISBN 9 06 27 34 537.
  • Duijff, Pieter, Fries en Stadsfries, De Haach, 2002 (Sdu Uitgevers), ISBN 9 01 20 90 156.
  • Haan, G.J. de, Frisian Grammar, Grins, (sûnder jier).