Aleid fan Gelre

Aleid fan Gelre1177 - 12 febrewaris 1218) wie de dochter fan greve Otto I fan Gelre en Richardis fan Beieren. Sy troude yn 1197 yn Starum mei Willem I fan Hollân. Ut it houlik waarden fiif bern berne:

By har ferstjerren die har man Willem I mei oan de fyfde krústocht.